1Logo pskc

                  Visa informacija saugoma senojoje interneto svetainėje www.kpskc.lt

Įtraukiantis ir interaktyvus švietimas muziejuose: dalijimasis gerąja patirtimi

Nr. 2020-1-LT01-KA201-077818

Šiais metais Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras kartu su partneriais pateikė kelias paraiškas Erasmus+ ir Nordplus Adult projektų programoms laimėti. Trys projektai buvo patvirtinti ir jiems suteiktos dotacijos vykdyti projektų veiklas. Su vienu iš Erasmus+ projektų, CyberAware jau buvo galimybė susipažinti anksčiau. Lapkričio mėnesį prasidėjo ir antrasis Erasmus+, K201 strateginių partnerysčių projektas „Inclusive and interactive education in museums: sharing of good practices“ („Įtraukiantis ir interaktyvus švietimas muziejuose: dalijimasis gerąja patirtimi“), akronimas – EInMu, Nr. 2020-1-LT01-KA201-077818.

Projekto tikslas – veiklos muziejuje kaip pedagoginio metodo naudojimas, įgyvendinant novatorišką veiklą, kuri motyvuos pripažinti muziejaus eksponatų vertę kaip svarbų ir kartu alternatyvų mokymosi šaltinį, skirtą tikslinėms septynerių–penkiolikos metų mokinių grupėms.

Projekto uždaviniai ir siekiai:

  • Stiprinti ryšį tarp mokyklų ir muziejų;
  • Naudoti muziejaus kaip neformaliojo švietimo erdves akcentuojant patirties įgijimą per pojūčius;
  • Mokyti tyrinėti muziejaus eksponatus per veiklą, gerinančią suvokimo įgūdžius;
  • Įgalinti mokymąsi kaip savišvietos metodą;
  • Aprėpti alternatyvių dalykų mokymąsi, naudojant metodus, kurie skatina dalyvių bendradarbiavimą;
  • Plačiau naudoti muziejaus eksponatus, taikant atviras kryžmines programas;
  • Skatinti perėjimą nuo ugdymo modelio, orientuoto į mokytoją, teikiantį žinias, prie modelio, kuriame žinias ima pats aktyviai veikdamas mokinys;
  • Suprasti dabartinį laiką tyrinėjant praeitį, rasti panašumų ir skirtumų tarp vakar ir šiandienos;
  • Užmegzti ryšius tarp kartų, skatinant mokinius elgtis kaip nacionalinės ir tarptautinės praeities tyrinėtojus.

           Išskirtina ir tai, kad labai svarbu tarptautiniu mastu įgyvendinti projekto sąsajas su kultūra, menu, istorija ir geografija, nes projekto dalyviai dalyvaudami projekto veikloje sužinos ne tik savo šalies kultūrą ir praeitį, bet ir kitų šalių istoriją. Šis procesas vaidins svarbų vaidmenį geriau suprasti „kitą“, taip pat motyvuos dalyvius būti tolerantiškesniems kultūrinei ir tautinei įvairovei.

Partnerystė projekte apima švietimo ir kultūros centrą, mokytojus, mokyklas, NVO, universitetus (6 muziejus partnerius bei 8 mokyklas partneres).

Projekto metu turėsime 2 tarptautines mokymo ir mokymosi veiklų, užsiėmimų platformas. Kiekvienos iš jų tikslas yra surinkti informaciją apie tai, kaip integruoti muziejaus erdves į mūsų švietimo sistemą ir kasdienį gyvenimą, išsiaiškinti, kaip sukurti tarpdalykiniai pamokų planai gali būti įgyvendinami muziejuose ir klasėse. Taip pat viso projekto laikotarpiu vyks ir susitikimai internetu, o jei aplinkybės leis, partnerių susitikimai ir renginiai vyks skirtingose šalyse, apie juos informuojant projekto eigoje.

 

Publication of interdisciplinary lessons plans

This publication created in the project „inclusive and interactive education in museums: sharing of good practices“ (Erasmus+), (2020-1-LT01-KA201-077818). Creators team: Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centras (KPSKC), Lithuania Asociacija kūrybinės ateities idėjos (KAI), Lithuania Asociatia Demetrius, Romania Libera università europea terza età campania l.U.E.T.E.C, Italy Des Primary Private Company, Greece All project partners created these interdisciplinary lessons plans together with schools, teachers and educators from museums and others cultural institutions. All lesson were piloted with school children and presented for educational communities. This publication has two main parts. In the first part there is short review about interdisciplinary learning, in the second part there are prepared interdisciplinary lessons plans with examples.

