1Logo pskc

                  Visa informacija saugoma senojoje interneto svetainėje www.kpskc.lt

„Minkštųjų tarpasmeninių ir asmeninių įgūdžių, skirtų socialinėms kompetencijoms ugdyti, formavimas ir reikšmė“ / “Intrapersonal, interpersonal and soft skills awareness for the development of social competences” (Superhero). 2021-1-ES01-KA220-SCH-000032494

Gruodis ne tik pilnas įvairių metų pabaigos renginių ir švenčių, bet ir kupinas projektinių veiklų. 2022 m. gruodžio 12–13 dienomis Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centro metodininkė Giedrė Petrošienė drauge su kūrybininke edukatore Inga Norkūniene vyko į Ispaniją, Kordobos miestą, pirmą karta gyvai susitikti su projekto Superhero partneriais iš Turkijos, Portugalijos, Ispanijos dviejų organizacijų ir Rumunijos. Susitikimo metu partneriai dar kartą susipažino su dalyvaujančių organizacijų veikla ir svarstė bei dėliojo darbus siekiamo rezultato link. Laukia įdomus kūrybinis, kupinas vaikų parengtų pokalbių bei vaizdo interviu su jų superherojais projektinis darbas!

Visas projekto veiklų naujienas sekite šiose erdvėse:

Tarptautinio ERASMUS+ projekto SUPERHERO dalyvių komanda prieš baigiant kurti vaizdo įrašus, išgirdo nemažai išties įdomių patirčių ir svarbių pranešimų, kuriais būtina dalintis ir pristatyti ne tik projekte dalyvavusiems moksleiviams, bet ir jų bendramoksliams. Sutitruotą įvairiomis projekte dalyvavusių šalių kalbomis vaizdo medžiagą bus galima rasti projekto YouTube kanale https://www.youtube.com/channel/UCORrTeN16B8TkU_KcwOwJnQ, bet prieš susipažįstant su visais herojais pirmiausia kviečiame pasiklausyti jaunosios kartos minčių apie savo superherojus ir išvysti filmavimo akimirkas!

Galutinis komandinio darbo rezultatas sudarytas iš 24 trumpų vaizdo įrašų, kuriuose demonstruojami asmenų, kurie mokinių buvo įvardinti kaip superherojai, interviu. Partneriai išvertė visus vaizdo įrašų subtitrus į savo šalies kalbas ir parengta vaizdo medžiaga auditorijai pasiekiama projekto Youtube kanale ir organizacijų tinklalapiuose. Filmavimo procesas buvo nauja patirtis vaikams, kurie kalbino savo superherojus ir įdomi patirtis patiems kalbintiems asmenims, kurie nežinojo, kad vaikai įžvelgia juose superherojaus dvasią ir nori imti interviu iš jų. Džiaugiamės išvydę visus filmuotus interviu ir norime pasidalinti su jumis.

Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro projekto komandos sukurti vaizdo įrašai:

Kitų šalių projekto partnerių vaizdo įrašai su subtitrais lietuvių kalba:

 

Inovatyvūs sprendimai siekiant ugdymo turinio atnaujinimo

Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centro metodininkė Giedrė Petrošienė pristato sukurtą metodinę priemonę „Mokinių komunikacijos svarba formuojant tarpasmeninius įgūdžius ir asmenines savybes“, skirtą mokytojams. Parengtoje priemonės sąrankoje yra visa reikalinga pasiruošti veiklai medžiaga, taikytini IT įrankiai ir kelių variantų užduočių atlikimo lapai. Priemonė gali būti naudojama ne viename užsiėmime, kur galima taikyti nuo 1 iki 4 veiklų ir daugiau su mokiniais. Kiekvienas mokytojas gali pasirinkti taikytiną būdą ar aspektą pagal savo matymą.

Metodinės priemonės dalys:

  • Įvadinė dalis (kūrybinio mąstymo užduotys – „mankšta“).
  • Klausimai, apibrėžimai, infografika, trumpi filmai, atskleidžiantys bendrąją sampratą apie pasirinktą analizuoti temą (supažindinimas su tema).
  • Komandinė užduotis (superherojų interviu analizė). Šiai užduočiai pateiktos visos rekomendacijos ir priemonės: aprašas, komandų formavimo ir priskyrimo įrankis, kelių variantų užduočių lapai,  superherojų interviu trukmė ir nuorodos.
  • Interviu klausimai (jei būtų nuspręsta pasinaudoti praktiniu interviu metodu užsiėmimuose su mokiniais).
  • Veiklos patirčių ir žinių įtvirtinimas, refleksija ir įsivertinimas.

