Metodinėje dienoje subūrėme Klaipėdos miesto technologijų mokytojus, kurie dalijosi gerąja patirtimi ir nuveiktais darbais, svarstė, ko reikia vaikui, kad mokytis jam būtų įdomu, kad jis būtų motyvuotas, pažintų realų pasaulį, tirdamas jį natūralioje aplinkoje, ir ugdytų savo gebėjimus, reikalingus ateičiai.
Metodinė diena buvo skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. Šiais metais mokytojai siūlė mokiniams veiklas, skatinančias valstybės istoriją pažinti per įvairias prizmes: socialines, visuomenines, kultūrines, buitines ir kt.
Metodinės dienos metu mokytojai pristatė savo darbus, priemones ir skaitė pranešimus, kaip ugdymo turinį padaryti aktualiu, jį sieti su krašto ūkinės, socialinės, kultūrinės raidos kontekstu, atskleidė patyriminio ugdymo galimybes mokykloje. Mokytojai kalbėjo apie integruoto ugdymo organizavimo galimybes, apie saugą ir sveikatą reglamentuojančias darbo teisės normas, technologijų pamokose aktualius darbo kodekso pakeitimus, taip pat apie mokinių komandinį darbą, diskutavo, kaip jį vertinti, ir ragino dalyvauti konkursuose bei ugdyti mokinių kūrybiškumą.

Back to top