1Logo pskc

                  Visa informacija saugoma senojoje interneto svetainėje www.kpskc.lt

Džiaugiamės Klaipėdos miesto muzikos mokyklų mokytojų metodinio būrelio įgyvendintais darbais

2024 metų pirmasis pusmetis Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro koordinuojamam muzikos mokyklų mokytojų metodiniam būreliui buvo turiningas ir turtingas įvairiais renginiais. Organizuota metodinė diena ir du reikšmingi koncertai praturtino Klaipėdos miesto muzikos mokyklų bendruomenę įkvepiančiomis ir pakiliomis emocijomis, įgyta nauja patirtimi ir įsimintinomis akimirkomis.

                      Pirmasis metų pusmečio renginys – metodinė diena „Kūrybiškumo ugdymas ir saviugda. Paieškos ir atradimai“. Šis renginys vasario 19 dieną vyko Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos didžiojoje salėje. Metodinėje dienoje džiugino skaityti net 9 pranešimai. Juos skaitė ir savo gerąja patirtimi dalinosi Klaipėdos Juozo Karoso ir Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklų mokytojai: Viktorija Varanavičiūtė, Jana Aleknavičienė, Jolanta Banaitienė, Irena Pranauskienė, Aistė Ruškienė, Robertas Užgalis, Svetlana Šilčenko, Asta Kontrimienė, Rūta Lukauskienė. Lektorių buvo pristatytos ir analizuotos šių dienų aktualios ugdymui temos: pedagoginė darbo metodika, patirtis ir literatūra. Nepaprastai džiaugiamės dideliu šio renginio susidomėjimu ir gausiu klausytojų būriu. Dėkojame renginio rengėjai Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos mokytojai metodininkei Irmai Keinienei ir metodinio būrelio tarybos nariams – Gaivilei Simaitytei, Danutei Pronskienei ir Žydrei Sinkevičiūtei – už organizavimą ir bendradarbiavimą rengiant metodinę dieną. Taip pat nuoširdi padėka už pagalbą renginio metu Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos vyresniajam mokytojui Mindaugui Putnai.

                      Balandžio 12 dieną Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokyklos koncertų salėje vyko jau tradiciniu tapęs bendras Jeronimo Kačinsko ir Juozo Karoso muzikos mokyklų muzikinis projektas – mišrių ansamblių koncertas „Mokytojas ir mokinys“. Šiais metais koncertas buvo dedikuotas Baltojo Švyturio metams. Kaip ir kiekvienais metais koncertą puošė gausus dalyvių skaičius. Skambėjo net 14 muzikinių numerių, kuriuos paruošė net 37 koncerto dalyviai – minėtų muzikos mokyklų mokytojai ir jų mokiniai. Koncerte tvyrojo nuoširdi, džiugi ir pakili emocija. Skambėjo įvairių sudėčių ansambliai, kuriuose buvo galima išgirsti gausią instrumentų įvairovę: skambėjo fleita, smuikas, fortepijonas, violončelė, gitara, akordeonas. Taip pat buvo atliktas ir vokalinis numeris. Dėkojame Klaipėdos Jeronimo Kačinsko ir Juozo Karoso muzikos mokyklų šiems mokytojams už nuoširdų ir profesionalų dalyvavimą koncerte: Eglei Karbauskei, Jolantai Vasiliauskienei, Aurelijai Kražnavičienei, Tatjanai Filatovai, Akvilinai Gaubienei, Jelenai Jaskovec, Vilmai Senkutei, Olgai Maslovai, Ievai Skergelzienei, Vitalijui Penkauskui, Vaivai Purlytei, Astai Kontrimienei, Verai Konkovai, Ugnei Čepulytei, Vilmai Ragaišienei, Tatjanai Romaškinai, Renatai Kleibienei. Genovaitei Stonytei, Aleksandrui Titovui, Irenai Pranauskienei, Robertui Užgaliui. Džiaugiamės turėję galimybę šiame koncerte išgirsti ir kūrinio premjerą! Buvo atliktas Vaivos Purlytės kūrinys „Pavasario garsai“ fleitai, smuikui ir fortepijonui. Už profesionalų kūrinio atlikimą nuoširdi padėka premjeros atlikėjams – pianistei Vaivai Purlytei, akordeonininkui Robertui Užgaliui ir smuikininkei Vilmai Ragaišienei. Puikus koncerto vedėjas Robertas Užgalis sukurė džiugią ir pakilią koncerto atmosferą, renginio rengėjai Vaiva Purlytė, Gaivilė Simaitytė pasistengė, kad renginio programa būtų įvairi ir pasiektų klausytoją. Padėkos jiems!

