Eil. Nr. Mokykla Autorius Darbo pavadinimas (rūšis) Anotacija
1. M. Mažvydo pagrindinė mokykla Nijolė Stankevičienė Respublikinio prancūziškos dainos festivalio ,,Meilė keičia pasaulį“ aprašymas. >>parsisiųsti
2. M. Mažvydo pagrindinė mokykla Nijolė Stankevičienė Renginio, skirto frankofonijos dienai aprašymas. >>parsisiųsti
3. Naujakiemio suaugusiųjų vid. m-kla Virginija Dudavičienė Rugsėjo 26-oji – Europos kalbų diena. Integruota pamoka. Integruota pamoka, skirta Europos kalbų dienai paminėti. Priminimas visai mokyklos bendruomenei mokymosi visą gyvenimą  svarbą bei galimybę mokytis bet kokio amžiaus įvairiose švietimo institucijose.
Back to top