Rugsėjo 12 dieną Klaipėdos pedagoginėje psichologinėje tarnyboje įvyko Klaipėdos miesto mokyklų logopedų bei specialiųjų pedagogų metodinio būrelio susirinkimas. Susirinko gausus būrys, net 50 logopedų ir specialiųjų pedagogų. Džiugu, kad metodinį būrelį papildo nauji veidai. Artėjant įtraukiajam ugdymui svarbus kiekvienas specialistas. Susirinkimą sveikinimo žodžiu pradėjo Pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Ulijana Petraitienė bei Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro metodininkė Silvija Simpukienė.

Metodinio būrelio susitikimo metu buvo apžvelgtos pagalbos mokiniui specialistų darbo aktualijos, naujovės. PPT  tarnybos specialiosios pedagogines pagalbos skyriaus vedėja Rita Nemčiauskienė  gilinosi į mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo dokumentų pildymo subtilybes, aptarė neaiškumus, sprendė iškilusias klausimus. Antrojoje susitikimo dalyje PPT specialioji pedagogė Renata Remeikienė ir logopedė Jolanta Bružauskienė  pristatė rekomendacijas mokiniams, turintiems klausos sutrikimą, dalinosi gerąja patirtimi. Metodinio būrelio pirmininkė Lina Mineikienė  aptarė nuveiktus darbus ir trumpai priminė, kokia dar yra numatoma veikla. Tokie susitikimai naudingi ir jauniems specialistams, ir turintiems patirties. Jų metu logopedės, specialiosios pedagogės ne tik tobulina reikalingas kompetencijas, bet ir pasidalina kasdieniniais rūpesčiais bei džiaugsmais, vertina ir įsivertina savo darbą. Tai įkvepia dirbti geriau, įdomiau, kūrybiškiau.

Metodinio būrelio susirinkimą vainikavo prisiminimai iš susirinkimo, kuris vyko birželio mėnesį, kuriame buvo aptariami ne tik svarbūs klausimai, bet ir bandoma rasti laiko sau. Prano Mašioto progimnazijos logopedės-specialiosios pedagogės Laimos Sirutytės dėka sugebėjome ne tik atsipalaiduoti po įtemtų, pilnų iššūkių  mokslo metų, bet ir priminti sau, kad viskas yra įmanoma, kad nereikia pamiršti savo svajonių, savo pomėgių. Tad susirinkimas baigtas optimistine mintimi – „Viskas bus gerai“.

Metodinio būrelio pirmininkė Lina Mineikienė

Back to top