1Logo pskc

                  Visa informacija saugoma senojoje interneto svetainėje www.kpskc.lt

Edukacinis bankas

Priešmokyklinis ugdymas
Pradinis ugdymas
Dorinis ugdymas
 • Etika
 • Katalikų tikyba
 • Ortodoksų (stačiatikių) tikyba
 • Archyvas  (iki  2023 m.  spalio  mėn.)
Kalbinis ugdymas
Visuomeninis ugdymas
 • Istorija
 • Pilietiškumo pagrindai
 • Geografija
 • Ekonomika ir verslumas
 • Etninė kultūra
 • Karjeros ugdymas
 • Archyvas  (iki  2023 m.  spalio  mėn.)
Matematinis, gamtamokslinis ir technologinis ugdymas
Meninis ugdymas
Fizinis ir sveikatos ugdymas
 • Fizinis ir sveikatos ugdymas
 • Archyvas  (iki  2023 m.  spalio  mėn.)
Dalykų integracija
 • Dalykų integracija
 • Archyvas  (iki  2023 m.  spalio  mėn.)
Projektinis ugdymas
 • Projektinis ugdymas
Švietimo pagalba
Bibliotekininkai
 • Bibliotekininkai
 • Archyvas  (iki  2023 m.  spalio  mėn.)

Klaipėdos mieste yra daug grožinės literatūros kūrėjų. Kūrimas prasmingas tik tada, kai kūrinys pasiekia skaitytoją. Nėra lengva pasiryžti išleisti savo kūrybą spausdintu leidiniu, nes tam atsiranda daug kliūčių: abejonės dėl meninės vertės, nedaug kuriama, trūksta lėšų knygos leidybai ir pan. 

Kūrybą siųskite metodininkei Jovitai Norvilienei adresu jovita.norviliene@kpskc.lt, skambinkite telefonais +370 633 10064

Lankytojai 1105
Mums svarbi Jūsų nuomonė
Parašykite atsiliepimą apie interneto svetainę ar institucijos veiklą