1Logo pskc

                  Visa informacija saugoma senojoje interneto svetainėje www.kpskc.lt

Klaipėdos regiono karjeros specialistų patirtys viešnagėje Tauragėje

2024 m. birželio 11 d. Klaipėdos regiono karjeros specialistai dalyvavo edukacinėje išvykoje-seminare ,,Kolegialaus bendradarbiavimo galimybės ugdant mokinių karjeros kompetencijas“. Kolegialaus mokymosi renginys vyko Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijoje, kur svečiai turėjo unikalią galimybę pažinti vieną moderniausių mokyklų Lietuvoje. Delegaciją maloniai ir svetingai pasitiko ugdymo įstaigos karjeros specialistė D. Poškienė ir kiti bendruomenės nariai. . Apskritojo stalo diskusijos metu buvo užmegzta efektyvi ir konstruktyvi partnerystė su Tauragės miesto ir rajono karjeros specialistais, atverianti galimybes bendradarbiauti ateityje. Abejingų nepaliko charizmatiškas susitikimas su Tauragės miesto savivaldybės administracijos atstovais: vicemeru D. Dirginčiumi, mero patarėja E. Arlauskiene bei Švietimo ir sporto skyriaus atstove G. Stulgiene. Specialistai aplankė ir STEAM atviros prieigos centrą, kurio veiklą pristatė vadovė L. Obadauskė, o metodininkai sudarė galimybę praktiškai išbandyti siūlomus užsiėmimus. Susitikimo dalyvius savo įstaigos erdvėse svetingai priėmė ir inovacijų agentūros ,,Spiečius“ padalinio Tauragėje vadovė I. Gendroliūtė-Gerulienė, kuri specialistams pristatė verslo sektoriaus mokinių antreprenerystės skatinimo subtilybes Tauragės regione ir aptarė aktualius šešėliavimo klausimus.

Edukacinė išvyka-seminaras suteikė daug pozityvių akimirkų, padėjo geriau pažinti miestą bei jo darnaus vystymosi, tvarumo ir švietimo prioritetus. Dienos pabaigą vainikavo vizitas Pagramančio apžvalgos bokšte, besigrožint Jūros ir Akmenos santakos vingiais!

Kvalifikacijos tobulinimo programą parengė ir edukacinę išvyką-seminarą organizavo R. Latoža, Klaipėdos Vitės progimnazijos ugdymo karjerai specialistas, ir R. Mantrimienė, Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro karjeros specialistų metodinio būrelio pirmininkė.

R. Latožos, Klaipėdos Vitės progimnazijos ugdymo karjerai specialisto, informacija

Mums svarbi Jūsų nuomonė
Parašykite atsiliepimą apie interneto svetainę ar institucijos veiklą