Mokymas ir mokymasis mokykloje – tai viena iš sričių, kurioje dėl įvairiausių priežasčių nuolat vyksta permainos. Ugdymo procesą stengiamasi paversti labiau įtraukiančiu, visa aprėpiančiu ir patraukliu mokiniams. Kita glaudžiai su ugdymo rūpesčiais susijusi problema – ankstyvasis mokyklos palikimas. Siekiant stiprinti mokinių norą lankyti mokyklą, didinti mokymosi motyvaciją ir šalinti kitas su ankstyvuoju mokyklos palikimu susijusias priežastis, įvairiose Europos šalyse imta kurti ir vykdyti įvairius projektus.

Ir mūsų mokslininkų bei pedagogų patirtis, kuri rodo, kad vienas iš perspektyviausių ugdymo būdų – patirtinis mokymas ir mokymasis. Patirtinio mokymo taikymui mokyklose plėtoti pasitelktas meninis ugdymas (teatras). Tuo tikslu vykdomas 2 m. trukmės projektas OFF-BOOK pagal programą „Erasmus+“ (projekto pradžia – 2017 m. ruduo). Į projektines veiklas įsitraukė 8 partneriai iš 3 šalių: Lietuvos, Italijos ir Rumunijos.

Bendradarbiaujant su mokslininkais, pedagogais ir teatrų edukatoriais sukurta metodinė priemonė – patirtinio-meninio ugdymo vadovas pedagogams, kurį sudaro keturios dalys:

  1. Mokyklos nebaigimo samprata
  2. Metodologiniai ir pedagoginiai aspektai
  3. Teatras, kaip patirtinio mokymosi įrankis. Procesas, kaip žingsnis po žingsnio, įdiegti teatrines laboratorijas klasėse
  4. Teatro laboratorijų praktiniai pavyzdžiai

Teatro laboratorijos metodai taikomi 22-jose projekte dalyvaujančiose mokyklose (7 Lietuvos, 7 Italijos ir 8 Rumunijos). 2019 rudenį bus pateikta vaizdinė metodinė priemonė pedagogams bei visiems, kurie domisi ugdymo naujovėmis Lietuvoje ir Europoje.

Back to top