lytiškumas

Šiandien, pas mus centre startavo pilotinis „Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai“ projektas. Jame dalyvauja 13 Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai, kurie išklausys 18 val. kursą. Mokyklos, kurios norėtų šią programą išklausyti, gali užsisakyti savo bendruomenei. Programa prisegama.

Back to top