Eil. Nr.
Mokykla
Autorius
Darbo pavadinimas (rūšis)
Anotacija
1. Vytauto Didžiojo gimnazijos Nijolė Zajauskienė Pranešimas „Integruotos pamokos“ 2014 m. gegužės 16, 17 d. tautinių mažumų centre vykusioje Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro organizuotoje miesto rusų kalbos mokytojų konferencijoje „Kūrybingas mokytojas-kūrybingas mokinys“ pristatytas pranešimas  „Integruotos pamokos“.

>>parsisiųsti

2. „Versmės” progimnazija I. Bodindorfienė
M. Mikulienė
Projektas „Matau ir girdžiu – suprantu  rusiškai“.  Rusų kalba – kaimynų kalba. Tai tęstinis ilgalaikis projektas, kuriame dalyvavo Klaipėdos „Versmės“ progimnazijos mokiniai ir mokytojai.
Rusų kalbos pramokę šeštokai – septintokai ruošė projektus, vaidinimus, kuriuos pristatė savo mažiesiems draugams – pradinių klasių mokiniams. Vaidinimai su kaukėmis, lėlėmis padėjo pradinukams geriau suprasti jų turinį. Buvo pristatyti projektai „Lietuviška ir rusiška abėcėlės. Kilmės istorija“, „Vaidiname rusiškai“.
>>parsisiųsti 
3. Lietuvos, Rusijos mokyklos Autorių grupė Metodinis žurnalas „Glagol 10“ 2013 Šiame žurnale pateikti metodiniai rusų kalbos mokytojų straipsniai. Straipsnių autoriai – įvairių Lietuvos, Rusijos mokyklų rusų kalbos mokytojai. >>parsisiųsti
4. „Žaliakalnio“ gimnazija Ana Pozdniakova, Natalja Ameljančik,
Gražina Gumauskienė
Integruota istorijos, rusų kalbos, lietuvių kalbos pamoka IV  gimnazijos klasėje „Žmogaus likimas, pasirinkimo galimybė, vertybės tragiškų XX a. įvykių sūkuryje“ 2013 m   Ši pamoka – veiklos „Žaliaklanio” gimnazijoje pagal naują kvalifikacijos tobulinimo modelį rezultatas. Tai mokytojo patarėjos lietuvių kalbos mokytojos ekspertės G. Gumauskienės ir jos kolegių, istorijos mokytojos metodininkės N. Ameljančik bei rusų kalbos mokytojos metodininkės A. Pozdniakovos atvira pamoka kartu suplanuota ir vesta Klaipėdos miesto ir  rajono mokytojams. Pateikiamas detalaus šiuolaikinės pamokos plano pavyzdys taikant NT ir IT. >>I dalis
>>II dalis
5. Lietuvos mokyklos Autorių grupė Metodinis žurnalas „Glagol 9“ 2012 Šiame žurnale pateikti metodiniai rusų kalbos mokytojų straipsniai. Straipsnių autoriai – įvairių Lietuvos mokyklų rusų kalbos mokytojai. >>parsisiųsti
6. „Versmės” progimnazija Ina Bodindorfienė,
Judita Bivainienė,
Irena Erniulienė,
Vilija Buivydienė.
Integruotas rusų kalbos, dailės, muzikos ir etikos projektas „Šypsena“. Darbas skirtas pristatyti integruotą rusų kalbos, dailės, muzikos ir etikos projektą „Šypsena“. Projektas vykdytas su 7-os klasės mokiniais. Pristatoma: renginio ir pamokos aprašymas; mokinių iliustracijų nuotraukos; dainos tekstas „Šypsena“ natos; įgarsinta pamokos dalis; medžiaga stendui. >>parsisiųsti
7. „Versmės” progimnazija Rrusų kalbos mokytoja metodininkė 
Ina Bodindorfienė,
dailės mokytoja metodininkė Judita Bivainienė.
Integruotas rusų kalbos ir dailės projektas „Svečiuose pas pasaką“. Darbas skirtas pristatyti integruotą rusų kalbos ir dailės projektą „Svečiuose pas pasaką“. Projektas vykdytas su 6-os klasės mokiniais. Pristatoma: renginio ir pamokos aprašymas; mokinių pasakų iliustracijų nuotraukos; adaptuoti pasakų tekstai; įgarsintos pasakų skaidruolės. >>parsisiųsti
8. Lietuvos mokyklos Autorių grupė Metodinis žurnalas „Glagol“ 2011 Šiame žurnale pateikti metodiniai rusų kalbos mokytojų straipsniai. Straipsnių autoriai – įvairių Lietuvos mokyklų rusų kalbos mokytojai. >>parsisiųsti
9. Lietuvos mokyklos Autorių grupė Metodinis žurnalas „Glagol“ 2010 Šiame žurnale pateikti metodiniai rusų kalbos mokytojų straipsniai. Straipsnių autoriai – įvairių Lietuvos mokyklų rusų kalbos mokytojai. >>parsisiųsti
10. Klaipėdos „Žaliakalnio“ gimnazija Ana Pozdniakova Aktyvūs gimtosios (rusų) kalbos mokymo metodai. Refleksijos būdai Šitame darbe pristatyta  medžiaga padedanti mokytojui pamokoje planuojant veiklas ir taikant aktyvius mokymo metodus. Pateiktyje apibendrinama „Žaliakalnio“ gimnazijos gimtosios (rusų) kalbos mokytojos ekspertės Anos Pozdniakovos patirtis ugdant kritinį mokinių mąstymą. Kritinio mąstymo metodai ir būdai padeda motyvuoti  ugdytinius, skatina jų aktyvumą pamokoje, moko mokytis, sukuria pamokoje bendradarbiavimo santykius. Ši pateiktis padės mokytojams organizuojant mokinių refleksiją ugdymo procese: mokiniai apmąstys savo veiklas, apibendrins informaciją, turės galimybę į save pažvelgti tarytum iš šalies ir įsivertinti.  Medžiagą galėtų naudoti gimtosios kalbos mokytojai planuodami ir vesdami pamokas bei nepamokinius dalyko renginius.

Рефлексия на уроках

Back to top