2010 metų lapkričio mėnesio konferencija: 

Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinio departamento Švietimo skyrius ir Klaipėdos ikimokyklinio ugdymo įstaigų meninio ugdymo mokytojų metodinis būrelis organizavo respublikinę praktinę konferenciją „Modernumo ir tradicijos dermė – kokybiško vaikų muzikinio ugdymo garantas“.

Konferencija vyko 2010 m. lapkričio 25 d. Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centre.

Konferencijos lankstinukas parsisiųsti

2010 m. gegužės 6 d. Klaipėdos sanatoriniame lopšelyje darželyje „Giliukas“ vyko ikimokyklinių įstaigų meninio ugdymo mokytojų metodinis pasitarimas ir mokytojos Vilmos Einikienės bei įstaigos vaikų ir pedagogų paruošta atvira veikla (vaidinimai „Kiškių trobelė“, „Ganiau ganiau aveles“ ir koncertas).

2010 m. kovo 30 d. vyko tradicinė MAŽŲJŲ DAINORĖLIŲ ŠVENTĖ “MAŽAS ŽMOGUTIS”, kurią organizavo Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro  klubas “Draugystė”. Šventė “Mažas žmogutis” skirta ikimokyklinio ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus dainuojanties vaikučiams. 
Šventėje dalyvavo 13 kolektyvų iš Klaipėdos miesto ir rajono:  ansambliai „Trakšt ir Brakšt“ (Klaipėda), Gargždų „Svirpliukas“, lopšelis darželis „Vyturėlis“ (Klaipėda), lopšelis darželis „Puriena“ (Klaipėda), Regos ugdymo centro „Šypsenėlė“ (Klaipėda), klubas „Liepsnelė“ (Klaipėda), lopšelis darželis „Gintarėlis“ (Palanga), solistai Nojus Tverijonas (klubas „Draugystė“), Bernardas Žeimys (lopšelis darželis „Puriena“), Elija Vinskaitė (lopšelis darželis „Puriena“), Evelina Rubežiūtė (Regos ugdymo centras), Kristė Blažiūnaitė (lopšelis darželis „Volungėlė“), duetas Ugnė Aleknavičiūtė ir Neilas Kisielius (lopšelis darželis „Volungėlė“). 

Šventės vedantysis – Batuotas Katinas (R.Stonys)

2010 m. kovo 25 d Klaipėdos lopšelyje darželyje „Dobiliukas“  vyko ikimokyklinių įstaigų meninio ugdymo mokytojų metodinis pasitarimas ir mokytojos Rimos Būtienės bei įstaigos vaikų ir pedagogų paruošta  atvira veikla „Žalioj žolėj žalia varlė“ (skirta Gandrinėms).

2010 m. kovo 9 d. Klaipėdos lopšelyje darželyje „Boružėlė“ vyko integruotas šventinis rytmetys, skirtas Kovo 11-ajai paminėti „Plauk, plauk, žuvytėle“.  Renginyje dalyvavo Klaipėdos ikimokyklinių įstaigų „Puriena“, „Dobiliukas“, „Boružėlė“, „Pumpurėlis“, „Alksniukas“ ir specialių ugdymo įstaigų „Sakalėlis“, „Svetliačiokas“, „Versmė“ ugdytiniai ir pedagogai.


Šventės organizatoriai ir dalyviai (iš kairės į dešinę): meninio ugdymo mokytojos Loreta Aukštuolienė, Jūratė Zbarauskienė, Danutė Indilienė, Inesa Rauktienė, Larisa Babonienė, Edita Antanaitienė, Loreta Cesiulienė, Rima Butienė, Regina Bočkienė ir Onutė Pučinskienė.

Klaipėdos ikimokyklinio ugdymo įstaigų meninio ugdymo mokytojų metodinis būrelis


Iš kairės į dešinę (stovi) Nijolė Pranevičienė (l/d „Vyturėlis“), Regina Bočkienė (l/d „Puriena“), 
Loreta Aukštuolienė
 (Regos ugdymo centras), (tupi) Rūta Budinavičienė (l/d „Volungėlė“), 
Onutė Pučinskienė
 (l/d „Pagrandukas“), (nėra nuotraukoje) Gražina Gončarenko (d/m „Varpelis“), 
Marija Vilimienė („Radastėlė“).

Klaipėdos ikimokyklinio ugdymo įstaigų meninio ugdymo mokytojai

Back to top