Balandžio 21 d. Klaipėdos m. ikimokyklinio ugdymo įstaigų logopedai ir specialieji pedagogai vyko į Šiaulius. Edukacinė išvyka prasidėjo apsilankymu Šiaulių l.-d. „Berželis“. Už nuoširdų priėmimą dėkojame įstaigos direktorei Sonatai Dedūraitei. Susipažinome su įstaigos veikla ir prioritetinėmis sritimis šių dienų kontekste. Pasidžiaugėme turimomis galimybėmis įstaigoje turėti ne tik logopedą, bet ir kitus, švietimo pagalbos specialistus, kaip specialųjį pedagogą, socialinį pedagogą, mokytojų padėjėjus.

       Susipažinome su logopedės- metodininkės Raimondos Mikalauskienės taikomais inovatyviais ugdymo metodais, įgyvendinant įtraukiojo ugdymo iššūkius, logopedės- ekspertės Gražinos Musteikienės pateiktu pranešimu/ informacija apie vaikų ugdymą ir sutrikimų prevenciją įtraukiojo ugdymo kontekste. Seminare buvo pasidalinta įtraukiojo ugdymo organizavimo patirtimi, aplinkų prieinamumu, inovatyvių metodų įvairove, komandinio darbo veiksmingumu, pagalbos teikimo sistemiškumu specialiųjų poreikių vaikams.

        Buvo apžiūrėtos darželio erdvės, turimo priemonės, pasidalintos patirtys praktiniame darbe.

       Antroje edukacinės išvykos dalyje apsilankėme Šiaulių „Rūtos“ muziejuje, kur susipažinome su  nuo pat jos įkūrimo iki šių dienų istorija. Nuvykome į baltų kultūros pažinimo centrą „Baltų kelias“. Čia šiuolaikinėmis technologijomis, eksponatų kopijomis, edukacinėmis veiklomis buvo pristatyta baltų istorija, kultūra, gyvensena sukuriant galimybes ugdyti baltiškojo paveldo pažinimą ir jo išsaugojimą. Apsilankėme  ryškiausiame architektūriniame Šiaulių miesto kūrinyje- Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje. Pabuvojome Saulės laikrodžio aikštėje.

       Grįžtant namo diskusijų ir aptarimo metu džiaugėmės įgyvendintais išvykos tikslais ir įgytomis žiniomis bei patirtimis. Kiekviena praplėtėme akiratį, pagilinome metodinės veiklos įgūdžius.

 

      Ikimokyklinio ugdymo įstaigų logopedų ir specialiųjų pedagogų būrelio pirmininkė Daiva Kondrotienė

 

Paskelbta 2023-04-24

Back to top