Sukurta priemonė atveria galimybę į mokymo procesą įtraukti įvairesnius ir labiau priimtinus aktyviuosius ugdymo būdus, kur bendravimas ir tarpasmeninių santykių kūrimas tampa asmeninio tobulėjimo pagrindu. Metodika yra skirta mokytojams, besidomintiems kūrybiškais ugdymo metodais, siekiant įtraukti mokinius į aktyvų ir prasmingą dialogą. Praktiniai užsiėmimai, parengti Giedrės Petrošienės, kviečia mokinius ne tik tobulinti kalbos įgūdžius, bet ir ugdyti empatiją, bendradarbiavimą komandoje, savęs ir kitų supratimą.

Komunikacijos kompetencijos tobulinamos per įvairias veiklas, pradedant nuo „mankštos“ užduočių, kurios lavina kūrybinį mąstymą, iki komandinių užduočių, kuriose mokiniai analizuoja interviu. Viena iš svarbiausių metodikos dalių – mokinių dalyvavimas komandinėse užduotyse, kurios skatina ne tik komandos dvasią, bet ir kritinį mąstymą, gebėjimą argumentuoti savo nuomonę. Metodika taip pat apima asmeninių savybių analizę, suteikiant galimybę mokiniams taikyti įrankius savianalizei atlikti ir reguliuoti savo emocijas bei elgesį.

Išskirtinumas ir nauda mokyklos bendruomenei

Pristatyta metodika gali praturtinti pamokas, pritaikant inovatyvius sprendimus mokymo turiniui perteikti; ją taikant mokytojams ir mokiniams atsiranda galimybė kurti glaudesnį bendravimą, geriau pažinti ir suprasti vieniems kitus. Tai ne tik padeda formuoti tarpasmeninių santykių kūrimo įgūdžius, bet ir stiprina bendruomenės jausmą, kuris yra būtinas bet kurioje mokymo įstaigoje.

Ateities perspektyvos

Metodinė priemonė „Mokinių komunikacijos svarba formuojant tarpasmeninius įgūdžius ir asmenines savybes“ jau yra pristatyta grupei mokytojų ir sulaukė puikių atsiliepimų. Ši patirtis patvirtina faktą, kad švietimo bendruomenė ieško būdų, kaip pritaikyti mokymą prie šiandienos iššūkių, ir siekia skatinti empatiją, bendradarbiavimą ir atvirumą. Priemonėje pateikti taikytini kūrybiški metodai yra vienas sektinų pavyzdžių, kokiu būdu švietimas gali keistis ir tobulėti, siekdamas paruošti jaunąją kartą ne tik akademiniams iššūkiams, bet ir gyvenimui šių dienų visuomenėje.

              Versijos naudojimui, sukurtų metodikų, rasite čia:

             Užsiėmimas su mokiniais

             Mokytojo versija

SUPERHERO | NAUJIENLAIŠKIS NR.1.

SUPERHERO | NAUJIENLAIŠKIS NR.2.

Informacinis seminaras Tauragės švietimo įstaigų bendruomenei:

Akimirkos iš filmavimų:

 

Konkursas:

Informaciniai video (4 vnt):

Kompasas -> 

Pirmasis partnerių susitikimas

Tarptautinis partnerių susitikimas Ispanijoje, Kordoboje

Superherojų atranka ir susitikimai su mokiniais

Projektinėse veiklose bendradarbiavimas su kūrybiškais žmonėmis ir komandinis darbas labai suartina, o rezultatai išties nenuvilia, kai drauge ieškoma naujų idėjų ar kūrybinių sprendimų, kaip įveikti iššūkius, įgyvendinti tikslus. Itin džiugina projekto „Minkštųjų tarpasmeninių ir asmeninių įgūdžių, skirtų socialinėms kompetencijoms ugdyti, formavimas ir reikšmė“ (SUPERHERO), Nr. 1 P2021-1-ES01-KA220-SCH-000032494, darbas komandoje, kur bendrai veikia Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro komanda, edukatorė Inga Norkūnienė ir Klaipėdos „Ažuolyno“ gimnazijos bei „Verdenės“ progimnazijos mokytojai ir mokiniai. Pradiniame minėto projekto etape mokiniai jau yra sudalyvavę apklausoje. Šiuo metu analizuojama mokinių pateikta informacija ir ruošiamasi edukacinei išvykai į Lietuvos kino studijos erdves, atliekamos pateiktų „superherojų“ paieškos ir interviu su jais organizavimo darbai. Trumpa apžvalga apie veiklas

Susitikimai su mokyklos mokytojais ir mokiniais

Baigiamasis partnerių susitikimas

Lankytojai 128
Mums svarbi Jūsų nuomonė
Parašykite atsiliepimą apie interneto svetainę ar institucijos veiklą