2019-06-26 Pedagoginių atvejų analizės grupės metodiniai užsiėmimai

2019-06-12 Simono dacho progimnazijos patyriminio ugdymo pristatymų dienos

2019-06-07 11 klasių mokinių geografijos konkursui parengimas

2019-06-05 Pedagoginių atvejų analizės grupių metodiniai užsiėmimai

2019-05-14 „Popiežiaus Pranciškaus tiltai“

2019-05-14 „Šeima – saugus uostas“

2019-05-13 „Vaidinimų kraitelė – 2019“

2019-05-10 „Vokiška daina 2019“

2019-05-09 „Draugystės ABC 2019“

2019-04-29 Dėl 7 Klasių mokinių jaunųjų fizikų konkurso organizavimo ir mokinių parengimo

2019-04-29 „Viva Natura 2019“

2019-04-29 „Jaunasis meistras“

2019-04-24 „Giest lakštingalėlis – 2019“

2019-04-18 Konferencija „Norėk – padarysi, tikėk – įvyks“

2019-04-18 „Pažink etnografinius regionus. Aukštaitija“

2019-04-18 „Vaiko kelias į gražią kalbą „Laimingas vaikas sklaida“ Holistinis (visuminis) ugdymas ir terapija ikimokykliniame amžiuje žaismės aspektu“

2019-04-15 V-VIII klasių mokinių gamtos mokslų konkursas

2019-04-09 „Knygų ekspertų kovos“

2019-03-28 „Susipažinkime su sporto šakomis“

2019-03-28 „100 Vilties širdžių“

2019-03-13 „Gimtosios kalbos upės ir upeliai“

2019-03-13 „Padovanok lietuvišką knygą lituanistinei mokyklai“

2019-03-07 „Literatūriniai skaitymai netradicinėse erdvėse“

2019-03-07 Konkursas „VENI. VIDI. VICI“

2019-02-19 „Aš atsakau už psichikos sveikatą“

2019-02-19 „Einstein skaitmeninės labaratorijos panaudojimas gamtamokslinėje tiriamojoje veikloje“

2019-02-14 Apskritojo stalo diskusija „Bendradarbiavimo galimybės su Klaipėdos miesto pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais. Efektyvi pagalba ikimokyklinio amažiaus vaikams“

2019-02-13 „Savanorystė – mokymasis, tobulėjimas ir tarnystė 2019“

2019-01-31 „Mokiniai, turintys elgesio ir emocijų sutrikimų – iššūkis ar problema ugdymo įstaigai?“

2019-01-19 Tarptautinis projektas „Draugystės pynė“

2018-12-28 „Seku seku pasaką“

2018-12-14 „Papuoškime 100 eglučių miesto širdyje“

2018-12-12 „Švenčių belaukiant“

2018-12-12 „Jei nebūtų mūs kalbos, tai nebūtų Lietuvos“

2018-12-07 „Klasse! – Naujas vokiečių kalbos vadovėlis paaugliams“

2018-12-06 „Profesijų labirintas“

2018-11-27 Festivalis „Aitvarai“

2018-11-22 „Šimtmečio vaikai“

2018-11-19 „IKT ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme“

2018-11-15 „Lietuvių nacionalinis naratyvas: pirmojo pasaulinio karo vaidmuo tarpukariu“

2018-11-09 „Cukriniu diabetu sergantys vaikai. Sėkminga integracija į ugdymo procesą“

2018-10-25 „Cukriniu diabetu sergantys vaikai. Sėkminga integracija į ugdymo procesą“

2018-10-25 Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pragramų suderinamumas

2018-10-25 „Mozabook programa šiuolaikiškai pamokai“

2018-10-22 Dėl dalyvavimo edukacinėje išvykoje

2018-10-16 „Antikorupcinis švietimas įstaigoje(„Gintarėlis“)

2018-10-15 „Antikorupcinis švietimas įstaigoje(l.d. „Obelėlė“ ir „Svirpliukas“)

2018-09-27 „Cukriniu diabetu sergantys vaikai. Sėkminga integracija į ugdymo procesą“

2018-09-20 „Antikorupcinis švietimas įstaigoje“ (Radastėlė)

2018-09-20 „Antikorupcinis švietimas įstaigoje“ (Klevelis)

2018-06-19 Dėl dalyvavimo pedagoginių atvejų analizės metodiniuose užsiėmimuose

2018-06-18 Pedagoginių atvejų analizės grupės metodiniai užsiėmimai

2018-06-08 „Vokiškos dainos konkursas 2018“

2018-06-07 „Iš naujo atgimę 2018“

2018-05-25 „Mokykla 2030“

2018-05-24 „Dainuokime rusiškai“

2018-05-17 „Kaip prakalbinti mokinį“

2018-05-14 „Draugystės tvenkinių tyrimas“

2018-05-14 „Šimtmečio sodas“

2018-05-14 „Vaidinimų kraitelė – 2018“

2018-05-10 „Drauge su šv. Juozapu“

2018-05-10 „Grįžtamojo ryšio žaidimas – metodinė priemonė ugdymo karjerai veikloje“

2018-05-10 „Draugystės ABC 2018“

2018-05-10 „Antikorupcinis švietimas įstaigoje“

2018-04-30 „Atiduok Tėvynei, ką privalai“

2018-04-30 „Aš smalsus tyrėjas. Šimtmečio mokyklinukas“

2018-04-30 paskaita „Ankstyvasis vaikų ugdymas“

2018-04-28 Technologijų konkursas „Jaunasis meistras“

2018-04-20 Respublikinis projektas „Pažink Lietuvos etnografinius regionus. Dzūkija“

2018-04-18 Apskritojo stalo diskusija „Informatika pradiniame ugdyme“

2018-04-09 projektas-konkursas „Knygų ekspertų kovos“

2018-04-09 „Literatūriniai skaitymai netradicinėse erdvėse“

2018-03-29 „Gimtosios kalbos upės ir upeliai“

2018-03-29 konkursas „Dailusis raštas“

2018-03-27 Apskritojo stalo diskusija „Kaip sekasi kolegos“

2018-03-27 „Šimtas ateities ženklų Lietuvai“ 

2018-03-19 Antikos kultūros konkursas „VENI. VIDI. VICI.“ 

2018-02-27 „Vytauto Didžiojo gimnazijos 23 abiturientų laidos biologijos dalykų tiriamųjų darbų, brandos darbo, projekto SMARTSEA tiriamojo darbo pristatymai“

2018-02-22 „Antikorupcinis švietimas įstaigoje“

2018-02-21 „Vokiečių kalbos gebėjimų ugdymas dirbant pagal leidyklos „Klett-Verlag vadovėlį“

2018-02-21 „Antikorupcinis švietimas įstaigoje“

2018-02-15 Projektas „100 Vilties miesto darbų Lietuvai“

2018-02-15 „Šimtas šypsenų Lietuvai“

2018-01-24 „Farmacinių medžiagų atliekų patekimo į vandens telkinius keliai“

2018-01-23 „Lietuvininkų kraštas: istorija, kultūrinė savastis ir paveldas“

2018-01-11 „Džiugina ne tik knyga, bet ir šauni biblioteka“

2018-01-11 Atvejo analizės grupės metodinių konsultacijų organizavimas ir dalyvavimas metodinėse konsultacijose

2018-01-05 „Švenčių belaukiant…“

Back to top