1Logo pskc

                  Visa informacija saugoma senojoje interneto svetainėje www.kpskc.lt

Neformaliojo švietimo vadybinės sėkmės pavyzdžiai

       Naujose „Atviro jaunimo centro“ erdvėse, įsikūrusiose Paryžiaus Komunos g. 16A, lapkričio 16 d. apsilankė Klaipėdos neformaliojo vaikų švietimo įstaigų direktoriaus pavaduotojai, skyrių vedėjai ir metodininkai. Metodinio būrelio nariai, įsijungę į metodinę dieną „Neformaliojo vaikų švietimo įstaigų veiklos organizavimo patirtys: vadybinės sėkmės pavyzdžiai“, gyvai ir nuotoliu dalinosi vadybine patirtimi. Pastaruoju metu stebime intensyvų visuomenės susidomėjimą švietimo įstaigų lyderyste ir augančiais reikalavimais ugdymo kokybei. Čia ypač svarbi švietimo įstaigų įvairaus lygmens vadovų lyderystė, motyvacija, profesinis meistriškumas, aplinkų kūrimas, įgalinantis veikti ir bendradarbiauti. Šias aktualijas svarstė ir metodinės dienos dalyviai. Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo „Liepsnelė“ skyriaus vedėja Dovilė Uogintienė pristatė dalyvavimo švietimo įstaigų edukacinių erdvių konkurse patirtį, Klaipėdos moksleivių saviraiškos centro direktoriaus pavaduotojas ugdymui Edmundas Kvederis aptarė svarbiausius vadybos neformaliojo švietimo įstaigoje aspektus. Ilona Stankevičienė, Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui, trumpai apžvelgusi lyderystės sąvoką ir mokslininkų įžvalgas, pakvietė dalyvius praktiškai įsivertinti lyderystės gebėjimus ir įsivardinti, kokio tipo lyderiu kiekvienas esąs savo profesinėje veikloje. Ypač įdomu buvo klausytis žmogaus teisių edukatorės ir tyrėjos, projektų koordinatorės ir švietimo ekspertės Lietuvos žmogaus teisių centre, šiuo metu besistažuojančios Jungtinėse Amerikos Valstijose remiamos prestižinės lyderystės programoje Paulinos Drėgvaitės. Jos parengtas tyrimais ir duomenimis grįstas pranešimas „Daugiau lygybės, mažiau patyčių: žmogaus teisių ugdymas smurto lyties pagrindu prevencijai“ kvietė labiau gilintis į problemą ir išbandyti parengtą metodiką dirbant su jaunimu. Dėkojame Violetai Bružienei, svetingai pasitikusiai kolegas ir po pranešimo „Atviro jaunimo centro įveiklinimas“ aprodžiusiai naujas jaunimui skirtas erdves, pranešėjams ir dalyviams už skirtą laiką ir bendrystę, kuri įkvepia ir toliau veikti ir bendradarbiauti.

Mums svarbi Jūsų nuomonė
Parašykite atsiliepimą apie interneto svetainę ar institucijos veiklą