1Logo pskc

                  Visa informacija saugoma senojoje interneto svetainėje www.kpskc.lt

Eil. Nr.MokyklaAutoriusDarbo pavadinimas (rūšis)Anotacija
1.„Verdenės“ progimnazijaDiana Kačenauskienė
Vilija PrikockienėJolanta Momkienė
Šventinio koncerto scenarijus, skirto Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai  paminėti
„Mes gimę laisvi…“,
straipsnis.
>>parsisiųsti
2.„Verdenės“ progimnazijaDiana Kačenauskienė
Vilija Prikockienė
Kristina MarcinkevičienėJolanta Momkienė
Scenarijus „Kalėdų belaukiant“, straipsnis.>>parsisiųsti
3.„Verdenės“ progimnazijaDiana Kačenauskienė
Vilija Prikockienė
Kristina Marcinkevičienė
Jolanta Momkienė
Scenarijus „Muzikuojančių ir kuriančių šeimų vakaras“, straipsnis.>>parsisiųsti
4.M. Mažvydo pagrindinė mokyklaLidija PortnychMetodinė priemonė. Autorės kurtos dainos „Kalėdų giesmė“, „Linksmoji abėcėlė“, „Mamytei“, „Mano šeima“.Darbe autorė pateikia savo sukurtų dainų „Kalėdų giesmė“, „Linksmoji abėcėlė“, „Mamytei“, „Mano šeima“ natas, tekstus ir pragrojimus >>parsisiųsti
5.Litorinos mokyklaJolita StumbrienėMetodinė priemonė – pateiktis „VĖTRUNGĖS“ su aiškinamąja dalimi, skirtą Vėtrungių metams Klaipėdoje paminėti2014 m. Klaipėdoje paskelbti VĖTRUNGIŲ METAIS. Pristatomų pateikčių (su nemažos jų dalies komentarais) tikslas – pažadinti jaunosios kartos domėjimąsi  šiuo unikaliu ir kol kas mažai tyrinėtu Prūsų Lietuvos žvejų kultūros paveldu. Priemonė tinkama naudoti dailės, technologijų, etikos pamokose, teminei klasės valandėlei  5 – 10 klasių mokiniams.
>>parsisiųsti. Pateiktis, komentarai.
6.Gedminų pagrindinė mokyklaSaulius Rudelis,
Kristina Rudelienė.
Integruota šokio-užsienio (anglų) kalbos pamoka. „Kūno judesys – kalba be žodžių. The ways you move your body are the language of their own“
5 klasėje
Šios integruotos anglų kalbos – šokio pamokos 5 klasėje tikslas – išmokyti apibūdinti
žmogaus išorę, žodį pakeisti judesiu, darbo grupėse metodu atlikti naują užduotį
– improvizaciją, stiprinti asmeninės atsakomybės ir tarpusavio priklausomybės
jausmą. Sudarant
atitinkamas situacijas žinios gali tapti aktualios asmenybės požiūriu jau jų įgijimo
procese, pvz., taikant šokiui. Pateikiamas pamokos planas, mokomoji pamokos
medžiaga.>>parsisiųsti. Integruota_sokio-anglu_kalbos_pamoka.ppt
>>parsisiųsti. Pamokos planas
.
>>parsisiųsti. Filmuota medžiaga.
7.„Versmės” progimnazijaIna Bodindorfienė,
Judita Bivainienė,
Irena Erniulienė,
Vilija Buivydienė.
Integruotas rusų kalbos, dailės, muzikos ir etikos projektas „Šypsena“.Darbas skirtas pristatyti integruotą rusų kalbos, dailės, muzikos ir etikos projektą „Šypsena“. Projektas vykdytas su 7-os klasės mokiniais. Pristatoma: renginio ir pamokos aprašymas; mokinių iliustracijų nuotraukos; dainos tekstas „Šypsena“ natos; įgarsinta pamokos dalis; medžiaga stendui. >>parsisiųsti
8.„Versmės” progimnazijaIna Bodindorfienė,
Judita Bivainienė.
Integruotas rusų kalbos ir dailės projektas „Svečiuose pas pasaką“.Darbas skirtas pristatyti integruotą rusų kalbos ir dailės projektą „Svečiuose pas pasaką“. Projektas vykdytas su 6-os klasės mokiniais. Pristatoma: renginio ir pamokos aprašymas; mokinių pasakų iliustracijų nuotraukos; adaptuoti pasakų tekstai; įgarsintos pasakų skaidruolės. >>parsisiųsti
9.Martyno Mažvydo progimnazija

Lidija Portnych,

Rita Lavrinenkovienė.

