1Logo pskc

                  Visa informacija saugoma senojoje interneto svetainėje www.kpskc.lt

Geografija

Edukacinis bankas

Eil. Nr.
Mokykla
Autorius
Darbo pavadinimas (rušis)
Anotacija
1.„Ąžuolyno“ gimnazijaElena MiliauskienėGeografijos tiriamieji (mokinių) darbai „Skaitmeninė Lietuvos miestų orų prognozė pagal meteo.lt“, „Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos I klasės mokinių gyvenamosios vietos nustatymas“.>>Parsisiųsti „Skaitmeninė Lietuvos miestų orų prognozė pagal meteo.lt“

 

>>Parsisiųsti „Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos I klasės mokinių gyvenamosios vietos nustatymas“

Darbai pristatyti 2015 m.

2.„Ąžuolyno“ gimnazijaElena MiliauskienėIntegruota geografijos ir matematikos pamoka  „Kelionių maršrutai Aukštaitijos nacionaliniame parke“ ,

 

geografijos tiriamieji (mokinių) darbai „Emigracijos kryptys ir priežastys“, „Lietuvos miestų skaitmeninė orų prognozė“, „Ar galiu pakeisti aplinką, kurioje gyvenu,

filmas „Klaipėdos miesto pramoninė tarša“

Konferencijoje „Tarpdalykiniai ryšiai mokant chemijos, biologijos, fizikos ir geografijos“ pateikti metodiniai darbai. 2014 m.
>>Parsisiųsti „Kelionių maršrutai Aukštaitijos nacionaliniame parke“>>Parsisiųsti „Emigracijos kryptys ir priežastys“

 

>>Parsisiųsti „Lietuvos miestų skaitmeninė orų prognozė“

>>Parsisiųsti „Ar galiu pakeisti aplinką, kurioje gyvenu “

>>Žiūrėti „Klaipėdos miesto pramoninė tarša“

3.„Versmės“ progimnazijaLina KuisėGamtos tarša ir jos sprendimo būdai.Konferencijos „Tarpdalykiniai ryšiai mokant chemijos, biologijos, fizikos ir geografijos“ pranešimo medžiaga. 2014 m.
>>Parsisiųsti
4.Klaipėdos suaugusiųjų gimnazijaVida Baltrukėnienė, Lina Šimkuvienė, Aldona PukinskienėVartojimo kultūros ugdymo integravimas į biologijos ir geografijos pamokasKonferencijos „Tarpdalykiniai ryšiai mokant chemijos, biologijos, fizikos ir geografijos“ pranešimas. 2014 m.
>>parsisiųsti

Geografijos mokytojų metodinė konferencija „Mokymo ir mokymosi šaltiniai“. 2013 m. lapkričio 19 d.

Eil. Nr.
Mokykla
Autorius
Darbo pavadinimas (rušis)
Anotacija
1.Simono Dacho progimnazijaVilma NorvaišienėGeografiniai akiniai. Klaipėdos geografijos mokytojų konferencija „Mokymo metodų
pasirinkimas ir taikymas“ . 2013 m.
>>Parsisiųsti
2.„Versmės“ progimnazijaLina KuisėAktyvių metodų taikymas, nagrinėjant Pietų Azijos regioną, integruojant dailę, technologijas, muziką, lietuvių kalbąKlaipėdos geografijos mokytojų konferencija „Mokymo metodų
pasirinkimas ir taikymas“ . 2013 m
>>Parsisiųsti
3.Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazijaAušra NoreikienėViktorina – vienas iš aktyviojo mokymo metodų. ,,Nuo jūros eina mūsų Žemė”Klaipėdos geografijos mokytojų konferencija „Mokymo metodų
pasirinkimas ir taikymas“ . 2013 m
>>Parsisiųsti
4.Simono Dacho progimnazijaRolandas NorvaišasDarbas su užduočių sasiuviniuKlaipėdos geografijos mokytojų konferencija „Mokymo metodų
pasirinkimas ir taikymas“ . 2013 m
>>Parsisiųsti
Eil. Nr.
Mokykla
Autorius
Darbo pavadinimas (rušis)
Anotacija
1.Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijaElena MiliauskienėLankomiausios Lietuvos vietosPatektas metodinis darbas – tyrimas. 2013 m.
>>Parsisiųsti
2.Klaipėdos Saulėtekio pagrindinė mokyklaLina Šimkuvienė
Jūratė Čechavičienė
Laimas Rameika 
Integruotos geografijos, istorijos ir informacinių technologijų pamokos
„Lietuva tarp Europos Sąjungos valstybių“ planas.
Patektas metodinis darbas integruotos geografijos, istorijos ir informacinių technologijų pamokos planas 8 klasei. 2013 m.
Pamokos tikslas: Aptarti ES raidą ir valstybes.
Mokymo(si) uždaviniai: pristatyti Europos ir Lietuvos geografinę padėtį; susipažins su Europos Sąjungos vienijimusi ir plėtra; ieškoti informacijos internete, ją perkelti į programą „Paint“, vėliau – į „Word“;
pristatyti atliktos veiklos darbo rezultatą Word dokumente ir komentuoti žodžiu.>>Parsisiųsti (pamokos planas ir priedai – archyvas)

Geografijos mokytojų metodinės konferencijos „Mokymo ir mokymosi šaltiniai“ medžiaga. 2012 m. lapkričio 21 d.

Eil. Nr.
Mokykla
Autorius
Darbo pavadinimas (rušis)
Anotacija
1.Prano Mašioto progimnazijaRasa RapolavičienėMokymo ir mokymosi šaltinių pritaikymas integruotose geografijos ir informacinių technologijų pamokose.Metodinės konferencijos „Mokymo ir mokymosi šaltiniai“ metodinė medžiaga. Konferencijos pranešimas – pateiktis.

 

>>Parsisiųsti

2.„Ąžuolyno“ gimnazijaElena MiliauskienėVaizdinių priemonių naudojimo geografijos pamokose galimybės.Metodinės konferencijos „Mokymo ir mokymosi šaltiniai“ metodinė medžiaga. Konferencijos pranešimas – pateiktis.

 

>>Pparsisiųsti

3.Simono Dacho progimnazijaVilma NorvaišienėMokymo ir mokymosi šaltinių pritaikymas integruotose geografijos ir informacinių technologijų pamokose.Metodinės konferencijos „Mokymo ir mokymosi šaltiniai“ metodinė medžiaga. Konferencijos pranešimas – pateiktis.

 

>>Parsisiųsti

4.Klaipėdos universitetasRolandas NorvaišasKlaipėdos universiteto ir mokyklų bendradarbiavimo patirtis ir perspektyvos.Metodinės konferencijos „Mokymo ir mokymosi šaltiniai“ metodinė medžiaga. Konferencijos pranešimas – pateiktis.

 

>>Parsisiųsti

5.Martyno Mažvydo progimnazijaIlona MačiulaitienėKlaipėdos universiteto ir mokyklų bendradarbiavimo patirtis ir perspektyvos.Metodinės konferencijos „Mokymo ir mokymosi šaltiniai“ metodinė medžiaga. Konferencijos pranešimas – pateiktis.

 

>>Parsisiųsti

6.Klaipėdos licėjusDanguolė BenetienėIntegruotas geografijos-vokiečių kalbos projektas „Europa mūsų mieste“.Medžiaga ruošiama.
Mums svarbi Jūsų nuomonė
Parašykite atsiliepimą apie interneto svetainę ar institucijos veiklą