Metodinės – praktinės konferencijos „Šeimos ir mokyklos bendradarbiavimo kultūra“,
vykusios 2013 m. kovo 28 d. „Santarvės“ pagrindinėje mokykloje pranešimai.

Eil. Nr.
Mokykla
Autorius
Darbo pavadinimas (rūšis)
Anotacija

1.

„Gilijos“ pradinė mokykla I. Žiobakienė
K. Puzienė
Mokyklos bendruomenės narių bendradarbiavimo organizavimo patirtis ir principai Prezentacija – pranešimas parsisiųsti
2. „Verdenės“ progimnazija A. Mežetienė Vaikas. Mokykla. Tėvai. Kelias į sėkmę Prezentacija – pranešimas parsisiųsti
3. Vakarų Lietuvos tėvų forumas K. Paulikė Tėvų bendruomenių kūrimas ir teisinės tėvų veiklos galimybės.

Vakarų Lietuvos tėvų forumo schema.

Prezentacija – pranešimas parsisiųsti

Schema parsisiųsti

4. Lietuvos tėvų forumo tarybos pirmininkas A. Murauskas Lietuvos tėvų forumo veikla. Video medžiaga parsisiųsti
5. Klaipėdos savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus Ugdymo ir kokybės ir kaitos poskyrio vyriausioji specialistė E. Kučinskienė Mokyklų klasių vadovų bei pagalbos mokiniui specialistų bendradarbiavimas su tėvais. Prezentacija – pranešimas parsisiųsti

Konferencijos „Klasės auklėtojo darbo sėkmė ir kliūtys vaiko asmenybės ugdymo kelyje“,
vykusios 2012 m. balandžio 5 d. „Verdenės“ progimnazijoje pranešimai.

Eil. Nr.
Mokykla
Autorius
Darbo pavadinimas (rūšis)
Anotacija

1.

„Varpo“ gimnazija V. Skliuderienė Mokykla, auklėtojas, vaikas… Prezentacija – pranešimas parsisiųsti
2. „Žaliakalnio“ gimnazija I. Kiseliova
J. Kalininienė
Klasės auklėtojo veiklos planavimo ypatumai III-IV gimnazijos klasėse Prezentacija – pranešimas parsisiųsti
3. S. Dacho progimnazija R. Zupkutė Klasės mikroklimato formavimas pradinėse klasėse Prezentacija – pranešimas parsisiųsti
4. Klaipėdos Salio Šemerio suaugusiųjų gimnazija U. Petraitienė Klasės auklėtojo vaidmuo mokinio pažinimo procese Prezentacija – pranešimas parsisiųsti
5. „Verdenės“ progimnazija I. Astrauskienė Mokinių požiūris į klasės vadovus Prezentacija – pranešimas parsisiųsti
6. Liudviko Stulpino progimnazija A. Žukova Mokinių socialinių  kompetencijų ugdymas klasėje prevencinės programos
 „Antrasis žingsnis“  pagalba
Prezentacija – pranešimas parsisiųsti
7. „Saulėtekio” pagrindinė mokykla G. Misevičienė Mokinių socialinių įgūdžių formavimas klasių auklėtojų veikloje Prezentacija – pranešimas parsisiųsti
8. Gedminų pagrindinė
mokykla
J. Lastauskienė,
K. Rudelienė
Klasės auklėtojo ir pradinių klasių mokytojo bendradarbiavimas penktoje klasėje Prezentacija – pranešimas parsisiųsti
9. Klaipėdos Universitetas doc.dr. A. Zulumskytė Klasės vadovo veiklos efektyvinimas bendradarbiavimo su kitais pedagogais aspektu Prezentacija – pranešimas parsisiųsti
10. Vitės pagrindinė mokykla R. Venckienė,
A. Augaitienė
Pozityvūs ir kūrybiški bendradarbiavimo būdai mokyklos bendruomenėje. Prezentacija – pranešimas parsisiųsti
11. „Žaliakalnio“ gimnazija I. Grauslienė Klasės auklėtojo bendravimo ir bendradarbiavimo su mokiniais, tėvais ir mokytojais pagrindiniai aspektai  III-IV gimnazijos klasėse Prezentacija – pranešimas parsisiusti
12. „Verdenės“ progimnazija J. Bliūdžiuvienė Klasės auklėtojo bendradarbiavimo su tėvais tobulinimas: efektyvus pokalbis Prezentacija – pranešimas parsisiųsti
13. „Verdenės“ progimnazija R. Kurlavičienė Klasės auklėtojo pareigos ir atsakomybė
mokinio psichologinio saugumo formavimo aspektu
Prezentacija – pranešimas parsisiųsti
14. „Universa Via” pagrindinė mokykla K. Vedeikytė Klasės vadovo veiklos būdai kuriant besimokančiųjų bendruomenę Prezentacija – pranešimas parsisiųsti
15. Adomo Brako mokykla V. Beresnevičienė Neformaliojo ugdymo pasiūla ir galimybės mokinio
kūrybiškumo ugdymui
Prezentacija – pranešimas parsisiųsti
16. Nepriklausomos Lietuvos edukologas, filosofas, mokslininkas A. Šerkšnas Auklėjimas – tai žmogaus ateities kūrimas Prezentacija – pranešimas parsisiųsti
17. M. Gorkio pagrindinė mokykla T. Kaliužnaja
M. Pečnikova
Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimas – vaiko mokymosi sekmės garantas Prezentacija – pranešimas parsisiųsti
18. „Verdenės“ progimnazija I. Kvekšaitė Nelengvas paauglystės laikotarpis Prezentacija – pranešimas parsisiųsti
19. Klaipėdos Liudviko Stulpino pagrindinė mokykla D. Andriuškienė Klasės auklėtojo bendravimo ir bendradarbiavimo su mokiniais, tėvais ir mokytojais pagrindiniai aspektai Prezentacija – pranešimas parsisiųsti
20. S. Dacho progimnazija R. Kairienė Klasės auklėtojo bendravimo ir bendradarbiavimo  su mokiniais ir tėvais įtaka kuriant motyvuojančią aplinką Prezentacija – pranešimas parsisiųsti
21. „Vyturio“ pagrindinė mokykla R. Vaičiutė Klasių vadovų darbo formos ir jų veiklos įtaka mokinių vertybinių nuostatų ir socialinių įgūdžių formavimui Klaipėdos „Vyturio“ pagrindinėje mokykloje Prezentacija – pranešimas parsisiųsti

 

Back to top