1Logo pskc

                  Visa informacija saugoma senojoje interneto svetainėje www.kpskc.lt

Edukacinis bankas

Priešmokyklinis ugdymas

Pradinis ugdymas

Dorinis ugdymas

 • Etika
 • Katalikų tikyba
 • Ortodoksų (stačiatikių) tikyba
 • Archyvas  (iki  2023 m.  spalio  mėn.)

Kalbinis ugdymas

Visuomeninis ugdymas

 • Istorija
 • Pilietiškumo pagrindai
 • Geografija
 • Ekonomika ir verslumas
 • Etninė kultūra
 • Karjeros ugdymas
 • Archyvas  (iki  2023 m.  spalio  mėn.)

Matematinis, gamtamokslinis ir technologinis ugdymas

Meninis ugdymas

Fizinis ir sveikatos ugdymas

 • Fizinis ir sveikatos ugdymas
 • Archyvas  (iki  2023 m.  spalio  mėn.)

Dalykų integracija

 • Dalykų integracija
 • Archyvas  (iki  2023 m.  spalio  mėn.)

Projektinis ugdymas

 • Projektinis ugdymas

Švietimo pagalba

Bibliotekininkai

 • Bibliotekininkai
 • Archyvas  (iki  2023 m.  spalio  mėn.)

Klaipėdos mieste yra daug grožinės literatūros kūrėjų. Kūrimas prasmingas tik tada, kai kūrinys pasiekia skaitytoją. Nėra lengva pasiryžti išleisti savo kūrybą spausdintu leidiniu, nes tam atsiranda daug kliūčių: abejonės dėl meninės vertės, nedaug kuriama, trūksta lėšų knygos leidybai ir pan. 

Kūrybą siųskite metodininkei Jovitai Norvilienei adresu jovita.norviliene@kpskc.lt, skambinkite telefonais (8 46) 497 248, 8 633 10064