1Logo pskc

                  Visa informacija saugoma senojoje interneto svetainėje www.kpskc.lt

Valstybinė kalba

Eil. Nr.

Mokykla

Autorius

Darbo pavadinimas (rušis)

Anotacija

1.

Maksimo Gorkio pagrindinė mokykla

Lijana Diliautienė

Lietuvių kalbos pamoka „Daiktavardžių kartojimas“ 5 kl.

Metodinės parodos darbai. 2016 m.

>>Parsisiųsti

2.

Maksimo Gorkio pagrindinė mokykla

Lijana Diliautienė

Lietuvių kalbos pamoka „Kalbos ir sakinio dalių kartojimas“ 8 kl.

Metodinės parodos darbai. 2016 m.

>>Parsisiųsti

3.

Maksimo Gorkio pagrindinė mokykla

Lijana Diliautienė

Lietuvių kalbos pamoka „Skaitvardžių kartojimas“ 7 kl.

Metodinės parodos darbai. 2016 m.

>>Parsisiųsti

4.

Maksimo Gorkio pagrindinė mokykla

Rita Bakanaitė

Integruota dramos ir lietuvių literatūros pamoka „Pavasaris Henriko Radausko poezijoje“ 6 kl.

Metodinės parodos darbai. 2016 m.

>>Parsisiųsti

5.

Maksimo Gorkio pagrindinė mokykla

Rita Bakanaitė

Lietuvių kalbos pamoka „Lietuva Jono Aisčio eilėraštyje „Peizažas“ 5 kl.

Metodinės parodos darbai. 2016 m.

>>Parsisiųsti

6.

Maksimo Gorkio pagrindinė mokykla

Giedra Bočkuvienė

Lietuvių kalbos pamoka „Mano draugas arklys. Daiktavardžių galūnių rašyba. Vns. G. (Ką?), 4 kl.

Metodinės parodos darbai. 2016 m.

>>Parsisiųsti

7.

Maksimo Gorkio pagrindinė mokykla

Giedra Bočkuvienė,
Kristina Murašova,
Jolanta Paulienė

Lietuvių kalbos pamoka – šventė „Raidelių voratinkliai“      2 kl.

Metodinės parodos darbai. 2016 m.

>>Parsisiųsti

8.

Maksimo Gorkio pagrindinė mokykla

Giedra Bočkuvienė,
Kristina Murašova,
Marina Muzyka,
Tatjana Terpugova

Integruota anglų-lietuvių kalbų pamoka „Zoologijos sode“ 3 kl.

Metodinės parodos darbai. 2016 m.

>>Parsisiųsti

9.

Maksimo Gorkio pagrindinė mokykla

Daiva Menclerienė

Lietuvių kalbos pamoka „Eglė žalčių karalienė“ 3 kl.

Metodinės parodos darbai. 2016 m.

>>Parsisiųsti

10.

Maksimo Gorkio pagrindinė mokykla

Jolanta Paulienė

Lietuvių kalbos pamoka „Kreipinys. Dialogo skyryba“ 3 kl.

Metodinės parodos darbai. 2016 m.

>>Parsisiųsti

11.

Maksimo Gorkio pagrindinė mokykla

Jolita Šležienė, Jolanta Paulienė, Ingrida Paulikienė

Lietuvių kalbos pamoka „Liaudies išminties skrynelę pravėrus“ 4 kl.

Metodinės parodos darbai. 2016 m.

>>Parsisiųsti

12.

Maksimo Gorkio pagrindinė mokykla

Jolita Šležienė,
Jolanta Paulienė,
Olga Morozova

Integruota pasaulio pažinimo ir lietuvių kalbos pamoka „Keliaujame ir mokomės“ 2 kl.

Metodinės parodos darbai. 2016 m.

>>Parsisiųsti

13.

