Tarp Klaipėdos ir Kauno miesto neformaliojo vaikų švietimo įstaigų užmezgė bičiulystė
Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras (toliau – PŠKC) drauge su miesto neformaliojo vaikų švietimo įstaigų direktoriaus pavaduotojų ugdymui, skyrių vedėjų ir metodininkų metodinio būrelio (toliau – Metodinis būrelis) nariais vasario 7 d. lankėsi Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmuose, kur susitiko su Kauno miesto neformaliojo vaikų švietimo įstaigų vadovais ir mokytojais. PŠKC veikiančio Metodinio būrelio pirmininkė Jurgita Šakinienė dėkojo ir džiaugėsi kauniečių svetingumu ir pasidalintomis idėjomis, lyderystės nuostatomis ir kūrybiškų projektų įgyvendinimu organizuojant vaikų neformalųjį švietimą Kauno mieste. Susitikimo dalyviai numatė tęsti bičiulystę ir bendradarbiavimą tarp dviejų miestų.

Back to top