Eil. Nr.
Mokykla
Autorius
Darbo pavadinimas (rūšis)
Anotacija
 
1. „Saulėtekio“ pagrindinė mokykla Genutė Jankauskaitė
Jūratė Čechavičienė
Lina Šimkuvienė
Alma Tamošauskienė
Integruota atvira chemijos, geografijos, dailės, informacinių technologijų pamoka „Paslaptingas elementas – anglis“

2016 m. kovas
>>parsisiųsti

 
2. Klaipėdos universiteto Jūros mokslo ir technologijų centras Dr. Darius Daunys Išmanieji jūrinių tyrimų metodai: kaip pamatyti nematoma ir išgirsti negirdima

Vakarų Lietuvos regiono biologijos ir chemijos mokytojų metodinės konferencijos „Pamoka  –  laboratorija mokytojui ir mokiniui“, vykusios 2015 m. gruodžio 7 d. medžiaga
>>parsisiųsti

 
3. Palangos senoji gimnazija, Daiva Urbštienė Debatų metodo taikymas biologijos pamokose
Vakarų Lietuvos regiono biologijos ir chemijos mokytojų metodinės konferencijos „Pamoka  –  laboratorija mokytojui ir mokiniui“, vykusios 2015 m. gruodžio 7 d. medžiaga
>>parsisiųsti
 
4. Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija,   Jolita Višinskienė Praktinis darbas pamokoje – sunkumai ir pasiekimai

 

Vakarų Lietuvos regiono biologijos ir chemijos mokytojų metodinės konferencijos „Pamoka  –  laboratorija mokytojui ir mokiniui“, vykusios 2015 m. gruodžio 7 d. medžiaga
>>parsisiųsti
 
5. Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija Raimonda Dargevičienė
Elena Šikšnienė
Simona Balčiūnienė
Biotechnologijų pamoka – laboratorija mokiniui ir mokytojui

 

Vakarų Lietuvos regiono biologijos ir chemijos mokytojų metodinės konferencijos „Pamoka  –  laboratorija mokytojui ir mokiniui“, vykusios 2015 m. gruodžio 7 d. medžiaga
>>parsisiųsti
 
6. Klaipėdos Baltijos gimnazija Irena Mačiulienė
Irma Daukšienė
Integruota biologijos – chemijos praktinio darbo pamoka „Nukleorūgštys. DNR išskyrimas“
Vakarų Lietuvos regiono biologijos ir chemijos mokytojų metodinės konferencijos „Pamoka  –  laboratorija mokytojui ir mokiniui“, vykusios 2015 m. gruodžio 7 d. medžiaga
>>parsisiųsti
 
7. Klaipėdos S. Dacho progimnazija Ligita Varnelienė
Auksė Dapkevičienė
Integruotas biologijos ir chemijos praktikos darbas „Daržovių stalo gausa priklauso nuo dirvos kokybės“
Vakarų Lietuvos regiono biologijos ir chemijos mokytojų metodinės konferencijos „Pamoka  –  laboratorija mokytojui ir mokiniui“, vykusios 2015 m. gruodžio 7 d. medžiaga
>>parsisiųsti
 
8. Hermano Zudermano gimnazija, Lina Snapkienė Specialiųjų poreikių mokinių gamtamokslinis ugdymas

 

Vakarų Lietuvos regiono biologijos ir chemijos mokytojų metodinės konferencijos „Pamoka  –  laboratorija mokytojui ir mokiniui“, vykusios 2015 m. gruodžio 7 d. medžiaga
>>parsisiųsti
 
9. Kretingos r. Salantų,
Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazijos
Rasa Bumblienė
Aurelija Orlovienė
ES finansuojamo respublikinio projekto „Jaunasis tyrėjas“ nauda gimnazijai

 

Vakarų Lietuvos regiono biologijos ir chemijos mokytojų metodinės konferencijos „Pamoka  –  laboratorija mokytojui ir mokiniui“, vykusios 2015 m. gruodžio 7 d. medžiaga
>>parsisiųsti
 
10. Hermano Zudermano,
Baltijos gimnazija
Irena Montvydienė Specialūs IT pasiūlymai gamtos mokslams
Vakarų Lietuvos regiono biologijos ir chemijos mokytojų metodinės konferencijos „Pamoka  –  laboratorija mokytojui ir mokiniui“, vykusios 2015 m. gruodžio 7 d. medžiaga
>>parsisiųsti
 
11. Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija Jolanta Beinorytė Širdies, inksto tyrimai
Vakarų Lietuvos regiono biologijos ir chemijos mokytojų metodinės konferencijos „Pamoka  –  laboratorija mokytojui ir mokiniui“, vykusios 2015 m. gruodžio 7 d. medžiaga
>>parsisiųsti
 
12. Viešoji įstaiga Kretingos Pranciškonų gimnazija, Lina Jucytė Vaisinių muselių hibridizacija

 

Vakarų Lietuvos regiono biologijos ir chemijos mokytojų metodinės konferencijos „Pamoka  –  laboratorija mokytojui ir mokiniui“, vykusios 2015 m. gruodžio 7 d. medžiaga
>>parsisiųsti
 
13. Klaipėdos Saulėtekio pagrindinė mokykla Jūratė Cechavičienė

G. Jankauskaitė

L. Šimkuvienė

Integruota chemijos, geografijos, matematikos pamoka „Valgomoji druska. Vienos medžiagos istorija“ Patektis, pamokos išplėstinis planas