Maksimo Gorkio pagrindinė mokykla

Laimutė Račkauskienė, Irena Rakuceva

Integruota istorijos ir lietuvių kalbos pamoka „Pirmoji lietuviška knyga. Martynas Mažvydas. Daiktavardžių galūnių rašybos įtvirtinimas“ 5 kl.

Metodinės parodos darbai. 2016 m.

>>Parsisiųsti

14.

„Pajūrio“ pagrindinės mokyklos

Jolanta Vintilienė,
Daiva Mačiulienė

Lietuvių kalbos projektas „Kas aš be medžio?“ pradinėse klasėse

Metodinės parodos darbai. 2016 m.

>>Parsisiųsti

15.

„Santarvės“ pagrindinė mokykla

Irena Paulionienė

Lietuvių kalbos pamoka „Jono Biliūno novelė „Kliudžiau“. Pagrindinio veikėjo poelgio vertinimas“

Metodinės parodos darbai. 2016 m.

>>Parsisiųsti

16.

„Santarvės“ pagrindinė mokykla

Irena Paulionienė,
Violeta Rumianceva

Lietuvių kalbos pamoka „Vardininko vartojimas“ 10 k.

Metodinės parodos darbai. 2016 m.

>>Parsisiųsti

17.

„Santarvės“ pagrindinė mokykla

Violeta Rumianceva

Lietuvių kalbos pamoka „Mišrieji dvigarsiai“ 5 kl.

Metodinės parodos darbai. 2016 m.

>>Parsisiųsti

18.

„Žaliakalnio“ gimnazija

Rasa Kontrimienė

Lietuvių kalbos pamoka „Interneto galimybės  ir pavojai. Nuomonės pagrindimas. Kaip pritarti ar nepritarti kito nuomonei“ 10 kl.

Metodinės parodos darbai. 2016 m.

>>Parsisiųsti

19.

„Žaliakalnio“ gimnazija

Rasa Kontrimienė

Lietuvių kalbos pamoka „Supanašėjusių priebalsių rašymas priešdėliuose, šaknyse, sudurtiniuose žodžiuose“ 10 kl.

Metodinės parodos darbai. 2016 m.

>>Parsisiųsti

20.

„Žaliakalnio“ gimnazija

R. Kontrimienė

Barokas LDK kultūroje. Vilniaus Baroko mokyklos bruožai.

Metodinės parodos darbai. 2014 m.

>>Parsisiųsti

21.

M. Gorkio pagrindinė mokykla

G. Bočkuvienė

Pamokų „Hamakas. Daikto vardas. Kas?“, „Būdvardis. Būdvardžio derinimas su daiktavardžiu“ aprašymai

Metodinės parodos darbai. 2014 m.

>>Parsisiųsti 

22.

M. Gorkio pagrindinė mokykla

D. Menclerienė

Pamokų „Eglė – žalčių karalienė“, „Sudurtiniai žodžiai “ aprašymai

Metodinės parodos darbai. 2014 m.
>>Parsisiųsti

23.

M. Gorkio pagrindinė mokykla

J. Paulienė

Pamokų „Gerumai. Minkštinimo ženklas “, „Juokas. Į ką?“ aprašymai

Metodinės parodos darbai. 2014 m.
>>Parsisiųsti

24.

M. Gorkio pagrindinė mokykla

J. Šležienė

Pamokos „Skiemuo“ aprašymas

Metodinės parodos darbai. 2014 m.
>>Parsisiųsti

25.

M. Gorkio pagrindinė mokykla

L. Račkauskienė

Pamokų „Daiktavardis. Tikriniai ir bendriniai daiktavardžiai “, „Veiksmažodžio neasmenuojamos formos. Dalyvis, reikšnė, gramatiniai požymiai “, „Asmenuojamos veiksmažodžio formos. Rašybos ypatumai“ aprašymai

Metodinės parodos darbai. 2014 m.
>>Parsisiųsti

26.

