1Logo pskc

                  Visa informacija saugoma senojoje interneto svetainėje www.kpskc.lt

Ikimokyklinis ugdymas (edukacinis bankas)

Eil. Nr. Žanras (monografija, knyga, programa, lentelės, pamokų ciklas, tyrimas, testas, mokomosios užduotys ar kita). Darbo / priemonės pavadinimas 1. Autorius / autorių grupė (Vardas, Pavardė). Dalykas, kvalifikacinė kategorija Įstaiga […]