1Logo pskc

                  Visa informacija saugoma senojoje interneto svetainėje www.kpskc.lt

Ikimokyklinis muzikinis ugdymas

Edukacinis bankas

METODINĖS PRIEMONĖS:
Dalinamės patirtimi >> Metodinės priemonės

 • Metodinė priemonė „Belaukiant Kalėdų. Dainos ir žaidimai 2-3 metų vaikams“ Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ meninio ugdymo mokytoja Rūta Budinavičienė, muzikos mokytoja ekspertė. >> skaityti
 • Metodinė priemonė „Priešmokyklinės grupės teatralizuota-muzikinė išleistuvių šventė „Metų laikai“, 2014. Klaipėdos lopšelio-darželio „Versmė“ meninio ugdymo mokytoja Edita Antanaitienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė Lina Petrikaitienė. >> skaityti
 • Metodinė priemonė„Išleistuvių šventė“, 2014. Klaipėdos Regos ugdymo centro meninio ugdymo mokytoja Loreta Aukštuolienė, muzikos mokytoja ekspertė. >> skaityti
 • Metodinė priemonė „Vaidinimas jaunesniojo amžiaus vaikams „Sušalę zuikučiai“, 2014. Klaipėdos lopšelio-darželio „Alksniukas“ meninio ugdymo mokytoja Larisa Babonienė, muzikos mokytoja metodininkė. >> skaityti
 • Metodinė priemonė „Muzikinis siurprizas-inscenizacija rudenėlio pramogoje „Stebuklingas grybas“, 2014. Klaipėdos lopšelio-darželio „Alksniukas“ meninio ugdymo mokytoja Larisa Babonienė, muzikos mokytoja metodininkė. >> skaityti
 • Metodinė priemonė „Rugsėjo 1-osios šventė „Vasarėlės takeliu“, 2014. Klaipėdos lopšelio-darželio „Puriena“ meninio ugdymo mokytoja Regina Bočkienė, muzikos mokytoja ekspertė. >> skaityti
 • Metodinė priemonė „Muzikinės mįslės“, 2014. Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ meninio ugdymo mokytoja Rūta Budinavičienė, muzikos mokytoja ekspertė. >> skaityti
 • Metodinė priemonė „Muzikinė veikla prieš Rasų šventę“, 2014. Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ meninio ugdymo mokytoja Rūta Budinavičienė, muzikos mokytoja ekspertė. >> skaityti
 • Metodinė priemonė „Parašiutas muzikinėje veikloje“, 2014. Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ meninio ugdymo mokytoja Rūta Budinavičienė, muzikos mokytoja ekspertė. >> skaityti
 • Metodinė priemonė „Muzikinė pasaka „Apie septynis brolius paršelius“, 2014. Klaipėdos lopšelio-darželio „Versmė“ neformaliojo švietimo mokytoja Loreta Cesiulienė, muzikos mokytoja metodininkė. >> skaityti
