Idėjos vaikų muzikiniams renginiams. 

Spalio 28 d. Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centre įvyko ikimokyklinio ugdymo  įstaigų metodinių priemonių paroda „Idėjos vaikų muzikiniams renginiams“. Net 27-nios meninio ugdymo mokytojos pristatė metodinius darbus ir pasidalino idėjomis, kurias naudoja muzikiniuose renginiuose bei muzikinio ugdymo procese. Parodoje pristatyti įvairių renginių planai-konspektai, ištraukos iš scenarijų, dainelių apžaidinimai ir kitos kūrybinės idėjos. Parodos dalyviai, pasiskirstę į tris darbo grupes, aptarė, diskutavo, analizavo pristatytus metodinius darbus. Darbo grupės, išanalizavusios darbus, pristatė geriausias idėjas ir nutarė patalpinti internetinėje svetainėje. Džiugu, kad meninio ugdymo mokytojos ne tik geba kelti naujas idėjas ir pritaikyti jas muzikinio ugdymo procese, bet ir nuoširdžiai jomis dalinasi. 

Akimirkos iš renginio:

Smagu bendrauti ir mokytis vieniems iš kitų

Nijolė Pranevičienė,meninio ugdymo mokytoja, Klaipėdos lopšelis-darželis „Vyturėlis“

Spalio 14 d. Klaipėdos meninio ugdymo mokytojai išvyko  į Šiaulius. Sanatoriniame lopšelyje-darželyje „Pušelė“ įvyko Šiaulių ir Klaipėdos miestų meninio ugdymo mokytojų susitikimas, kurio tikslas – pasidalinti metodine, dalykine patirtimi organizuojant ikimokyklinio amžiaus vaikų muzikinį ugdymą. Susitikimo dalyvius nuoširdžiai pasveikino lopšelio-darželio „Pušelė“ direktorė Florina Varkalienė.  Metodinio būrelio pirmininkė Vita Trijonienė kolegėms iš Klaipėdos papasakojo apie muzikinį ugdymą Šiaulių miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Pristatė mieste organizuojamus renginius.
Meninio ugdymo mokytojos Armida Baltutytė-Bražienė, Diana Poliakienė, Vita Trijonienė pasidalino patirtimi ir skaitė pranešimus „Ugdymo proceso dalyvių bendradarbiavimo galimybės Šiaulių lopšelyje-darželyje „Pasaka“, „Muzikuojame kartu“, „Ugdymo priemonių įvairovė meninio ugdymo užsiėmimuose“.  Mokytojos Vita Tautčienė ir Regina Varpučianskienė papasakojo apie projektinę veiklą organizuojamą Šiaulių lopšeliuose-darželiuose „Eglutė“ ir „Žirniukas“. Rima Barkauskienė pristatė stendinį pranešimą „Muzikos šaly smagu“. 
Išklausę kolegių pasisakymus, susitikimo dalyviai linksmai diskutavo ir aptarė jiems rūpimas temas. 
Susitikimas baigėsi smagiu, bendru rateliu, vaišėmis ir nuoširdžia klaipėdiečių padėka už šiltą ir betarpišką priėmimą. 
Išvykę iš Šiaulių, pedagogai aplankė Joniškį ir Žagarę. Apie šių šiaurės Lietuvos miestų istoriją papasakojo Joniškio rajono partnerystės veiklos grupės koordinatorė Dalia Motik, bei Žagarės regioninio parko direktorė Giedrė Rakštienė. Kelionę vainikavo susitikimas su Joniškio rajono, Kirnaičių bendruomenės folkloriniu ansambliu „Klėčia“ (vadovas Gediminu Andrašiūnas),  vaišingai pasitikusiu slėgtu sūriu, šio krašto dainomis, bei gera nuotaika.
Turiningai praleidę dieną, patyrę daug įspūdžių, puikia nuotaika meninio ugdymo mokytojai grįžo į Klaipėdą. 

Akimirkos iš renginio:

Įspūdžiai po kelionės į Molėtus

Nijolė Pranevičienė, meninio ugdymo mokytoja, Klaipėdos lopšelis-darželis „Vyturėlis“

