Eil. Nr.
Mokykla
Autorius
Darbo pavadinimas (rūšis)
Anotacija
1. Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija Regina Baronienė Metodinis leidinys „Teatras Konservatorijoje“ Tikslai: aprašyti savo pedagogines teatro mokytojos patirtis;
pagrįsti savo įžvalgas dėl mokinių motyvacijos, renkantis teatrinį ugdymą mokykloje,
supažindinti su pjesių rašymo ir spektaklių kūrimo metodika; pristatyti teatrinę šešių metų kūrybą Konservatorijoje.
>>Parsisiųsti
Back to top