1Logo pskc

                  Visa informacija saugoma senojoje interneto svetainėje www.kpskc.lt

Bendrystėje semtasi patirties ir profesionalumo

Klaipėdos miesto biologijos mokytojai birželio 17 d. mokslo metus užbaigė kolegialaus mokymosi metodine diena „Mokytojo, kuriančio mokinio pažangą pagal atnaujintas ugdymo turinio programas, taikymas“.

Aptarę probleminius metodinio būrelio nariams aktualius metų klausimus, tokius kaip respublikinių biologijos olimpiadų įgyvendinimas I metų pusmetį  ir patirtys, norint išvengti pasirengimo jai trikdžių, ir  STEAM centro Klaipėdoje veiklos, mokytojai kibo į ilgalaikių planų, skirtų 6, 8, 10 ir 12 klasėms sudarymą, taikant atnaujinto ugdymo turinio aspektus, kūrybines dirbtuves „Praktinis atnaujinto ugdymo turinio pritaikymas ilgalaikiuose planuose pagal klasių koncentrus“. Jas  moderavo metodinio būrelio pirmininkė G. Guntarskytė-Česnauskienė. Kolegos taip pat susipažino su naujais, biologijos mokytojų būrį papildžiusiais nariais. Metų darbų refleksija ir pasidalinimas patyrimais nenutrūko ir pertraukų metu. Bendrystėje semtasi patirties ir profesionalumo.

Mums svarbi Jūsų nuomonė
Parašykite atsiliepimą apie interneto svetainę ar institucijos veiklą