Birželio 9 d. Klaipėdos meninio ugdymo mokytojos išvyko  į pažintinę kelionę po Molėtų regioną, garsėjantį nuostabiu kraštovaizdžiu.
Pirmiausia nuvykome į Žalvario parką, kuris randasi Molėtų rajone, Skrebulių kaime. Linksma muzika, šūviu iš patrankos ir sveikinimo žodžiais mus pasitiko parko įkūrėjas Algirdas Nomeika. Kaip ir buvo žadėta – tai  buvo tikros  šėlionės po Žalvario parką. Sudalyvavome  orientacinėse varžybose, lenktynėse su akmens amžiaus paspirtuku, bėgome su penkiavietėmis slidėmis, maudėmės kamuoliukų ir kempinėlių baseinuose. Po linksmos ekskursijos po parką vaišinomės ant laužo keptomis dešrelėmis. Nusifotografavusios prie „Triumfo arkos“ ir  nuoširdžiai atsisveikinusios su svetingu šeimininku, tęsėme kelionę toliau. 
Apsilankėme Lietuvos etnokosmologijos muziejuje ir pasikėlę į bokštą pasižvalgėme po ežerais turtingą Molėtų kraštą. Nuvykome į Molėtų observatoriją,  kurioje mus supažindino su astronomijos naujienomis. Stebėjome spalvotas planetų, žvaigždžių, galaktikų nuotraukas, matėme ir didžiausią mokslinės paskirties įrenginį Šiaurės Europoje –165 cm. skersmens teleskopą. 
Kelionės pabaigoje nuvykome į senovinę dangaus šviesulių stebyklą – šventvietę, kuri randasi vaizdingo Lenktinio ežero pakrantėje. Etnokosmologijos muziejaus mokslinis bendradarbis, muziejininkas Jonas Vaškūnas papasakojo kaip senovėje buvo stebimi dangaus šviesuliai, atliekami kalendorinio laiko skaičiavimai. Daug įdomaus išgirdome apie protėvių pasaulėžiūrą, senąjį lietuvių Zodiaką.
Ši kelionė suteikė puikią galimybę ne tik  pažinti ši nuostabų Lietuvos kampelį, bet pasidžiaugti naujomis pažintimis, pasimėgauti įdomiais pasakojimais. 

Akimirkos iš renginio:

Dainų skrynelę atvėrus…

Nijolė Pranevičienė Klaipėdos lopšelio-darželio „Vyturėlis“ meninio ugdymo mokytoja.
2014 m. gegužės 22 d. Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Boružėlė“ įvyko ikimokyklinio ugdymo įstaigų  festivalio „Suverkime dainų ir šokių vėrinėlį“ renginys „Dainų skrynelę atvėrus“. Renginyje dalyvavo ugdytiniai ir pedagogai iš 15-os Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų.  Šventė prasidėjo įspūdingu pedagogų režisuotu spektakliuku, po kurio prasidėjo puikus mažųjų dainininkų koncertas. Renginys  buvo puikiai organizuotas ir režisuotas. Galima tik stebėtis meninio ugdymo mokytojų: Larisos Babonienės, Galinos Šaturinos, Jūratės Zbarauskienės  vaidybiniais gebėjimais, kūrybiškumu ir išmone pristatant kiekvieną koncerto dalyvį. Žiūrovų akis džiugino kruopščiai išpuošta lopšelio-darželio „Boružėlės“ salė. 
Puiku, kad šiame, ne pirmus metus organizuojamame renginyje vaikai ugdomi muzika. Juk dainuojant patiems, klausant kitų dainavimo atsiskleidžia vaikų emocijos ir jausmai, lavinama jų vaizduotė ir fantazija. Džiugu, kad renginys stiprina bendradarbiavimo ryšį tarp miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių. 
Ačiū organizatoriams, kūrybinei darbo grupei, dalyviams už gražų, spalvingą, nuotaikingą renginį.
Tądien šventė buvo ne tik mažiesiems dainininkams, meninio ugdymo mokytojams, auklėtojams, bet ir žiūrovams, gausiais aplodismentais įvertinusiais  artistus.

Akimirkos iš renginio:

Pažinkime vieni kitus

    2014 m. balandžio 4 d. Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centre buvo surengtas Klaipėdos ir Šiaulių miestų meninio ugdymo mokytojų susitikimas. Galimybė plačiau pažinti vieni kitus, susipažinti su ugdymo procese naudojamomis metodikomis, noras pasidalinti patirtimi subūrė pedagogus į bendrą veiklą. Susitikimas prasidėjo šiltai ir ne kasdieniškai. Klaipėdos miesto meninio ugdymo mokytojų ansamblis „Viola“ pasitiko ir pasveikino atvykusius svečius daina, pakvietė kavos puodeliui. Informaciją apie Klaipėdos miesto ikimokyklines ugdymo įstaigas, muzikinį ugdymą,  meninio ugdymo mokytojų metodinio būrelio veiklą pateikė būrelio pirmininkė Nijolė Pranevičienė. Rūta Budinavičienė  pasidalino  patirtimi apie vaikų kūrybos naudojimą muzikinėje veikloje, pristatė meninio ugdymo mokytojų internetinę svetainę „Muzika darželyje“, supažindino su muzikine kompiuterine programa „MuseScore“. Apie projektinių veiklų įgyvendinimą  pasakojo Daiva Šilinskienė ir parodė filmuotą renginio „Suprašė žvirblis didelę puotą“  medžiagą iš projekto „Kalbos skrynelę pravėrus“, skirto Tarmių metams pažymėti.   Regina Bočkienė, Rima Butienė, Loreta Aukštuolienė, Nijolė Pranevičienė pasidalino savo sukurtais muzikiniais kūrinėliais vaikams ir pasiūlė praktiškai išbandyti.
Prie kavos puodelio susitikimo dalyviai  buvo pakviesti diskusijai. Diskusijoje pedagogai aptarė jiems aktualias temas, pasidalino džiaugsmais ir rūpesčiais. Šiaulių miesto metodinio būrelio pirmininkė Vita Trijonienė dėkojo už šiltą priėmimą, pasidalinimą gerąją patirtimi, smagiai praleistą laiką prie jūros ir pakvietė atvykti į Šiaulius.
Kiekvienas miestas turi savų tradicijų ir  kūrybinis mokytojų bendradarbiavimas betarpiškoje aplinkoje suteikia galimybę giliau ir plačiau susipažinti su kitų miestų kolegių patirtimi, sukaupti ir gauti abipusei  naudingos informacijos.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Vyturėlis“
meninio ugdymo mokytoja Nijolė Pranevičienė

