1Logo pskc

                  Visa informacija saugoma senojoje interneto svetainėje www.kpskc.lt

Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas pagal atnaujintą priešmokyklinio ugdymo programą

Spalio 30 dieną Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centre vyko priešmokyklinio ugdymo mokytojų apskritojo stalo diskusija „Priešmokyklinio ugdymo programos turinio įgyvendinimas. Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas pagal atnaujintą priešmokyklinio ugdymo programą“. Diskusiją moderavo Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio tarybos pirmininkė Lina Pluščiauskienė ir tarybos narė Reda Jokubauskienė.  Dalyviams trumpai pristatyti FACEBOOK grupėje vykusios apklausos rezultatai ir mokytojai pakviesti plačiau panagrinėti kiekvieną klausimą.  Kviečiami aktyviai dalyvauti, diskusijos dalyviai aptarė bendradarbiavimo su tėvais, tėvų įtraukimo į vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo, informavimo būdų pateikimo problemas. Mokytojai dalinosi patirtimi, kokius pasiekimų vertinimo metodus ir būdus taiko, kaip fiksuoja vaikų daromą pažangą. Diskusijos organizatoriai viliasi, kad gerosios patirties pavyzdžiai padės rasti naujų įrankių sklandžiam darbui su priešmokyklinukais ir bendravimui su jų tėvais užtikrinti.