2023 m. balandžio 27 d. Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras priėmė svečius iš Raseinių – Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos darbuotojai ir Raseinių rajono švietimo įstaigų direktoriai, direktoriaus pavaduotojai ugdymui drauge su matematikos mokytojais atvyko į stažuotę „Klaipėdos miesto lyderystė kuriant ir diegiant naują ugdymo turinį“. Klaipėdos Simono Dacho progimnazijoje stažuotės dalyviai sėmėsi ugdymo turinio atnaujinimo patirties, kurią pristatė Daiva Šulcienė, Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos direktoriaus pavaduotoja, ir Daiva Marozienė, Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos direktorė. Klaipėdos Vitės progimnazijos direktorė Renata Venckienė ir progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Kristina Stankutė-Matė savo mokykloje pristatė Vitės progimnazijos unikalią įtraukiojo ugdymo praktikos patirtį. Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo aspektus Klaipėdos Baltijos gimnazijoje aptarė Jurgita Račkauskienė, Klaipėdos Baltijos gimnazijoje direktorė, ir Simona Brazienė, Klaipėdos Baltijos gimnazijos teatro mokytoja, pasidalinusios įžvalgomis pranešimuose „Mokymasis gyvenimui“ ir „Kiekvienas yra svarbus“. Raseinių rajono matematikai kolegialiai mokėsi perimdami patirtį iš Klaipėdos miesto matematikos mokytojų. Matematikos kūrybines dirbtuves ,,Pitagoro sapnas“ demonstravo ir ilgametę patirtį ugdant mokinių matematinį ir kritinį mąstymą, įgalinus kūrybiškumą, pristatė Klaipėdos Baltijos gimnazijos neformaliojo švietimo mokytojai Gerda Surgautaitė ir Andrius Chomičius bei Rūta Jegnoraitė-Juškienė, Klaipėdos Baltijos gimnazijos matematikos mokytoja. Itin turiningai ir kryptingai PŠKC erdvėse vyko apskrito stalo diskusija „Kolegialus mokymasis dėl matematikos pasiekimų gerinimo“, kur Klaipėdos licėjaus matematikos mokytoja ekspertė, Klaipėdos miesto matematikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė Dovilija Jančiauskienė trumpai apžvelgė ir pristatė pagrindines Klaipėdos miesto matematikos mokytojų bendradarbiavimo veiklas, skatinančias lyderystę ir kolegialumą, o Rasa Karapetian, Klaipėdos licėjaus matematikos mokytoja ekspertė, itin išsamiai pateikė savo asmenines nuostatas, pasiteisinusius mokinių motyvacijos, metodikos ir vertinimo pamokoje pavyzdžius. Svečiai aptarė ir matematinio raštingumo, ir atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo dalyke aktualijas, išsivežė pluoštą metodinės medžiagos.

       PŠKC komanda nuoširdžiai dėkoja Klaipėdos Simono Dacho ir Vitės progimnazijų, Klaipėdos Baltijos gimnazijos ir Klaipėdos licėjaus vadovams ir mokytojams už bendradarbiavimą, skleidžiant unikalias lyderystės patirtis Lietuvoje

 

Back to top