     Akimirkos iš renginio:

 „Lai vėtrungė mums rodo kelią“

         Nuvilnijo, nušurmuliavo mažųjų klaipėdiečių šventinis renginys, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai ir Vėtrungių metams paminėti „Lai vėtrungė mums rodo kelią“.
Kovo 6 dieną klegančių vaikų srautas  iš 27-ių ikimokyklinio ugdymo įstaigų,  lydimas artimųjų, užpildė Klaipėdos žvejų rūmus. Mažoji salė sunkiai sutalpino ne tik dalyvius, bet ir visus norinčius pažiūrėti šventės. O žiūrėti tikrai buvo į ką. Tradiciniu tapęs renginys prasidėjo įspūdinga vėtrungių choreografine kompozicija ir jungtinio darželinukų choro atliekama daina „Dainuoja pajūrio vaikai“. Chorui dirigavo dainos autorė Onutė Pučinskienė. Po skambios dainos į sceną sugužėjo linksmai nusiteikę šokėjai. O kur dar jungtinė kapela, smagiai atlikusi „Pamario klumpakojį“ ir „Polką linksmuolę“! Džiugu, kad programos repertuaro dalį sudarė autoriniai meninio ugdymo mokytojų Reginos Bočkienės, Onutės Pučinskienės, Jūratės Zbarauskienės, Nijolės Pocienės, Nijolės Pranevičienės kūriniai, kuriuos jau pamėgo ugdytiniai. Puiku, kad galimybė buvo suteikta ne tik mažiesiems atlikėjams pasirodyti didesnėje scenoje, gausesnei auditorijai, bet ir jų mokytojoms parodyti savo kūrybiškumą. 
Renginį vedė, apjungė ir mažuosius linksmino Klaipėdos vaikų laisvalaikio neformaliojo švietimo teatro mokytoja Vaida Keserauskytė ir jos vadovaujamos studijos mažosios aktorės. Finaline daina „Gintarinis mano miestas“ (muzika ir žodžiai Nijolės Pranevičienės), skanduojant Klaipėdos vardą baigėsi šventė. Renginio organizatoriai dėkojo vaikams už dainomis, šokiu parodytą meilę savo miestui, Pamario kraštui ir išreiškė viltį, kad vėtrungė visada parodys jiems kelią, ten, kur gimtas kraštas ir tėvų namai. Vaikai, pilni emocijų bei kupini naujų, nepatirtų įspūdžių, paliko sceną.
         Nuoširdžiai dėkojame Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriui, Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centrui, Žvejų rūmų direktoriui Alvydui Lenkauskui, Klaipėdos miesto vaikų laisvalaikio centrui, ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovams, ugdytinių  tėveliams už idėjos palaikymą ir galimybę darželinukams pasirodyti Žvejų rūmuose ir viliamės, kad kitąmet Kovo 11-ąją švęsime didžiojoje rūmų salėje.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Vyturėlis“ meninio ugdymo mokytoja Nijolė Pranevičienė.

Filmuota medžiaga:

1. Vėtrungių choreografinė kompozicija. 
2. „Dainuoja pajūrio vaikai“ – muz. ir žodž. Onutės Pučinskienės. 
3. „Lietuvaičiai“ – muz., žodž., choreografija Nijolės Pocienės. 
4. „Mėlyna jūra“ – muz. ir žodž. Reginos Bočkienės. 
5. „Pajūrio klumpakojis“.
6. „Sėjau rūtą“ – lietuvių liaudies šokis.
7. „Jūra ir vaikai“ – muz. ir žodž. Jūratės Zbarauskienės.
8. Miniatiūros „Prie puodelio arbatos“ ir „Pelių mokykla“.
9. „Polka linksmuolė“
10. Koncertas „Lai vėtrungė mums rodo kelią“, 2014, Klaipėda (nuotraukų montažas)

Akimirkos iš renginio:


 

Back to top