 • Metodinė priemonė „Savaitės „Skambantis ruduo“ diena „Pasislėpę instrumentai“, 2014. Klaipėdos „Šaltinėlio“ mokyklos–darželio meninio ugdymo mokytoja Daiva Gasiūnaitė Šeštokienė, muzikos mokytoja metodininkė. >> skaityti
 • Metodinė priemonė „Pramoga“, 2014. Klaipėdos ,,Varpelio“ mokyklos-darželio meninio ugdymo mokytoja Gražina Gončarenko, muzikos mokytoja metodininkė. >> skaityti
 • Metodinė priemonė „Šokiai „Geltona dainelė“ ir “Marga dainelė“, 2014. Klaipėdos lopšelio-darželio „Pušaitė“ meninio ugdymo mokytoja Onutė Gubistienė, auklėtoja metodininkė Gražina Pociuvienė. >> skaityti
 • Metodinė priemonė „Projekto ,,Aš, tėtis ir mama- rūšiuoja visa šeima“ baigiamasis renginys“, 2014. Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Atžalynas” meninio ugdymo mokytoja Eglė Jašinskienė, muzikos mokytoja metodininkė. >> skaityti
 • Metodinė priemonė „Pasaka vaikams „Įnoringoji princesė Lola“, 2014. Klaipėdos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ meninio ugdymo mokytoja Ilona Mieliulienė, muzikos mokytoja metodininkė, neformalaus ugdymo pedagogė Daiva Galdikienė, auklėtoja metodininkė. >> skaityti
 • Metodinė priemonė „Šventė ,,Kai šviečia žibintai“, 2014. Klaipėdos lopšelio–darželio ,,Liepaitė‘‘ meninio ugdymo mokytoja Nijolė Pocienė, auklėtoja Laimutė Kalendrienė, vyr. auklėtoja. >> skaityti
 • Metodinė priemonė „Žaidimas“, 2014. Klaipėdos lopšelio-darželio „Vyturėlis“ meninio ugdymo mokytoja Nijolė Pranevičienė, muzikos mokytoja metodininkė. >> skaityti
 • Metodinė priemonė „Dainos „Sveiki vaikai“, „Viso gero“, 2014. Klaipėdos lopšelio-darželio „Vyturėlis“ meninio ugdymo mokytoja Nijolė Pranevičienė, muzikos mokytoja metodininkė. >> skaityti
 • Metodinė priemonė „Žemės prašymas“, 2014. Klaipėdos lopšelio-darželio „Pagrandukas“ meninio ugdymo mokytoja Onutė Pučinskienė, muzikos mokytoja ekspertė. >> skaityti
 • Metodinė priemonė „Muzikinis renginys „Žuvyčių valso ritmu“, 2014. Klaipėdos mokyklos–darželio „Nykštukas“ meninio ugdymo mokytoja Regina Šmitienė, muzikos mokytoja metodininkė.>> skaityti
 • Metodinė priemonė „Varžytuvės panaudojant folkloro žanrus“, 2014. Klaipėdos lopšelio-darželio „Aitvarėlis“ meninio ugdymo mokytoja Virginija Vasiliauskienė, muzikos mokytoja metodininkė. >> skaityti
 • Metodinė priemonė ,,DAINOS, ŽAIDIMAI
  kuriuose minimi arkliai (kumelės, kumeliukai)“ 2013 m. . Lopšelis-darželis ,,Volungėlė“, Rūta Budinavičienė, muzikos mokytoja ekspertė >> skaityti

