1Logo pskc

                  Visa informacija saugoma senojoje interneto svetainėje www.kpskc.lt

Mokinių sąmoningumo ir prevencijos įgūdžiai, susiję su elektroninėmis patyčiomis ir internetine neapykantos kalba
Awareness and Preventions Skills on Cyberbullying and Online Hate Speech for shools children
Nr. 2020-1-LT01-KA201-077819

 

2020 m. spalio 1 dieną pradėjome vykdyti ERASMUS+ strateginių partnerysčių projektą „Awareness and Preventions Skills on Cyberbullying and Online Hate Speech for school’s children“ („Mokinių sąmoningumo ir prevencijos įgūdžiai, susiję su elektroninėmis patyčiomis ir internetine neapykantos kalba“), akronimas – CyberAware, Nr. 2020-1-LT01-KA201-077819.

Projektą vykdo partneriai iš Lietuvos, Rumunijos, Ispanijos ir Turkijos. Projekto koordinatorius – Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras.

Projekto tikslas – didinti visuomenės informuotumą apie vaikų elektronines patyčias ir neapykantos kurstymą bei teikti sprendimus patyčių kibernetinėje erdvėje prevencijai, didinti vaikų kritinio mąstymo įgūdžius siekiant sumažinti patyčių poveikį ir pasekmes ES.

Atsižvelgiant į „CyberAware“ projekto tikslus, tikėtini rezultatai intelektinės produkcijos ir mokymosi / mokymo / mokymo srityse:

– Leidinys – „Neapykantą ir patyčias tarp bendraamžių kurstantis jaunimo bendravimas internetinėje erdvėje“

– Skaitmeninė balso nuotraukų paroda apie elektronines patyčias ir internetinę neapykantos kalbą vaikams.

– Metodinės rekomendacijos „Kaip apsaugoti jaunimą, aktyviai veikiantį socialinėje žiniasklaidoje, ir ugdyti jų įgūdžius siekiant užkirsti kelią internetinėms patyčioms ir neapykantos kalboms internete“, skirtos mokytojams, jauniems darbuotojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams

– Priemonių rinkinys, skirtas socialinių pedagogams ir darbuotojams, mokytojams, jauniems darbuotojams ir tėvams, intervencijoms ir konsultacijoms dėl elektroninių patyčių bei internetinių neapykantos kalbų atvejų.

– Padidės mokyklų, mokytojų rengimo centrų, NVO ir kitų organizacijų, informuotų apie elektronines patyčias ir neapykantos kalbas internete, susidomėjimas minėta problema.

Projekto uždaviniai:

**apsaugoti mokinius nuo neapykantos kalbos, netikros žiniasklaidos naujienų, patyčių naujose medijose įtraukiant kritinį šios srities specialistų (socialinio darbo, mokymo, slaugos) ir jų klientų mąstymą, taip pat intervencijos metodiką, įskaitant mentorystės metodą.

** ugdyti mokytojų įgūdžius ir žinias, siekiant apsaugoti savo mokinius nuo elektroninių patyčių ir neapykantos internete.

** siekti užkirsti kelią elektroninėms patyčioms, neapykantą kurstančioms kalboms internete ir netikroms naujienoms žiniasklaidoje, gerinti mokytojų ir mokinių kritinio mąstymo įgūdžius.

Šis projektas inicijuotas atliepiant organizacijų partnerių poreikius, geriau pasirengti iššūkiams, kuriuos informacinė visuomenė patiria gyvenime. Internetinė dimensija ir galimas neigiamas poveikis demokratiniam vystymuisi padidina rizikos veiksnius ir suteikia naujų priežasčių susirūpinti jaunimu ir švietimo srityje dirbančioms organizacijoms. Projekto tinklapis: https://cyberaware.inerciadigital.com/about/

 

Sukurtas intelektinis produktas O1, elektroninis leidinys „Mokinių istorijos apie patyčias ir neapykantos kurstymą elektroninėje erdvėje“. Elektroninį leidinį sudaro 88 puslapiai, kuriame visi, besidomintys minėta tema, gali rasti 25 mokinių istorijas iš penkių dalyvaujančių projekte šalių partnerių organizacijų, taip pat neformalios veiklos pavyzdžių ir metodikas, kurias galima taikyti dirbant grupėse su įvairaus amžiaus jaunuoliais, kurie patiria internetines patyčias ir neapykantos kalbas. Leidinys parengtas penkiomis kalbomis (anglų, lietuvių, turkų, ispanų ir rumunų) ir visi leidinio vertimai viešai paskelbti internete:

Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras kartu su asociacija „Kūrybinės ateities idėjos“ organizavo projekto „Moksleivių sąmoningumo ir prevencijos įgūdžiai, susiję su patyčiomis ir neapykantos kurstymu elektroninėje erdvėje“, CyberAware, Nr. 2020-1-LT01-KA201-077819 pristatymą ir sukurtų intelektinių produktų panaudojimo praktinį užsiėmimą. Į šį renginį buvo pakviesti dalyvauti Klaipėdos miesto mokytojai. Renginio metu PŠKC metodininkė Giedrė Petrošienė supažindino dalyvius su projekto pagrindine informacija, sukurtais intelektiniais produktais, kuriuos galima naudoti klasės valandėlių ar kitų pamokų metu. Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos psichologė Jovita Šimkūnaitė kartu su kolege Giedre Paulauskiene iš Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijos parengė pranešimą apie intelektinio produkto „Skaitmeninė foto balso paroda apie patyčias ir neapykantos kalbą elektroninėje erdvėje“.Antroje renginio dalyje dalyviai turėjo galimybę išbandyti praktines veiklas, kurias moderavo asociacijos „Kūrybinės ateities idėjos“ narys Robertas Kavolius. Išskirtinė padėka už intelektinio produkto kūrimą ir išbandymą su mokiniais tarptautinio projekto darbo grupei: Giedrei Paulauskienei (Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija), Galinai Antipovai (Klaipėdos Baltijos gimnazija), Jovitai Šimkūnaitei (Klaipėdos „Varpo“ gimnazija), Tatjanai Verbai (Klaipėdos „Medeinės“ mokykla), Vaidai Martyšienei (Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija).Kviečiame susipažinti su foto balso paroda, pasinaudoti reikalinga informacija ir pasidalinti su kolegomis, kuriems, Jūsų nuomone, ši informacija aktuali ir naudinga.

Nuoroda į foto balso parodą: https://cyberaware.inerciadigital.com/intellectual-outputs/

Norint gauti daugiau informacijos galima kreiptis į projekto koordinatorę Giedrę Petrošienę el. paštu giedre.petrosiene@kpskc.lt

„Skaitmeninė „Fotobalso“ paroda apie elektronines patyčias ir internetinę neapykantos kalbą vaikams“ (lietuvių kalba)

Intelektinio produkto (O2) – „Skaitmeninė „Fotobalso“ paroda apie elektronines patyčias ir internetinę neapykantos kalbą vaikams“ praktinių veiklų aprašas ↡ 

 
Lankytojai 188
Mums svarbi Jūsų nuomonė
Parašykite atsiliepimą apie interneto svetainę ar institucijos veiklą