Lapkričio 24 d. Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centras bei Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo mokyklų direktoriaus pavaduotojų ugdymui metodinis būrelis nuotoliniu būdu subūrė šalies tyrėjus, direktoriaus pavaduotojus ugdymui, pradinio ugdymo, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojus į respublikinę konferenciją „Duomenų analize ir įsivertinimu grįstos iniciatyvos. Taikinyje – mokinių raštingumo ugdymas“.

                       Konferencija buvo organizuota siekiant atkreipti dėmesį į mokinių raštingumo problemą plačiąja prasme, suburti respublikos pedagogų bendruomenę dalintis įžvalgomis, gerąja patirtimi mokinių raštingumo klausimais. Pirmoje konferencijos dalyje tyrėjai pristatė tarptautinių ir šalies mokinių pasiekimų tyrimus (pranešimai: „Raštingumo raida tarptautiniame kontekste“, Mykolo Romerio universiteto docentė dr. Jolita Dudaitė; „Nacionalinių pasiekimų patikrinimų duomenų panaudojimas mokinių pasiekimų pažangai ir raštingumui gerinti“, Nacionalinės švietimo agentūros tyrėja Ginta Orintienė; „Medijų raštingumo ugdymas užsienio kalbos mokymo(si) procese“, Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Filologijos katedros vedėja, Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja, docentė dr. Laima Kuprienė). 

                         Antroji konferencijos dalis buvo skirta mokytojų gerųjų patirčių pristatymams. Pranešėjai akcentavo, kaip motyvuoti mokytis rašybos, ugdyti(s) raštingumą plačiąja prasme. Nekartojant ir nedetalizuojant klasikinio į raštingumo problemas mokykloje požiūrio, labiau akcentuojamas skaitmeninės aplinkos įgalinimas šiuolaikiniame ugdymo procese, kai siekiama tobulinti mokinio raštingumą, taip pat aktualizuotas ir matematinio raštingumo klausimas. Buvo įdomu sekti ir stebėti šiuolaikinio požiūrio į raštingumą aktualias patirtis: pranešėjai pristatė mokyklų kuriamą skaitmeninį turinį, skirtą raštingumo gebėjimams ugdyti (pranešimai: „Raštingumo ugdymas skaitmeniniame pasaulyje“, Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė Aušra Ražauskienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Ingrida Nicelytė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Aistė Kikilaitė; „Lietuvių kalbos mokausi kitaip“, Klaipėdos „Gabijos“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Raimonda Salienė; „Žaidimo fenomenas vaikų kalbos ir raštingumo ugdyme“, Klaipėdos „Litorinos“ mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė Sigita Koroliovė; „Raštingumo ugdymas taikant šiuolaikines technologijas“, Klaipėdos Gedminų progimnazijos vyresniosios lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Brigita Imbrasienė, Inga Lenkauskienė.), kokie mokymo metodai, būdai paveikiausi, kaip analizuoti ir efektyviai panaudoti mokinių mokymosi rezultatus (pranešimai: „Įsivertinimu grįstas pradinių klasių mokinių raštingumo ugdymas“, Klaipėdos Gedminų progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Vilma Gaidjurgienė; „Knygų skaitymo kokybės gerinimas kalbiniam raštingumui stiprinti“, Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Inga Barkauskienė, vyresnioji lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Donata Tiškuvienė; „Nemiegok – praleisi sėkmę“ (romų vaikų raštingumo problemų sprendimo būdai), Anykščių r. Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos direktorė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Janina Palikevičienė). 

                    Ši konferencija buvo turininga ir prasminga. Džiaugiamės galėję pristatyti švietimo bendruomenei renginį, siūlantį į mokinių raštingumo ugdymą pažvelgti kitaip. Dėkojame konferencijos organizatoriams ir dalyviams, pranešėjams.

Asta Jankauskienė

Back to top