1Logo pskc

                  Visa informacija saugoma senojoje interneto svetainėje www.kpskc.lt

Atnaujinto priešmokyklinio turinio aktualijos

Klaipėdos priešmokyklinio ugdymo mokytojai lapkričio 25 dieną turėjo puikią progą susitikti forume „Kaip įgyvendiname atnaujintą priešmokyklinio ugdymo turinį“. Produktyvios diskusijos, darbas mažesnėse grupėse,  kritiniai pastebėjimai padėjo išsiaiškinti iškilusius klausimus.  Didžioji dalis mokytojų planuoja pagal 2-ąją rekomendacinę formą  ir taiko projektinį veiklos metodą. Siekiant padėti vaikui sėkmingai augti, tobulėti, bręsti, mokytis yra vertinama priešmokyklinio amžiaus vaikų daroma pažanga ir pasiekimai. Vertinimas atliekamas pasirenkant vertinimo būdus ir metodus: stebėjimą, pokalbį, diskusiją, vaiko pasakojimus, jo darbelių ir veiklos analizę, garso, vaizdo įrašus ir kt. Mokytojų teigimu, vaikų vertinimas pagal atnaujintą priešmokyklinio ugdymo programą kelia  iššūkius, nes pateikti labai platūs vertinimo aprašymai. Išryškėjo poreikis labiau gilintis į vaikų ir mokytojo veiklų refleksijų suvokimą ir aprašymą. Dėkojame visiems 56 forume dalyvavusiems mokytojams už aktyvumą ir gerą nuotaiką.

Mums svarbi Jūsų nuomonė
Parašykite atsiliepimą apie interneto svetainę ar institucijos veiklą