REGISTACIJA Į RENGINIUS APIE bp ĮGYVENDINIMO REKOMENDACIJAS

Renginių ciklas skirtas „LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA“, „TECHNOLOGIJOS“, „FIZINIS UGDYMAS, GYVENIMO ĮGŪDŽIAI, SVEIKATOS UGDYMAS“ dalykų mokytojams, ugdymo proceso organizavimu besidomintiems pedagogams ir ugdymo institucijų vadovams.

Rugpjūčio 25 d. 13.00–14.30 val. LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA, spausk čia: programa, prisijungimo nuoroda

Rugpjūčio 25 d. 13.00–16.00 val. TECHNOLOGIJOS, spauk čia: programa, prisijungimo nuoroda

Rugpjūčio 25 d. 13.00–15.00 val. FIZINIS UGDYMAS, GYVENIMO ĮGŪDŽIAI, SVEIKATOS UGDYMAS, spausk čia: programa, prisijungimo nuoroda

Back to top