The bank of good practices

This is an publication about exchanging of good practice how to integrate museums into teaching subjects such us Art, Geography, History, Literature. Experiences from Lithuania, Greece, Romania and Italy. Project: „Inclusive and interactive education in museums: sharing of good practices“ 2020-1-LT01-KA201-077818

ElnMU project

Pirmasis partnerių susitikimas nuotoliu (online)

Projektinė veikla ir susitikimai su partneriais nuotoliniu būdu įgauna pagreitį. 2020 m. lapkričio 24 d. įvyko pirmasis projekto „Inclusive and interactive education in museums: sharing of good practices“ / „Įtraukiantis ir interaktyvus švietimas muziejuose: dalijimasis gerąja patirtimi“, Nr. 2020-1-LT01-KA201-077818, partnerių susitikimas.

Tarptautinis partnerių susitikimas Rumunijoje, Jašio mieste

2021 m., liepos 26-29 dienomis Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro komanda aktyviai dalyvavo projektų „Moksleivių sąmoningumo ir prevencijos įgūdžiai, susiję su patyčiomis ir neapykantos kurstymu elektroninėje erdvėje“, Nr. 2020-1-LT01-KA201-077819 ir „Įtraukiantis ir interaktyvus švietimas muziejuose: dalijimasis gerąja patirtimi“, Nr. 2020-1-LT01-KA201-077818 tarptautiniuose partnerių susitikimuose, kur dalinosi jau turimais projektinių veiklų rezultatais ir detaliai aptarė artėjančių veiklų planus bei idėjas. Susitikimai buvo produktyvūs ir darbingi, didelę vertę susitikimams pridėjo realus partnerių susitikimas ir bendravimas akis į akį. Visa partnerių komanda po darbinių sesijų turėjo galimybę susipažinti su Rumunijos kultūra, muziejais ir pasisemti idėjų tolimesnėms veikloms.

Renginys muziejų dienai paminėti

Pasitikdami artėjančią „Muziejų dieną“, Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras drauge su partneriais 2021 m. gegužės 14 dieną rinkosi nuotoliu į tarptautinio Erasmus+ projekto „Įtraukiantis ir interaktyvus švietimas muziejuose“ („Inclusive and interactive education in museums: sharing of good practices“) galimybių studiją „Muziejus ir mokykla. Kas tarp jų bendro?“ („Museum & school. What is common between them?). Čia savo gerąja patirtimi, kaip mokytis netradicinėse erdvėse ir apie kultūros bei kitų dalykų integravimo galimybes, dalinosi projekto partneriai, asocijuoti partneriai, edukatoriai, muziejininkai ir mokytojai iš Rumunijos, Graikijos, Italijos ir Lietuvos. Renginio metu išgirstos patirtys bus pristatytos elektroniniame leidinyje, papildys kartu kuriamą ir projekto metu kaupiamą naudingą informaciją, kuri bus apipavidalinta ir pateikta baigiantis projektui. Dėkojame visiems renginio dalyviams, ypač už patirties sklaidą dėkojame Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro komandai, Klaipėdos Sendvario progimnazijos mokytojams ir pranešėjams iš Graikijos, Rumunijos bei Italijos.

LTTA 1 Italija

LTTA 2 Italija

Pamokos kitaip arba įvairių dalykų mokymasis ne mokyklos erdvėse yra aktualus ne tik Lietuvoje, bet ir kitų Europos šalių švietime. Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro komanda 2022 m. balandžio 4–8 dienomis dalyvavo jos koordinuojamo Erasmus+ projekto „Įtraukiantis ir interaktyvus švietimas muziejuose: dalijimasis gerąja patirtimi“ / „Inclusive and interactive education in museums: sharing of good practices“ (EInMu, 2020-1-LT01-KA201-077818) tarptautinėje mokymų veikloje Italijoje, Neapolyje. Veiklose dalyvavo 12 dalyvių iš Lietuvos, Rumunijos, Graikijos ir Italijos. Kiti dalyviai turėjo galimybę dalintis ir stebėti pristatomą patirtį nuotoliu. Mokymų metu dalyviai – mokytojai, švietimo centrų, kultūros įstaigų darbuotojai – dalinosi ne tik įgyvendintomis sėkmių istorijomis ar praktika, bet susipažino ir su galimybėmis, kaip edukacines programas ar kitus muziejų – šiuo atveju Italijos šalies – intelektinius išteklius pritaikyti įvairių dalykų turiniui. Komandos aptarė bendradarbiavimo ir pamokas integravimo būdus, lankėsi edukacinėse erdvėse ir muziejuose. Centras pristatė kelerių metų šioje srityje patirtį, kas nuveikta bendradarbiaujant su „Kūrybinėmis jungtimis“, Klaipėdos miesto mokytojais. Didelio susidomėjimo sulaukė Vidos Narveišytės, kultūrinių įstaigų kūrybinių projektų koordinatorės ir vadovės, bei Lilijos Bručkienės, Klaipėdos Vydūno gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos ekspertės, drauge su kitais Klaipėdos miesto mokytojais taikyta integruotų pamokų praktika ir vadybos patirtis Klaipėdos bibliotekoje, galerijose ar muziejuose.

