Gruodžio 2 d. įvyko Klaipėdos miesto muzikos mokyklų – Juozo Karoso ir Jeronimo Kačinsko – mokytojų metodinė diena „Vokalinio meno tradicijos, balso pažinimas ir metodai. Koncertmeisterio vaidmuo balso lavinime“, bendradarbiaujant su Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centru. Renginį organizavo Klaipėdos miesto muzikos mokyklų mokytojų metodinis būrelis (vadovaujamas mokytojos Vaivos Purlytės), pakvietęs kolegialiai pasidalinti Stasio Šimkaus konservatorijos mokytoją ekspertę Rūtą Kociūtę-Agafonovienę savo ilgamete pedagogine darbo patirtimi.  Už nuoširdų ir profesionalų pasidalinimą dėkingi kolegos ir mokiniai, dalyvavę meistriškumo pamokose. Visi renginio dalyviai turėjo puikią galimybę išklausyti šios pedagogės ne tik įdomų pranešimą apie dainininko balso anatomiją, bet ypač džiugiai visus nuteikė jos auklėtinių koncertas. Įdomu buvo stebėti mokytojos Rūtos meistriškumo pamokas su Jeronimo Kačinsko ir Juozo Karoso muzikos mokyklų vokalinio dainavimo specialybių mokiniais. Metodinėje dienoje taip pat savo pedagoginio darbo patirtimi dalinosi Juozo Karoso mokyklos mokytoja Aurika Skardžiutė, koncertmeisterė Aurelija Kržanavičienė ir Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos mokytoja Aistė Ruškienė. Renginys vyko Juozo Karoso muzikos mokyklos koncertų salėje, kur kitose įstaigose dirbantys klausytojai jį galėjo stebėti nuotoliniu būdu. Dėkojame Juozo Karoso muzikos mokyklos mokytojai, šios metodinės dienos iniciatorei Inai Zagvozdinai ir jos pagalbininkui Pauliui Stonkui, nutiesusiam vaizdo tiltą per Klaipėdą.  
Back to top