 • Metodinė priemonė ,,Balselio laipteliai“. 2012 m. Lopšelis-darželis ,,Atžalynas“, meninio ugdymo mokytoja Eglė Jašinskienė >> parsisiųsti

METODINIAI DARBAI (PATEIKTYS):

 • Kalėdinių dainų tekstai ir fonogramos. Lopšelis darželis ,,Atžalynas“, meninio ugdymo mokytoja Eglė Jašinskienė >>parsisiųsti
 • Ritminės metodinės priemonės. Raimonda Butkuvienė (2012) >>parsisiųsti
 • Myliu Lietuvą gimtinę. Raimonda Butkuvienė (2012) >>parsisiųsti

 

KONFERENCIJŲ PRANEŠIMAI:

 • Respublikinė meninio ugdymo mokytojų teorinė-praktinė konferencija
  „Ikimokyklinio muzikinio ugdymo realijos ir perspektyva“
  2016 m. lapkričio 25 d. lankstinukas
   >>lankstinukas
 • Konferencijos
  pranešimas, 2016 m. lapkričio 25 d., „Tarp realybės ir lūkesčių“, Nijolė Pranevičienė
   >>parsisiųsti
 • Konferencijos
  pranešimas, 2016 m. lapkričio 25 d., „Įvairių priemonių naudojimas muzikuojant su pačiais mažiausiais“, Onutė Pučinskienė
  >>parsisiųsti
 • Konferencijos
  pranešimas, 2016 m. lapkričio 25 d., „Ritmuojam ir klausomės muzikos stebėdami edukacinius filmus“,
  Rūta Budinavičienė
  >>parsisiųsti
 • Konferencijos
  pranešimas, 2016 m. lapkričio 25 d., „Nemuzikiniai muzikinio ugdymo rezultatai“, Rūta Girdzijauskienė
  >>parsisiųsti
 • Respublikinės praktinės konferencijos „Modernumo ir tradicijos dermė – kokybiško vaikų muzikinio ugdymo garantas“ lankstinukas. (2010) >>lankstinukas
 • Liaudies kūryba šiuolaikinio ikimokyklinio amžiaus vaikų muzikinio ugdymo kontekste. Regina Bočkienė (2010) >>parsisiųsti
 • Meninės veiklos sričių integracija spektaklyje be žodžių. Jurgita Urnižienė (2010) >>parsisiųsti
 • Video medžiagos „Kaip pelytei namą statom“ pristatymas. Janina Žemaičiūnienė (2010) >>parsisiųsti
 • Vaikų kūrybos skatinimas: metodai ir būdai. Neonila Vrubliauskienė (2010) >>parsisiųsti
 • Vaiko kūrybos pasireiškimo aspektai ir taikymo galimybės ugdymo procese. Muzikinio įspūdžio išraiškos galimybės vaikų ugdymo procese. Nijolė Pranevičienė (2010) >>parsisiųsti
 • Šiuolaikinių technologijų naudojimo galimybės vaikų muzikiniame ugdyme. Rūta Budinavičienė (2010) >>parsisiųsti
 • Kūrybiškas pedagogas – kūrybingi vaikai. Laima Kanienė (2010) >>parsisiųsti
 • Lietuviškų švenčių ir tradicijų gyvybingumas ir puoselėjimas modernėjančioje šeimoje ir darželyje. Jūratė Zbarauskienė (2010) >>parsisiųsti
 • Gamta kitaip. Mokymas pagal Montesori metodą. Daina Oksienė (2010) >>parsisiųsti
 • Renginių modernizavimas naudojant
  informacines ir komunikacines technologijas
  ikimokyklinėse įstaigose. 
  Raimonda Butkuvienė, Lina Žilienė, Rita Macijauskienė (2010) >>parsisiųsti
 • Vaikų kūrybiškumo skatinimas kuriant spektaklį „Vištytė ir gaidelis“. Daiva Gasiūnaitė-Šeštokienė (2010) >>parsisiųsti
 • Tradicija netradiciškai. Meno terapija. Giedrė Motiejūnienė (2010) >>parsisiųsti
 • Darželio ir šeimos sąveika puoselėjant etnines ir šeimos vertybes. Onutė Pučinskienė (2010) >>parsisiųsti
 • Išleistuvių konsepcija regos ugdymo centre. Loreta Aukštuolienė >>parsisiųsti

AUTORINĖS KNYGOS:

 • O.Pučinskienė. Dainuoja pajūrio vaikai (dainelės vaikams su natomis) (2011)
 • Pamarėliais vaikščiojau. Scenarijai vaikams. Sud. Onutė Pučinskienė (2009)
 • Regina Bočkienė. Ežiuko dainelė. Natos (2009)
 • Rūta Budinavičienė. Kaip gyveni, dainele? Vaikų vokalo lavinimas. Dainos (2005)
 • Janina Žemaičiūnienė. Uždekim širdžiai po žvakelę. Eilėraščiai ir dainos (2004)
 • Janina Žemaičiūnienė. Vir vir pelytė (2004)
 • Regina Bočkienė. Lopšinė saulutei. Natos (2003)
 • Kai aš mažas buvau. Ruduo. Žiema. Pavasaris. Sud. Rūta Budinavičienė(1998, 2001)
 • Onutė Pučinskienė. Čiulba ulba paukštužėliai (1999)

IŠ RANKŲ Į RANKAS (pačių platinami dainų ir žaidimų rinkiniai):