„Žaliakalnio“ gimnazija

L. Rimeikienė
J. Kalininienė

Lietuva Gintaro lašelyje.

Kompiuterinė pateiktis. Detalus pamokos planas. 2014 m.
>>Parsisiųsti

27.

„Žaliakalnio“ gimnazija

L. Rimeikienė

Mišri pamoka „Žodis skriaudžia, žodis glaudžia“

2014 m.
>>Parsisiųsti

28.

„Žaliakalnio“ gimnazija

G. Gumauskienė

Nosinių balsių rašybos žodžių šaknyse kartojimas. Taisyklių taikymas. Pratybos.

2014 m.

>>Parsisiųsti

29.

„Santarvės“ pagrindinė mokykla

I. Paulionienė
V. Rumianceva

„Salomėjos Neries poezijos pasaulis“, „Gyvenimas pagal K. Donelaitį“

Pamokos pateiktis. 2014 m.

>>Parsisiųsti
>>Parsisiųsti

30.

„Santarvės“ pagrindinė

G. Stonkienė

Kompozicija „Piemenėlių išdaigos“

2013 m. >>Parsisiųsti

31.

„Santarvės“ pagrindinė

G. Stonkienė
S. Kostiuk

Integruota lietuvių ir rusų kalbų pamoka „Senų šeimos tradicijų puoselėjimas“

2013m.
>>Parsisiųsti

32.

„Santarvės“ pagrindinė

V. Rumianceva
I. Paulionienė

Integruota lietuvių kalbos, dailės, muzikos pamoka
,,Rudens spalvų margumynas” 

2013 m.
>>Parsisiųsti

33.

Maksimo Gorkio pagrindinė mokykla

J. Šležienė

Brolių Grimų pasakoms – 200 metų

2013 m.
>>Parsisiųsti

34.

Maksimo Gorkio pagrindinė mokykla

L. Račkauskienė

Veiksmažodžio tiesioginė nuosaka.

Pateiktis skirta pakartoti ir įtvirtinti veiksmažodžių gramatinius požymius, rašybos ypatumus. Integruotos, diferncijuotos užduotys orientuotos į mokinių gebėjimus. Kai kurios užduotys pateiktos Drag and Drop komandoje. 2013 m.
>>Parsisiųsti

35.

Maksimo Gorkio pagrindinė mokykla

L. Račkauskienė

Kaitomos ir nekaitomos kalbos dalys 5 klasėje.

Pateiktis skirta supažindinti mokinius su kaitomomis ir nekaitomomis kalbos dalimimis. Įgarsinta. Skaitoma pasaka apie plačiąją kalbos giminęs, pateiktos užduotys Drag and Drop komandoje. Gausu žaidybinių elementų.
Pateiktis, pakokos planas, mokomosios užduotys.
>>Parsisiųsti

36.

Maksimo Gorkio pagrindinė mokykla

L. Račkauskienė

Būdvardžių linksniuotės, linksniavimas ir galūnių rašyba.

Pateiktis skirta pakartoti ir patobulinti žinias apie būdvardį. Gramtine medžiage , integruotomis, diferecijuotomis  užduotimis mokiniai patobulina žinias, įsivertina savo gebėjimus. Užduotys pateiktos Drag and Drop komandoje.
Pateiktis, pamokos planas, mokomosios užduotys.
>>Parsisiųsti

37.

