Eil. Nr.
Mokykla
Autorius
Darbo pavadinimas (rūšis)
Anotacija
1. „Saulėtekio“ pagrindinė mokykla Giedra Misevičienė Iprevencinės pamokos diskusijos pateiktis. Tai prevencinė pamoka – diskusija apie mokinių teises, pareigas. Pamokoje dalyvavo 8-10 klasių mokiniai. Tikslas ugdyti mokinių teisinį sąmoningumą. Praktinio darbo metu skatinama įsisąmoninti teisių ir pareigos svarbą, atsakomybę. 2012 m.
.>>parsisiųsti
2. „Saulėtekio“ pagrindinė mokykla Nijolė Žukienė

Giedra Misevičienė

Integruota lietuvių kalbos ir socialinio ugdymo pamoka 7 klasėje. Kalbos ugdymo pamoka – konkursas. Metodinė priemonė skirta kalbos ugdymui. Tikslas plėtoti dvasines, intelektines asmens galias, ugdyti aktyvų, kūrybingą, atsakingą pilietį, įgijusį kompetencijas, būtinas sėkmingai socialinei integracijai. Tai pamoka – konkursas, kuriame dalyvavo 7 klasių mokiniai. Pamoka skatina domėtis socialine, kultūrine, gamtine aplinka, logiškai, kritiškai mąstyti, moko konstruktyvaus dialogo, atsakingai vartoti kalbą. 2012 m.
.>>parsisiųsti
Back to top