Eil. Nr.
Mokykla
Autorius
Darbo pavadinimas (rušis)
Anotacija
1. „Ąžuolyno“ gimnazija Elena Miliauskienė Geografijos tiriamieji (mokinių) darbai „Skaitmeninė Lietuvos miestų orų prognozė pagal meteo.lt“, „Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos I klasės mokinių gyvenamosios vietos nustatymas“. >>Parsisiųsti „Skaitmeninė Lietuvos miestų orų prognozė pagal meteo.lt“

>>Parsisiųsti „Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos I klasės mokinių gyvenamosios vietos nustatymas“

Darbai pristatyti 2015 m.

2. „Ąžuolyno“ gimnazija Elena Miliauskienė Integruota geografijos ir matematikos pamoka  „Kelionių maršrutai Aukštaitijos nacionaliniame parke“ ,

geografijos tiriamieji (mokinių) darbai „Emigracijos kryptys ir priežastys“, „Lietuvos miestų skaitmeninė orų prognozė“, „Ar galiu pakeisti aplinką, kurioje gyvenu,

filmas „Klaipėdos miesto pramoninė tarša“

Konferencijoje „Tarpdalykiniai ryšiai mokant chemijos, biologijos, fizikos ir geografijos“ pateikti metodiniai darbai. 2014 m.
>>Parsisiųsti „Kelionių maršrutai Aukštaitijos nacionaliniame parke“>>Parsisiųsti „Emigracijos kryptys ir priežastys“

>>Parsisiųsti „Lietuvos miestų skaitmeninė orų prognozė“

>>Parsisiųsti „Ar galiu pakeisti aplinką, kurioje gyvenu “

>>Žiūrėti „Klaipėdos miesto pramoninė tarša“

3. „Versmės“ progimnazija Lina Kuisė Gamtos tarša ir jos sprendimo būdai. Konferencijos „Tarpdalykiniai ryšiai mokant chemijos, biologijos, fizikos ir geografijos“ pranešimo medžiaga. 2014 m.
>>Parsisiųsti
4. Klaipėdos suaugusiųjų gimnazija Vida Baltrukėnienė, Lina Šimkuvienė, Aldona Pukinskienė Vartojimo kultūros ugdymo integravimas į biologijos ir geografijos pamokas Konferencijos „Tarpdalykiniai ryšiai mokant chemijos, biologijos, fizikos ir geografijos“ pranešimas. 2014 m.
>>parsisiųsti

Geografijos mokytojų metodinė konferencija „Mokymo ir mokymosi šaltiniai“. 2013 m. lapkričio 19 d.

Eil. Nr.
Mokykla
Autorius
Darbo pavadinimas (rušis)
Anotacija
1. Simono Dacho progimnazija Vilma Norvaišienė Geografiniai akiniai.  Klaipėdos geografijos mokytojų konferencija „Mokymo metodų
pasirinkimas ir taikymas“ . 2013 m.
>>Parsisiųsti
2. „Versmės“ progimnazija Lina Kuisė Aktyvių metodų taikymas, nagrinėjant Pietų Azijos regioną, integruojant dailę, technologijas, muziką, lietuvių kalbą Klaipėdos geografijos mokytojų konferencija „Mokymo metodų
pasirinkimas ir taikymas“ . 2013 m
>>Parsisiųsti
3. Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija Aušra Noreikienė Viktorina – vienas iš aktyviojo mokymo metodų. ,,Nuo jūros eina mūsų Žemė” Klaipėdos geografijos mokytojų konferencija „Mokymo metodų
pasirinkimas ir taikymas“ . 2013 m
>>Parsisiųsti
4. Simono Dacho progimnazija Rolandas Norvaišas Darbas su užduočių sasiuviniu Klaipėdos geografijos mokytojų konferencija „Mokymo metodų
pasirinkimas ir taikymas“ . 2013 m
>>Parsisiųsti
Eil. Nr.
Mokykla
Autorius
Darbo pavadinimas (rušis)
Anotacija
1. Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija Elena Miliauskienė Lankomiausios Lietuvos vietos Patektas metodinis darbas – tyrimas. 2013 m.
>>Parsisiųsti
2. Klaipėdos Saulėtekio pagrindinė mokykla Lina Šimkuvienė
Jūratė Čechavičienė
Laimas Rameika 
Integruotos geografijos, istorijos ir informacinių technologijų pamokos
„Lietuva tarp Europos Sąjungos valstybių“ planas.
Patektas metodinis darbas integruotos geografijos, istorijos ir informacinių technologijų pamokos planas 8 klasei. 2013 m.
Pamokos tikslas: Aptarti ES raidą ir valstybes.
Mokymo(si) uždaviniai: pristatyti Europos ir Lietuvos geografinę padėtį; susipažins su Europos Sąjungos vienijimusi ir plėtra; ieškoti informacijos internete, ją perkelti į programą „Paint“, vėliau – į „Word“;
pristatyti atliktos veiklos darbo rezultatą Word dokumente ir komentuoti žodžiu.>>Parsisiųsti (pamokos planas ir priedai – archyvas)

Geografijos mokytojų metodinės konferencijos „Mokymo ir mokymosi šaltiniai“ medžiaga. 2012 m. lapkričio 21 d.

Eil. Nr.
Mokykla
Autorius
Darbo pavadinimas (rušis)
Anotacija
1. Prano Mašioto progimnazija Rasa Rapolavičienė Mokymo ir mokymosi šaltinių pritaikymas integruotose geografijos ir informacinių technologijų pamokose. Metodinės konferencijos „Mokymo ir mokymosi šaltiniai“ metodinė medžiaga. Konferencijos pranešimas – pateiktis.

>>Parsisiųsti

2. „Ąžuolyno“ gimnazija Elena Miliauskienė Vaizdinių priemonių naudojimo geografijos pamokose galimybės. Metodinės konferencijos „Mokymo ir mokymosi šaltiniai“ metodinė medžiaga. Konferencijos pranešimas – pateiktis.

>>Pparsisiųsti

3. Simono Dacho progimnazija Vilma Norvaišienė Mokymo ir mokymosi šaltinių pritaikymas integruotose geografijos ir informacinių technologijų pamokose. Metodinės konferencijos „Mokymo ir mokymosi šaltiniai“ metodinė medžiaga. Konferencijos pranešimas – pateiktis.

>>Parsisiųsti

4. Klaipėdos universitetas Rolandas Norvaišas Klaipėdos universiteto ir mokyklų bendradarbiavimo patirtis ir perspektyvos. Metodinės konferencijos „Mokymo ir mokymosi šaltiniai“ metodinė medžiaga. Konferencijos pranešimas – pateiktis.

>>Parsisiųsti

5. Martyno Mažvydo progimnazija Ilona Mačiulaitienė Klaipėdos universiteto ir mokyklų bendradarbiavimo patirtis ir perspektyvos. Metodinės konferencijos „Mokymo ir mokymosi šaltiniai“ metodinė medžiaga. Konferencijos pranešimas – pateiktis.

>>Parsisiųsti

6. Klaipėdos licėjus Danguolė Benetienė Integruotas geografijos-vokiečių kalbos projektas „Europa mūsų mieste“. Medžiaga ruošiama.
Back to top