Nuo šių mokslo metų  pradžios jau įgyvendinama atnaujinta Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa, kuri orientuota į vaikų kompetencijų ugdymą. Atnaujinus ugdymo turinį, pateikiama daug naujos informacijos, metodinių rekomendacijų,  mokyklų komandos dalyvauja įvairiuose mokymuose, susipažįstama su skaitmeninėmis priemonėmis ir kt. Pasidalinti aktualijomis spalio 20 dieną rinkosi ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir mokyklų-darželių direktorių pavaduotojai ugdymui į forumą „Priešmokyklinio ugdymo turinio atnaujinimas“. Kolegos diskutavo bei dalinosi patirtimi, kaip mokyklose sekasi spręsti iššūkius ieškant programos diegimo sprendimų, kurie būtų suprantami visai švietimo bendruomenei.

Back to top