2011 kovo 10 d. susibūrė ansamblis „VIOLA“. Tai Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų meninio ugdymo mokytojų vokalinis ansamblis, susibūręs Ansamblyje dainuoja meninio ugdymo mokytojos
Regina Bočkienė,
Loreta Aukštuolienė,
Nijolė Pranevičienė,
Vilma Einikienė,
Giedrė Dobravolskienė,
Rima Butienė,
Dovilė Masiulienė ir Daiva Šilinskienė.

Ansamblis „VIOLA“ – tai Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų meninio ugdymo mokytojų vokalinis ansamblis,susibūręs 2011 kovo 10 d. Ansamblyje dainuoja meninio ugdymo mokytojos
Regina Bočkienė, 
Loreta Aukštuolienė, 
Nijolė Pranevičienė, 
Vilma Einikienė,  
Giedrė Dobravolskienė, 
Rima Butienė, 
Dovilė Masiulienė ir Daiva Šilinskienė.

Ansamblio repertuaras įvairus – nuo autorinių dainų iki populiarių melodijų.
Pirmasis koncertas įvyko 2011 balandžio 1 d. „Dainuojančių mokytojų festivalyje“, Klaipėdos H.Zudermano mokykloje. Koncertavome Priekulėssocialinių paslaugų centre organizuotoje šventėje „Rudenėlio gėrybės“, Gargždų kultūros centre vykusiame renginyje-koncerte, skirtame tremties ir kovų netekties metams paminėti. Rusnėje dalyvavome autorinių dainų festivalyje „Vėjopatis“, Klaipėdos Žvejų rūmuose, renginyje skirtame pagyvenusių žmonių dienai „Rudenį pasitinkam su daina“. Rengėme adventinius ir kalėdinius koncertus Kretingalės, Girkalių bendruomenės nariams. 
2011 m. gruodžio mėnesį savo koncertine-kalėdine programa džiuginome Klaipėdos lopšelių-darželių  „Puriena“, „Dobiliukas“, „Giliukas“, „Vyturėlis“, „Žilvitis“ ir RUC bendruomenes, taip pat dalyvavome Pedagogų švietimo ir kultūros centre vykusiuose kalėdiniuose renginiuose ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojams ugdymui, logopedams, meninio ugdymo mokytojams, koncertavome Klaipėdos jūrų uosto kalėdiniame vakare.

Ansamblio „Viola“ nuotraukos iš koncertų: 

  • Gargždų Kultūros centre;
  • Priekulės Socialinių paslaugų centre;
  • Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centre;
  • Klaipėdos Jūrų uosto direkcijos kalėdinio vakaro.

2011 m. kovo 1 d.
Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“ vyko Klaipėdos ikimokyklinių įstaigų vaikų šventė „Lietuva mus augino “.

2011 m. kovo 1 d. Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“ vyko Klaipėdos ikimokyklinių įstaigų vaikų šventė 
„LIETUVA MUS AUGINO“. 

ORGANIZATORIAI: 
Klaipėdos Pedagogų švietimo ir kultūros centras 
Lopšelis darželis „Vyturėlis
Klaipėdos lopšelio darželio „Vyturėlis“ meninio ugdymo mokytoja Nijolė Pranevičienė 
Klaipėdos lopšelio darželio „Volungėlė“ meninio ugdymo mokytoja Rūta Budinavičienė

Renginio bukletas (parsisiųsti)

Įsimintinos akimirkos:

2011 m. kovo 10 d.
Lopšelyje darželyje „Boružėlė“ vyko šventinis koncertas „Mylim Klaipėdą“, skirtas Kovo 11-ajai paminėti.

Šventinis koncertas „Mylim Klaipėdą“

Lopšelyje darželyje „Boružėlė“ 2011 m. kovo 10 d. vyko šventinis koncertas „Mylim Klaipėdą“, skirtas Kovo 11-ajai paminėti. 

Organizatoriai:
L. Aukštuolienė 
J. Zbarauskienė 
G. Gončarenko 
V. Einikienė 
G. Gedvilienė 
S. Simpukienė 

Įsimintinos akimirkos: 

2011 m. birželio 1 d.
Klaipėdos poilsio parke vyko renginys „Vasaros pievelė“ skirtas tarptautinei Vaikų gynimo dienai paminėti.

2011 m. gegužės 1 d. Klaipėdos poilsio parke vyko renginys „Vasaros pievelė“ skirtas
tarptautinei Vaikų gynimo dienai paminėti.