„Įdomiosios I-IV klasių muzikos pamokų užduotys“

(pridedama 10 priedų)

Ruošdamasis muzikos pamokoms kiekvienas mokytojas susiduria su iššūkiais: kaip padaryti pamoką įdomesnę, kaip paskatinti mokinį pamokos metu mąstyti, kaip padėti prisiminti ir susigaudyti sudėtingų muzikinių terminų gausybėje. Ši papildomų užduočių priemonė padės mokytojams žaidimų pagalba patikrinti išmoktus per pamoką muzikos instrumentų, natų ir kitų muzikos ženklų pavadinimus, jų rašybą, stilių, epochų, įvairių tautų šokių ir dainų pavadinimus, padės lavinti mokinių atmintį ir pastabumą. Naudodami šias užduotis mokytojai galės muziką integruoti į kitus mokykloje dėstomus dalykus – matematiką, lietuvių kalbą, pasaulio pažinimą, dailę.

>>parsisiųsti

10.Klaipėdos Simono Dacho progimnazijaSigita UžporaitėAnalogijos muzikos pamokoje

Analogijos – tai tarsi subtilus, draugiškas patarimas. Jų pagalba neįkyriai, beveik nepastebimai galima padėti vaikams ugdytis savireguliacijos įgūdžius, stiprinti motyvaciją, socialinius ir emocinius ryšius. Dalinuosi 4 pamokų, kuriose pritaikytas analogijų principas, pateiktimis.

>>parsisiųsti

11.Klaipėdos Simono Dacho progimnazijaSigita Užporaitėpamokų  ciklo ,,Žvėrių karnavalas“ pateiktys

Dalinuosi pamokų ciklu 2 klasei pagal Kamilio Sen-Sanso siuitą ,,Žvėrių karnavalas”.

>>parsisiųsti

12.Klaipėdos „Verdenės“ progimnazija

Ingrida Sabaliauskienė

Vilija Prikockienė

Muzikos ir gamtos mokslų integruota pamoka „Vanduo ir energija“

Pristatymas

>>Parsisiusti

13.Klaipėdos „Verdenėsׅ“ progimnazijaDiana Kačenauskienė

Metodinė medžiaga.

 „Mokausi žaisdamas“.

„Mokausi žaisdamas“, skirta muzikos pamokoms 1-4 klasėse.

 LearningApps.org“ yra  įdomi bei produktyvi mokymo ir mokymosi platforma. Tai programa, skatinanti mokinių domėjimąsi muzika, padedanti kuo daugiau išmokti ir sužinoti. Šioje platformoje galima kurti kryžiažodžius, dėliones ir kitas įdomias užduotis, kurias mokiniai aktyviai atlieka. Pagal esamus pavyzdžius buvo sukurtas 31 žaidimas,  padedantis mokiniams geriau pažinti natas, garsus bei muzikos instrumentus.

https://learningapps.org/user/divara

 Quizizz–tai nesudėtingo valdymo vertinimo/mokymosi aplinka. Naudodamiesi šiuo įrankiu, mokiniai ir klausimą, ir atsakymus mato savo planšetės, kompiuterio, telefono ekrane. Tai dinamiškas ir įtraukus žinių patikrinimas tiek individualiai, tiek gyvojo žaidimo metu mokiniams varžantis tarpusavyje. Daugumos viktorinų klausimai sukurti remiantis 1-4 klasės „Vieversio“ vadovėlio temomis.

Keliaukime į muzikos šalį

https://quizizz.com/admin/quiz/60589862652534001cfa5ab9/keliaukime-%C4%AF-muzikos-%C5%A1al%C4%AF-kl

https://quizizz.com/admin/quiz/60222b48ae5796001f7daa2b/muzikos-%C5%A1alis-kl

https://quizizz.com/admin/quiz/602241474a4da7001b8d0bb8/muzikos-%C5%A1alis

https://quizizz.com/admin/quiz/5e9c0843c48466001bd8ab64/muzikos-%C5%A1alis-kl

Pavasario šaukliai

https://quizizz.com/admin/quiz/60585748b56373001bf28948/pavasario-%C5%A1aukliai-klas%C4%97

https://quizizz.com/admin/quiz/5ee88bf747e0a8001b291304/pauk%C5%A1%C4%8Diai-giesmininkai-balsai

Muziko profesijos-1kl.

