Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centre 2019 m. vasario 27 dieną vyko Klaipėdos miesto priešmokyklinio ugdymo mokytojų forumas „Vaikų pažangos matavimo sistema. Siekiai ir realybė“. Forume, kuriame dalyvavo virš 70 mokytojų iš Klaipėdos švietimo įstaigų, buvo nagrinėjamos šios aktualijos: metodai ir būdai vaikų pasiekimų įvertinimui ir vaikų įsivertinimui, nelankiusių ikimokyklinio ugdymo įstaigos, atvykusių iš užsienio vaikų ugdymo ir pasiekimų vertinimo ypatumai, bendradarbiavimo su tėvais ir kitais specialistais patirtis. Forumo dalyviai aktyviai diskutavo darbo grupėse, dalinosi savo sėkmės istorijomis.
Renginį organizavo Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro metodininkė Silvija Simpukienė ir Klaipėdos miesto priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio tarybos nariai.

Back to top