                      Gegužės 17 dieną šio pusmečio renginių ciklą ir mokslo metų pabaigą vainikavo bendras Klaipėdos Jeronimo Kačinsko ir Juozo Karoso muzikos mokyklų respublikinių ir tarptautinių konkursų laureatų koncertas Nidos bendruomenės namuose. Džiaugiamės turėję galimybę dovanoti mokyklos vardą garsinantiems mokiniams ir juos ruošiantiems mokytojams šią įsimintiną išvyką-koncertą į Nidą. Lepinanti savo šiluma saulė ir nuostabi Neringos gamta visus užkrėtė gera nuotaika. Ši emocija atsispindėjo ir koncerte. Renginys prasidėjo Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčios kunigo Rimvydo Adomavičiaus tartu sveikinimo žodžiu ir dovanotu skambiu ir nuoširdžiu muzikiniu numeriu klausytojams. Nepamirštamus kupinus nuoširdumo ir aukšto meninio lygio pasirodymus dovanojo įvairių respublikinių ir tarptautinių konkursų laureatai, jaunieji Klaipėdos miesto muzikos talentai. Juos publika pasitiko gausiais aplodismentais. Koncerto klausėsi ir Neringos meras Darius Jasaitis su šeima. Tardamas sveikinimo žodį ir nuoširdžius palinkėjimus dalyviams, Neringos meras atlikėjams dovanojo Padėkos raštus ir atminimo dovanėles. Nuosirdžiai dėkojame šiems mokytojams už įdėtą kruopštų darbą ugdant jaunuosius muzikus: Vilijai Kneižienė, Danguolei Čepliauskienei, Gintarui Jonaičiui, Miglei Mosėnienei, Virginijai Visockienei, Liudai Kuraitienei, Audriui Laurynui, Jonui Kučinskiui, Ermandai Urlovienei, Virginijai Dubinskienei. Nuoširdi padėka šio renginio koncertmeisterėms Justei Šilaitei ir Neringai Navakaitei už profesionalų akompanavimą solistams. Koncertą vedė Gaivilė Simaitytė. Džiaugiamės, kad renginys suteikė galimybę jauniesiems Klaipėdos miesto muzikos talentams savo muzikavimą pristatyti Neringos gyventojams bei lankytojams. Nuoširdžiai dėkojame kunigui Rimvydui Adomavičiui už visokeriopą pagalbą organizuojant šį renginį. Renginio rengėjams Gaivilei Simaitytei, Žydrei Sinkevičiūtei ir Danutei Pronskienei nuoširdžiai dėkingi už profesionalų renginio organizavimą.            

                      Užbaigiant ir apibendrinant šio pusmečio renginius, norisi džiaugtis, kiek daug gražių ir prasmingų veiklų nuveikta. Džiaugiamės Klaipėdos miesto muzikos mokyklų mokytojų metodinio būrelio įgyvendintais pusmečio tikslais ir uždaviniais plėtoti muzikos mokykla bendradarbiavimą ir auginti bendrą meninę Klaipėdos Jeronimo Kačinsko ir Juozo Karoso muzikos mokyklų veiklą. Nuoširdi padėka Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centrui už palaikymą, metodinio būrelio koordinatorei Tomai Balsytei – už pagalbą organizuojant renginius ir muzikos mokyklų metodinio būrelio tarybai – už norą tobulėti ir dovanoti Klaipėdos miesto muzikinei bendruomenei įsimintinas emocijas.

Klaipėdos miesto muzikos mokyklų mokytojų metodinio būrelio pirmininkė

Gaivilė Simaitytė

Mums svarbi Jūsų nuomonė
Parašykite atsiliepimą apie interneto svetainę ar institucijos veiklą