LTTA 3 Graikija

Dalinamės įspūdžiais, kuriuos parsivežė Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro metodininkės Giedrė Petrošienė ir Silvija Simpukienė. 2022 m. birželio 16 – 20 dienomis, Graikijoje, Atėnuose įvyko paskutinieji projekto „Įtraukiantis ir interaktyvus švietimas muziejuose: dalijimasis gerąja patirtimi“ tarptautiniai mokymai.

Projekto komanda dalinosi savo sukauptomis patirtimis ir aktyviai dalyvavo veiklose, kurios vyko įvairiausiose edukacinėse ir kultūrinėse aplinkose. Mokymų metu dalyviai turėjo galimybę susipažinti su privačia mokykla „DES Primary School“, kuri įsikūrusi įpatingoje vietovėje ir unikali savo mokymo programa. Buvome sužavėti Akropolio muziejaus ekspozicija po atviru dangumi ir inovatyviojo muziejaus po stogu, erdvių šiuolaikiškumu. Ypatingai sužavėjo interaktyvus senovės graikų technologijos muziejus „Kotsanas Museum of Ancient Greek Technologys“. Pamatėme edukacines erdves, skirtas moksleiviams, susipažinome su šiuolaikiniu centru „Stavros Niarchos Foundation Cultural Center“, kuriame projekto grupė susitiko su edukatore, atsakinga už edukacinių programų kūrimą. Susipažinome su edukacijomis, integruotomis į mokymosi procesą bei programų kūrimo ypatumais. Veiklų metu dalyviai taip pat turėjo bendras vakarienes, kurių metu susipažinome su Graikijos nacionaline virtuve. Mokymų komanda parsivežė naujų įspūdžių ir patirties, kuria dalinsis su savo bendruomenėmis sugrįžus po vasaros atostogų

Galutinis partnerių susitikimas

Paskutinė 2022 m. liepos savaitė buvo aktyvi ne tik visam Klaipėdos miestui, kuris šventė 770-ąjį jubiliejų, bet ir Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro komandai. Š.m. liepos 27–28 dienomis įvyko projekto „Įtraukiantis ir interaktyvus švietimas muziejuose: dalijimasis gerąja patirtimi“ (2020-1-LT01-KA201-077818), trečiasis ir paskutinis tarptautinis partnerių susitikimas, kuriame dalyvavo dviejų organizacijų iš Lietuvos ir organizacijų iš Italijos, Graikijos, Rumunijos dalyviai. Susitikimas vyko dvi dienas, kurių metu buvo aptartos visos įvykdytos projekto veiklos, projekto sklaidos klausimai ir aptarti likę projekto procesai. 

Dėkojame edukatorei Ingai kartu su Kuršiu ir Klaipėdos laikrodžių muziejaus edukatorėms Agnei ir Egeli, kurios pakvietė visus tarptautinio susitikimo dalyvius pabūti mokiniais ir sudalyvauti integruotoje pamokoje Klaipėdos Laikrodžių muziejuje. Integruota pamoka atspindėjo visus integruotų pamokų aspektus, paliko didžiulį įspūdį projekto komandai ir suteikė galimybę praktiškai išbandyti edukacinių erdvių ir mokomųjų dalykų integraciją.

Tarp visų paskutiniojo tarptautinio susitikimo veiklų Lietuvos komandos pasistengė suorganizuoti galimybę susipažinti su Klaipėdos krašto kultūra, patiekalais ir išskirtinumu pakviečiant projekto komandą į lietuviškų patiekalų degustavimą, bei edukacinę išvyką į Nidą. Susitikimas prabėgo labai greitai kaip ir projekto laikas, kuris visiškai pasiekė paskutinįjį etapą. Visus sukurtus produktus ir veiklas skelbsime projekto Facebook paskyroje (https://www.facebook.com/EInMu-Project-100446201931394) ir organizacijų dalyvių internetinėse svetainėse.

Projekto veiklų žemėlapis

Lankytojai 139
Mums svarbi Jūsų nuomonė
Parašykite atsiliepimą apie interneto svetainę ar institucijos veiklą