1Logo pskc

                  Visa informacija saugoma senojoje interneto svetainėje www.kpskc.lt

Karjeros galimybės ugdant specialiųjų poreikių turinčius vaikus Klaipėdos mieste

Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro karjeros specialistų metodinio būrelio iniciatyva sukviesti Klaipėdos miesto ir viso Vakarų Lietuvos regiono karjeros specialistai į metodinę dieną ,,Efektyvesnės darbo formos ugdant specialiųjų poreikių mokinių karjeros kompetencijas“ Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centre tobulino profesines įtraukiojo ugdymo kompetencijas. Renginio vieta pasirinkta neatsitiktinai. Šio centro administracija ir specialistai ne tik svetingai priima visus apsilankusius, bet ir didelį dėmesį skiria specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymui.

Renginio lektoriai ir svečiai dalinosi mintimis, patirtimi bei idėjomis aktualia tema. Vitės progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, specialioji pedagogė Kristina Stankutė-Matė dalijosi pagrindiniais įtraukiojo ugdymo ir specialiojo ugdymo aspektais, aptarė specialiojo pedagogo bei karjeros specialisto bendradarbiavimo galimybes. Jai antrino Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos karjeros specialistė Liana Pareigienė, kuri pranešimu „Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo karjerai prieinamumo galimybės“ pasidalijo savo gerąja darbo patirtimi specialiosiose mokyklose. Pristatydama specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo karjerai prieinamumo galimybes, specialistė įvardijo kylančias problemas, siekiant, kad minėtų mokinių ugdymo karjerai prieinamumo galimybės būtų įgyvendinamos efektyviai.

Centro direktoriaus pavaduotojas ugdymui Antanas Jurevičius bei Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyriaus socialinė pedagogė Aistė Paltarokaitė pristatė profesinio mokymo programas, į kurias 2024 m. vykdomas mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, priėmimas. Pranešimu „Galimybės mokytis Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centre mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių“ dalyviai buvo supažindinti su lygiagrečiai pasirinkta profesinio mokymo programa (būsimai profesijai įgyti), vykdoma socialinių įgūdžių ugdymo programa ir įgyjamomis kompetencijomis. Pranešėjai pateikė informaciją apie priėmimo ir mokymosi sąlygas, apie socialines garantijas ir išsilavinimo dokumentus, apgyvendinimo bendrabutyje galimybes bei mokymo bazę. Galiausiai pranešime „Kodėl verta rinktis studijuoti Visuomenės sveikatą Klaipėdos universitete ?“, kurį pristatė doc.dr. Dalia Martišauskienė ir prof. dr. Birutė Stručinskienė aptartos ir Klaipėdos universiteto studijų programos: Visuomenės sveikatos mokymo programos pasirinkimo galimybes Klaipėdos universitete, studijų programos tęstinumo ir įsidarbinimo galimybes, visuomenės sveikatos specialisto funkcijas.

Mums svarbi Jūsų nuomonė
Parašykite atsiliepimą apie interneto svetainę ar institucijos veiklą