2022 m. spalio 27 dieną Klaipėdos miesto priešmokyklinio ugdymo mokytojai lankėsi Švėkšnos „Diemedžio“ ugdymo centre. Susitikimo metu vyko gerosios darbo patirties pasidalinimas tema „Įtraukusis ugdymas. Elgesio valdymo strategijos, naudojant specialiąsias mokymo priemones“. Susitikimo metu pagilinome žinias apie mokinių su emocijų bei elgesio problemomis, ugdymo būdus, galimybes. Atkreiptas dėmesys į struktūruotos aplinkos kūrimo svarbą, elgesio valdymo metodus bei strategijas, siekiant tinkamo vaiko elgesio. Susipažinome su centro edukacinėmis erdvėmis, specialiosiomis  priemonėmis ir terapiniais kabinetais, turėjome galimybę juos išbandyti praktiškai. Dalyvavome diskusijoje apie pagalbos galimybes mokiniui, šeimai, mokyklai.

Po susitikimo pasivaikščiojome po Švėkšnos miestelį su gide, sužinojome daug istorinių faktų, negirdėtų istorijų, aplankėme pagrindinį miestelio architektūrinį akcentą – neogotikinę Šv. Jokūbo bažnyčią, parką. 

Priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio tarybos narė

Alma Kaniavaitė-Kubilienė

Back to top