1Logo pskc

                  Visa informacija saugoma senojoje interneto svetainėje www.kpskc.lt

Mokytojų diskusijų klubas „Jungtys tarp švietimo ir kultūros: Mokykla–Kultūra–Veiksmas“

Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras jau kelerius metus įgyvendina projektus, susijusius su švietimo pokyčiais. Tuo tikslu kasmet įtraukia vis naujas miesto mokyklas minėtiems projektams vykdyti. Šiuo metu Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto biblioteka ir Pedagogų švietimo ir kultūros centras bendradarbiauja ir vykdo mokytojų diskusijų klubo „Jungtys tarp švietimo ir kultūros: Mokykla–Kultūra–Veiksmas“ veiklą. Jungtys tarp kultūros ir švietimo tiek jauną, tiek suaugusį žmogų įkvepia, kiekviename pažadindama kūrybišką prigimtį, kviečia atrasti save iš naujo integruotose pamokose. Tokia kultūros ir švietimo sinergija leidžia įveiklinti kritinį mąstymą ir patirti mokslo tiesas kaip nenutrūkstamą žmogaus civilizacijos pažangos ir kultūros sąveikos procesą, ugdyti save bei tobulėti.

Gegužės 8 d bibliotekoje, kaip kultūros sklaidos centre, įvyko mokytojų diskusijų klubo „Jungtys tarp švietimo ir kultūros: Mokykla–Kultūra–Veiksmas“ pirmasis 2023 m. kolegialaus mokymosi susitikimas „Mokinių kompetencijų ugdymo galimybės Klaipėdos miesto kultūros įstaigoje: kultūros įstaigų žemėlapis“. Planuojama, kad mokytojų diskusijų klubo susitikimuose mokytojai drauge su kūrybininkais – Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto bibliotekos darbuotoja Vida Narveišyte ir kultūros įstaigų Klaipėdos mieste veiklų koordinatore Inga Norkūniene – gegužės–gruodžio mėnesiais per 6 susitikimus pažins 6 metodus, sukurs 6 konkrečių pamokų / veiklų modelius, bendradarbiaudami su edukacijų vadovais, patirs ir pažins bent 6 praktines veiklas pasirinktose kultūros įstaigose. Susitikimų metu švietimo ir kultūros bendruomenės kviečiami mokytis, kaip profesionaliai, pasitelkus konkrečius metodus, integruojant pamokas, įveiklinti kūrybiškumo, pažinimo ir kultūrines kompetencijas. Kviečiama patikėti, kad kultūros ir švietimo sąveikos galia šių dienų jaunam žmogui, mokytojo ar edukatoriaus palydėtam, ypatingai paveiki. Edukatoriaus perteikta įtraukianti istorija ir mokytojo organizuota veikla kūrybiškoje, neformalioje ir žaismingoje mokymosi aplinkoje žadina smalsumą, kviečia konkuruoti su bendraamžiais, taip tarsi nejučia papildo virtualiame pasaulyje ar vadovėlyje randamas žinias, ragina sieti jas su aplinka ir šiandiena.

Antrasis susitikimas įvyks š. m. birželio 6 d. 14.00 val. Klaipėdos m. savivaldybės Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos Jaunimo skyrius (Tilžės g. 9). Tema – „Filmo garso takelis kaip metodas ir kitų skaitmeninių priemonių įveiklinimo galimybės“.

Numatomas rezultatas – mokytojas ugdymo procesą įtraukiojo ugdymo kontekste geba praturtinti kūrybiškais metodais, siekia organizuoti netradicines pamokas ir valdo praktinius įrankius, kaip į ugdymo procesą įtraukti, pažinti ir gebėti tinkamai atsirinkti / pasirinkti miesto kultūros įstaigas ir jų siūlomą turinį, taikytiną ugdymui („Kultūros paso“ galimybės), ir vertinti.

Mums svarbi Jūsų nuomonė
Parašykite atsiliepimą apie interneto svetainę ar institucijos veiklą