„Žaliakalnio“ gimnazija

R. Kontrimienė

Lietuvių kalbos ir literatūros pamokos „Dramatiški gamtos ir žmonių likimai Mariaus Katiliškio romane „Miškais ateina ruduo“ (4A1, išplėstinis kursas)

Dviejų pamokų planas iš pamokų ciklo „XX a. antrosios pusės proza“. Pamokų tikslas – ugdyti asmeninį santykį su literatūra (kultūra) bei kritinį mąstymą. Uždavinys – tinkamai naudodamiesi literatūros teorijos žiniomis ir skaitytu romanu,  dirbdami grupėmis mokiniai aptars tarpukario nepriklausomos Lietuvos lietuvių agrarinės kultūros irimą, žmogaus ir gamtos paralelę, vyro ir moters meilę romane, ieškos sąsajų lygindami su skaitytais kūriniais, aptars veikėjų charakterius ir likimus, gebės panaudoti kūrybinį rašymą ir parašys nurodyto žanro tekstą. Pateikiamas dviejų pamokų planas, pamokos planas parengtas PowerPoint programa, naudojamas pamokoje, sužadinimo vaizdo įrašas „Sename turguje“ (panaudotas YouTube internetinės svetainės įrašas), vaizdo įrašas (meninis Lietuvos kino studijos meninis filmas „Miškais ateina ruduo“), grupinio darbo mokinių veiklos lapai,  įsivertinimo lentelė, refleksijos iliustracija, namų darbų užduotis. Metodinę medžiagą gali naudoti lietuvių kalbos mokytojai, dirbantys 12 klasėse.
>>Parsisiųsti (Pristatymas)
>>Parsisiųsti (Sename turguje)
>>Parsisiųsti (Miškais ateina ruduo)

38.

„Žaliakalnio“ gimnazija

R. Kontrimienė

N. Eidintienė

Integruota lietuvių kalbos ir chemijos pamoka „Stiklas chemijoje ir literatūroje“ II klasėje

Pamoka – lietuvių kalbos ir chemijos mokytojų integruotų mokomųjų dalykų bendradarbiavimo rezultatas.  Pamokos tikslas – supažindinti su stiklo sandara, savybėmis, žodžio reikšmėmis integruojant mokomuosius dalykus (chemiją, lietuvių literatūrą) ir dvikalbį mokymą. Uždavinys – tinkamai naudodamiesi chemijos ir lietuvių literatūros teorijos žiniomis, klausydami mokytojų aiškinimų mokiniai susipažins su stiklo sudėtimi ir jo savybėmis, dirbdami poromis skaitys grožinio teksto ištrauką ir atsakys į klausimus, turtins žodyną, gebės apibrėžti stiklo sudėtį ir jo savybes, prasmę grožiniame tekste ir įvardins 3 meninės raiškos priemones. Pateikiamas pamokos planas, pamokos planas parengtas PowerPoint programa, naudojamas pamokoje, sužadinimo pateiktis, vaizdo įrašas „Šiukšlių rūšiavimo prevencija“ (panaudotas YouTube internetinės svetainės įrašas), chemijos užduoties mokinių mokomosios veiklos lapas rusų kalba, darbo poromis mokinių veiklos lapai lietuvių kalba,  įsivertinimo lentelė-testas, refleksijos iliustracija, namų darbų užduotis. Metodinė medžiaga iliustruoja mokomųjų dalykų integravimo bei dvikalbio mokymo galimybes planuojant ir įgyvendinant ugdymo turinį. >>Parsisiųsti

39.

„Žaliakalnio“ gimnazija

R. Kontrimienė

Renesanso epochos žmogus.
V.Šekspyro sonetų analizė turinio ir raiškos aspektais. (2-jų pamokų planas III gimnazijos klasei)

Pamokoje mokiniai klausydami mokinių parengtos pateikties anglų kalba, atlikdami Hamleto monologo ir 66 soneto lyginamąją analizę rusų kalba, skaitydami V.Šekspyro ir šiuolaikinių lietuvių rašytojų sonetus, mokiniai dirbdami grupėse užpildys mokomosios veiklos lapą, atsakys į pateiktus klausimus lentelėje, rašys pastraipas, išskirs renesanso epochos žmogaus bruožus ir įsivertins. >>Parsisiųsti

 

Mums svarbi Jūsų nuomonė
Parašykite atsiliepimą apie interneto svetainę ar institucijos veiklą