https://quizizz.com/admin/quiz/60449cd71e6d95001bea9d88/muziko-profesijos-kl

Muzikos garsai

https://quizizz.com/admin/quiz/5ed630b437ae18001c9136dd/muzikos-garsai

https://quizizz.com/admin/quiz/6007c719531e140020e2a2c4/garsai-kl

https://quizizz.com/admin/quiz/5ae9c7de3d319b001e4e5bc8/garsai-raid%C4%97s

https://quizizz.com/admin/quiz/5eba8a4a4cc200001b12c327/raidiniai-gars%C5%B3-pavadinimai

https://quizizz.com/admin/quiz/5ae453219b61d4001a018c2f/garsai

Mažoji muzikos istorija-4kl.

https://quizizz.com/admin/quiz/5e22f7c9e65a1f001bb95c19/ma%C5%BEoji-muzikos-istorija

https://quizizz.com/admin/quiz/5bf6ab5e6822b3001df12ab7/ma%C5%BEoji-muzikos-istorija

Įvairūs instrumentai

https://quizizz.com/admin/quiz/5eb10485e88f3d001dade5ed/pu%C4%8Diamieji-instrumentai

https://quizizz.com/admin/quiz/5af825e14cf83d001accf4a9/klavi%C5%A1iniai-instrumentai

https://quizizz.com/admin/quiz/5ae8269f540499001ba600d4/muzikos-instrumentai

https://quizizz.com/admin/quiz/5ae855a3f45291001eb857da/instrumentai-mu%C5%A1amieji

https://quizizz.com/admin/quiz/5ae851befd499e001b4481d5/instrumentai-kl

https://quizizz.com/admin/quiz/5ae463b39b61d4001a018d40/muzikos-instrumentai

https://quizizz.com/admin/quiz/5ac323f81de20b0019c6657b/lietuvi%C5%B3-liaudies-instrumentai

https://quizizz.com/admin/quiz/5ac1dad71de20b0019c5d874/pu%C4%8Diamieji-instrumentai

Styginiai instrumentai

https://quizizz.com/admin/quiz/60755a06f7986e001cd10e35/styginiai-instrumentai

https://quizizz.com/admin/quiz/5af81f434cf83d001accf3a6/styginiai-instrumentai

https://quizizz.com/admin/quiz/609227f521e5cd001d68029a/smuikas

https://quizizz.com/admin/quiz/604f70739d8c53001b18bdeb/styginiai-grie%C5%BEiamieji-instrumentai

Vabzdžių linksmybės-2kl.

https://quizizz.com/admin/quiz/605e0cda95e8bc001bf1441e/vabzd%C5%BEi%C5%B3-linksmyb%C4%97s

Jie garsina Lietuvą-2kl.

https://quizizz.com/admin/quiz/5f33f574ef5227001b702bfe/jie-garsina-lietuv%C4%85

Kodėlčius-2kl.

https://quizizz.com/admin/quiz/5f33eac792c22b001b2e583a/kod%C4%97l%C4%8Dius

Muzikinė olimpiada-2kl.

https://quizizz.com/admin/quiz/5f329a638204ad001bc5e513/muzikin%C4%97-olimpiada

Pasaulio tautų muzika-2kl.

https://quizizz.com/admin/quiz/5eb8ee99f2855b001b7d48dc/pasaulio-taut%C5%B3-muzika

Vieversys-1,2 kl.

https://quizizz.com/admin/quiz/5ac0fc5a1de20b0019c578bb/vieversys-kl

14.

Klaipėdos „Verdenės“ progimnazija

Šarūnas Litvinas (pradinių klasių mokytojas, metodininkas)

Pamokos pritaikytos dirbantiems su „Šok“ serijos vadovėliais (1-4 klasei).

1 klasės muzikos pamokos:

https://drive.google.com/drive/folders/1l5q_w8NCeZz7NYO72_0zCSQZLSNKarXQ

2 klasės muzikos pamokos:

https://drive.google.com/drive/folders/1PXAkq64WihBDA_3YZ-1FS2lR0qDKN58T

3 klasės muzikos pamokos:

https://drive.google.com/drive/folders/1ThExsuSiRgxR09pIAYNPID9tAO8mFC8l

4 klasės muzikos pamokos:

https://drive.google.com/drive/folders/1a7BoPCKhiIJ5vGEIfIQixSxGapn3x9iV

Mums svarbi Jūsų nuomonė
Parašykite atsiliepimą apie interneto svetainę ar institucijos veiklą