1Logo pskc

                  Visa informacija saugoma senojoje interneto svetainėje www.kpskc.lt

Tūkstantmečio mokyklų programa (TŪM)

„Tūkstantmečio mokyklų“ programa patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V-137 „Dėl „Tūkstantmečio mokyklų“ programos patvirtinimo“, kurios tikslas – iki 2030 metų kiekvienoje Lietuvos savivaldybėje sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti. „Tūkstantmečio mokyklų“ programos siekiamas rezultatas – kiekvienam besimokančiajam sukurtos lygiavertės ir šiuolaikiškos kokybiško ugdymo(si) sąlygos, lemiančios geresnius mokinių pasiekimus ir mažesnius pasiekimų atotrūkius tarp mokyklų ir savivaldybių.

Klaipėdos miesto savivaldybė „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje dalyvauja  Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. T2-44  „Dėl pritarimo dalyvauti „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje partnerio teisėmis“.

Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu įpareigotas parengti Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo pažangos planą „Tūkstantmečio mokyklų“ programai įgyvendinti ir  Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo pažangos plano Investicinį projektą, kurio tikslas – numatyti ir pagrįsti lėšų poreikį, vadovaujantis Centrinės projektų valdymo agentūros patvirtinta Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir/ ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika ir skaičiuokle bei vadovautis Investicijų projektų rengimo reikalavimų aprašu.

Planai
  • Klaipėdos miesto savivaldybės Švietimo pažangos planas parsisiųsti
  • Klaipėdos miesto savivaldybės Švietimo pažangos plano investicinis projektas parsisiųsti
Partnerių deklaracijos

Atsakingi asmenys

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos vyriausioji patarėja

 

Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro direktorė

Lankytojai 307

Mums svarbi Jūsų nuomonė
Parašykite atsiliepimą apie interneto svetainę ar institucijos veiklą