1Logo pskc

                  Visa informacija saugoma senojoje interneto svetainėje www.kpskc.lt

Pasirengimas atnaujintoms programoms netikėtose erdvėse

 Kovo 28 d. Klaipėdos m. etikos mokytojų metodinis susirinkimas vyko Danės pakrantėje prisišvartavusiame kariniame laive-muziejuje „Sūduvis“, siekiant aptarti, kaip dorinio ugdymo (etikos) turinį galima pritaikyti netradicinėse edukacinėse erdvėse. Skaitykite daugiau: https://www.svietimonaujienos.lt/pasirengimas-atnaujintoms-programoms-netiketose-erdvese/ […]

Atnaujintas ugdymo turinys beldžiasi

Atnaujintų ugdymo programų įgyvendinimas kelia dar nemažai klausimų. Mokytojai ne tik jungiasi į įvairias konsultacijas, vykdomas NŠA komandos nuotoliu, bet ir patys ilgai nelaukdami imasi įvairių prasmingų iniciatyvų, remia jas, […]

Atnaujintos priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos aktualijos

Nuo šių mokslo metų  pradžios jau įgyvendinama atnaujinta Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa, kuri orientuota į vaikų kompetencijų ugdymą. Atnaujinus ugdymo turinį, pateikiama daug naujos informacijos, metodinių rekomendacijų,  mokyklų komandos dalyvauja […]

Atnaujinto priešmokyklinio turinio aktualijos

Klaipėdos priešmokyklinio ugdymo mokytojai lapkričio 25 dieną turėjo puikią progą susitikti forume „Kaip įgyvendiname atnaujintą priešmokyklinio ugdymo turinį“. Produktyvios diskusijos, darbas mažesnėse grupėse,  kritiniai pastebėjimai padėjo išsiaiškinti iškilusius klausimus.  Didžioji […]