 • Augu ir dainuoju. Sud. Onutė Pučinskienė (2000)
 • Regina Bočkienė. Tau, mamyte (1999)
 • Dovilė Masiulienė. Jonukas ir Grytutė (1999)
 • Rūta Budinavičienė. Šakar makar  (1997)
 • Regina Bočkienė. Prie eglutės (1997)
 • Regina Bočkienė. Sustokim į ratelį (1996)
 • Dainelių kraitelė. Sud. Onutė Pučinskienė, Rūta Budinavičienė (1996)

AUTORINIAI STRAIPSNIAI:

 • Onutė Pučinskienė. Straipsnis „Ralio, karvytės, ralio “ (2012) >>skaityti
 • Rūta Budinavičienė. Bausti, negalima pasigailėti.(2012) >>nuoroda
 • Onutė Pučinskienė. Deivės (2011) >>parsisiųsti
 • Loreta Aukštuolienė. Kūno kalba – kelias į sėkmę >>nuoroda
 • Rūta Budinavičienė. Balsą saugantys pratimai arba laringito profilaktika  >>parsisiųsti  
 • Rūta Budinavičienė. Grojimas netradiciniais muzikos instrumentais >>parsisiųsti
 • Rūta Budinavičienė. Pranešimo rengimas: vizualių sprendimų raktas >>parsisiųsti
 • Rūta Budinavičienė. Smalsučių kelionės po Muzikos šalį >>parsisiųsti
 • Rūta Budinavičienė. Tarptautinių projektų patirtis ikimokyklinio ugdymo mokykloje >> parsisiųsti
 • Rūta Budinavičienė. Vidaus audito grupės motyvacija: problemos ir sprendimai  >>parsisiųsti
 • Onutė Pučinskienė. Vykdome projektą „Pamario piemenukai“ >> parsisiųsti
 • Onutė Pučinskienė. Vykdome pilietinio ir tautinio ugdymo projektą „Ulba paukščiai pamary“ >> parsisiųsti

APIE MUS RAŠO:

 • Muzikos garsai prišaukia minčių lietų (Interviu su Rūta Budinavičiene. „Vakarų
  ekspresas“), 2011 m. vasario 8d.
 • „Dainų dainelėje“ – gausu klaipėdiečių („Klaipėda“), 2010 m. vasario 10 d.
 • „Dainų dainelė“ Klaipėdoje ieško geriausių („Klaipėda“), 2010 m. sausio 29 d.
 • Žemaitijos vyturiai pasveikino Lietuvą („Voruta“), 2009 m. gegužės 9 d.
 • Vaikų kūrybos festivalis „Vaidinimų kraitelė-2009“ (Klaipėdos PŠKC)
 • Lietuvai mažųjų šypsenos ir dainos („Vakarų ekspresas“), 2009 m. kovo 14 d.
 • Onutės Pučinskienės autorinis vakaras (Klaipėdos PŠKC), 2009 m. vasario 26 d.
 • Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų kūrybos festivalis ,,Vaidinimų kraitelė“ (Klaipėdos PŠKC)
 • Velykų kiaušiniai – nuo tradicijos iki meno („Vakarų ekspresas“), 2008 m. kovo 21 d.
 • Liejosi rudens spalvos, eilės ir garsai („Klaipėda“),  2007 m. spalio 26 d.
 • Lietuvai – mažųjų patriotų dainos („Vakarų ekspresas“), 2006 m. vasario 15 d.
 • 2004 m. TV konkurso „Dainų dainelės“ laureatų koncerto ištrauka (video)
 • Uostamiesčio darželinukai dainuos ir šoks gimtinei Lietuvai („Klaipėda“), 2004 m. vasario 11 d.
 • Gražios „Dainų dainelės“ tradicijos Klaipėdoje („Klaipėda“), 2004 m. sausio 21 d.
 • 1998 m. TV konkurso „Dainų dainelės“ laureatų koncerto ištrauka (video)

Mums rašykite į el paštą muzika.darzelyje@gmail.com

Mums svarbi Jūsų nuomonė
Parašykite atsiliepimą apie interneto svetainę ar institucijos veiklą