1Logo pskc

                  Visa informacija saugoma senojoje interneto svetainėje www.kpskc.lt

Socialiniai pedagogai

Eil. Nr. Mokykla Autorius Darbo pavadinimas (rūšis) Anotacija
1. „Saulėtekio“ pagrindinė mokykla Giedra Misevičienė Iprevencinės pamokos diskusijos pateiktis. Tai prevencinė pamoka – diskusija apie mokinių teises, pareigas. Pamokoje dalyvavo 8-10 klasių mokiniai. Tikslas – ugdyti mokinių teisinį sąmoningumą. Praktinio darbo metu skatinama įsisąmoninti teisių ir pareigos svarbą, atsakomybę. 2012 m.
.>>parsisiųsti
2. „Saulėtekio“ pagrindinė mokykla Nijolė ŽukienėGiedra Misevičienė Integruota lietuvių kalbos ir socialinio ugdymo pamoka 7 klasėje. Kalbos ugdymo pamoka – konkursas. Metodinė priemonė skirta kalbos ugdymui. Tikslas – plėtoti dvasines, intelektines asmens galias, ugdyti aktyvų, kūrybingą, atsakingą pilietį, įgijusį kompetencijas, būtinas sėkmingai socialinei integracijai. Tai pamoka – konkursas, kuriame dalyvavo 7 klasių mokiniai. Pamoka skatina domėtis socialine, kultūrine, gamtine aplinka, logiškai, kritiškai mąstyti, moko konstruktyvaus dialogo, atsakingai vartoti kalbą. 2012 m.
.>>parsisiųsti
Mums svarbi Jūsų nuomonė
Parašykite atsiliepimą apie interneto svetainę ar institucijos veiklą