Organizatoriai:
Jolanta Norkienė Visuomeninio judėjimo „Klaipėdieti! Atgaivink savo miesto parką” koordinatorė
Edita Gložaitienė L.-d. „Bitutė“ meninio ugdymo mokytoja
Loreta Aukštuolienė RUC meninio ugdymo mokytoja
Vilma Einikienė  L.-d. „Giliukas“ meninio ugdymo mokytoja
Onutė Pučinskienė L.-d. „Pagrandukas“
Silvija Simpukienė PŠKC metodininkė

Renginio bukletas (parsisiųsti)

Įsimintinos akimirkos: 

2011 metų rugsėjo 28 d.
Žvejų rūmuose vyko Klaipėdos ikimokyklinių įstaigų šventinis koncertas „Graži mūsų šeimynėlė“.

2011 metų rugsėjo 28 d. 
Žvejų rūmuose vyko Klaipėdos ikimokyklinių įstaigų šventinis koncertas „Graži mūsų šeimynėlė“. Renginio lankstinukai: 
dalyviams (parsisiųsti) 
vaikams (parsisiųsti)
DALYVIAI
L/d „Pagrandukas“ ugdytiniai, aukl.Vitalija Kanclerienė
L/d „Pumpurėlis“ ugdytiniai, aukl.Dalia Armanavičienė
L/d „Puriena“ ugdytiniai, aukl.Renata Juodikaitytė
L/d „Žilvitis“ ugdytiniai, priešmok ugd. pedagogė Jolita Zabitienė
L/d „Žuvėdra“ ugdytiniai, priešmok.ugd.pedagogė Dalia Lakštutienė
M. Montessori m/d ugdytiniai, aukl.Gražina Jankovskienė
Regos ugdymo centro ugdytiniai, priešmok.ugd pedagogė Zita Jakienė
Klaipėdos m. pensininkų bendrijos „Sidabro gija“ choras, vadovė Daiva Šilinskienė

2011 m. spalio 17-21 d.
Klaipėdos mokykloje-darželyje „Šaltinėlis“ vyko renginių savaitė „Skambantis ruduo“.

Renginių savaitė „Skambantis ruduo“ 
(2011 m. 10 mėn. 17-21 d.) Klaipėdos mokykla-darželis „Šaltinėlis“

Idėja kilo meninio ugdymo mokytojai Daivai Gasiūnaitei-Šeštokienei prieš 8 metus, pradėjus švęsti Muzikos dieną. 
Šventė plėtėsi, keitėsi kol tapo savaitės renginiu. Maždaug prieš 4 metus „Skambančio rudens“ savaitė įgavo 
dabartinę formą: atidarymas su linksmu personažu, dailės užduotys, Vydūno vid. mokyklos mokinių koncertas,
tėvų ir vaikų koncertas, pramoga su svečiais iš kito darželio („Žilvičio“ l/d), vaikų darbelių paroda, madų paradas, viktorina ir kt. 

Kelios nuotraukos iš „Skambančio rudens“ savaitės: 

2011 m. lapkričio 11 d.
Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Linelis“ buvo organizuotas atviras renginys miesto ikimokyklinių įstaigų meninio ugdymo mokytojoms.

2011 m. lapkričio 11 d. Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Linelis“ 
buvo organizuotas atviras renginys miesto ikimokyklinių įstaigų meninio ugdymo mokytojoms. Susirinkusiems svečiams
meninio ugdymo mokytoja Galina Novickaja ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė Laima Rimkienė su vaikučiais
pristatė muzikinę pasaką „Baravyko trimitas“ (muzika ir žodžiai E. Tolvaišienės).
Lopšelyje-darželyje „Linelis“ vaikai ugdomi lietuvių ir rusų kalbomis. Vaidinti spektaklyje pareiškė norą 24 vaikučiai iš
lietuvių ir rusų kalbomis ugdomų vyresniojo ir priešmokyklinio amžiaus grupių. Rusakalbiams patiko dainuoti daineles  
lietuviškai, drauge repetuoti. Norint perteikti rudeninę nuotaiką, salėje ant sienos buvo sukurta medžių lapų kompozicija,  
simbolizuojanti medžius. Tarp eglaičių ir kelmų salėje „išdygo“ daug grybų, „prikrito“ lapų (juos lauke rinko patys vaikai). 
Auklėtojų ir tėvelių pagalba pasakos veikėjams sukurti įspūdingi kostiumai. Svečiai liko sužavėti „kirmėliukais“. Šias lėles
iš plastikinių maišų susuko patys „Dobiliuko“ grupės vaikučiai ir auklėtojos. Kad vaikai įsijaustų į atliekamus vaidmenis,
personažai Baravykas, Vėjas, Kirmėliukai, Lapeliai, Pelytė, Žiogas buvo nugrimuoti. 
Meninio ugdymo mokytoja Galina Novickaja, ugdydama vaikų dainavimo įgūdžius, stengėsi išmokyti vaikus dainuoti
ne tik solo ar grupėje, bet judesiu, mimika, balso intonacija perteikti veikėjo charakterį, emocijas. 

Įsimintinos akimirkos: 

Back to top