>>parsisiųsti_

Filmukai
>>žiūrėti
>>žiūrėti
>>žiūrėti

 
14. „Aitvaro“ gimnazijos Natalija Kaupiene,
Loreta Koškina
Pašventinimo į dalyką renginys kaip tarpmokyklines ir tarp klasinės integracijos pavyzdys. Klaipėdos krašto metodinės konferencijos „Tarpdalykiniai ryšiai mokant chemijos, biologijos, fizikos ir geografijos“ pranešimas. Video medžiaga. 2014 m.
Žiūrėti parsisiųsti
 
15. Klaipėdos suaugusiųjų gimnazija Vida Baltrukėnienė, Lina Šimkuvienė, Aldona Pukinskienė Vartojimo kultūros ugdymo integravimas į biologijos ir geografijos pamokas Konferencijos „Tarpdalykiniai ryšiai mokant chemijos, biologijos, fizikos ir geografijos“ pranešimas 2014 m.

>>parsisiųsti

 
16. S. Dacho progimnazija Virginija Birenienė Scientix portalas – Europos gamtos mokslų mokytojų bendruomenė Konferencijos „Tarpdalykiniai ryšiai mokant chemijos, biologijos, fizikos ir geografijos“ pranešimas 2014 m.

>>parsisiųsti_

 
17. Vytauto Didžiojo gimnazija Roma Stonkuvienė, Teresė Petrauskaitė Šiuolaikinis mokinys gamtamoksliniame ugdyme. Integruotos biologijos ir fizikos veiklos apžvalga Konferencijos „Tarpdalykiniai ryšiai mokant chemijos, biologijos, fizikos ir geografijos“ pranešimas 2014 m.

>>parsisiųsti

 
18. „Ąžuolyno“ gimnazija Elena Šikšnienė, Virginija Gineikė Integruota fizikos ir biologijos pamoka „Akies optinės savybės“ Konferencijos „Tarpdalykiniai ryšiai mokant chemijos, biologijos, fizikos ir geografijos“ pranešimas 2014 m.

>>parsisiųsti

 
19. „Aukuro“ gimnazija Ramutė Savickienė Gamtamokslinių kompetencijų ugdymas fizikos ir biologijos pamokose Konferencijos „Tarpdalykiniai ryšiai mokant chemijos, biologijos, fizikos ir geografijos“ pranešimas 2014 m.

>>parsisiųsti

 
20. I. Simonaitytės pagrindinė mokykla Vida Černiauskienė, Jūratė Kačinskienė Integruoti fizikos, biologijos projektai, pamokos Konferencijos „Tarpdalykiniai ryšiai mokant chemijos, biologijos, fizikos ir geografijos“ pranešimas 2014 m.

>>parsisiųsti

 
21. „Žemynos“ gimnazija Zenė Maldžienė, Algutė Nijolė Kaubrienė Biologijos, fizikos integruota pamoka „Mano širdis“ Konferencijos „Tarpdalykiniai ryšiai mokant chemijos, biologijos, fizikos ir geografijos“ pranešimas 2014 m.

>>parsisiųsti

 
22. Vytauto Didžiojo gimnazijos Nijolė Zajauskienė Pranešimas „Integruotos pamokos“ 2014 m. gegužės 16, 17 d. tautinių mažumų centre vykusioje Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro organizuotoje miesto rusų kalbos mokytojų konferencijoje „Kūrybingas mokytojas-kūrybingas mokinys“ pristatytas pranešimas  „Integruotos pamokos“.

>>parsisiųsti

 
23. Klaipėdos Saulėtekio pagrindinė mokykla Lina Šimkuvienė
Jūratė Čechavičienė
Laimas Rameika 
Integruotos geografijos, istorijos ir informacinių technologijų pamokos
„Lietuva tarp Europos Sąjungos valstybių“ planas.
Patektas metodinis darbas integruotos geografijos, istorijos ir informacinių technologijų pamokos planas 8 klasei.
Pamokos tikslas: Aptarti ES raidą ir valstybes.
Mokymo(si) uždaviniai: pristatyti Europos ir Lietuvos geografinę padėtį; susipažins su Europos Sąjungos vienijimusi ir plėtra; ieškoti informacijos internete, ją perkelti į programą „Paint“, vėliau – į „Word“;
pristatyti atliktos veiklos darbo rezultatą Word dokumente ir komentuoti žodžiu.>>Parsisiųsti (pamokos planas ir priedai – archyvas)
 
24. „Versmės” progimnazija I. Bodindorfienė
M. Mikulienė
Projektas „Matau ir girdžiu – suprantu  rusiškai“.  Rusų kalba – kaimynų kalba. Tai tęstinis ilgalaikis projektas, kuriame dalyvavo Klaipėdos „Versmės“ progimnazijos mokiniai ir mokytojai.
Rusų kalbos pramokę šeštokai – septintokai ruošė projektus, vaidinimus, kuriuos pristatė savo mažiesiems draugams – pradinių klasių mokiniams. Vaidinimai su kaukėmis, lėlėmis padėjo pradinukams geriau suprasti jų turinį. Buvo pristatyti projektai „Lietuviška ir rusiška abėcėlės. Kilmės istorija“, „Vaidiname rusiškai“.
>>parsisiųsti 
 
25. „Varpo“ gimnazija Dalė Bukevičienė
Jolanta Petrauskienė
Lietuvių tautos būties tragizmas Integruota lietuvių kalbos ir matematikos pamoka XXI-oje klasėje. Filmuota atvira pamoka.
2013 m.
>>Žiūrėti. Filmuota medžiaga.
 
26. „Varpo“ gimnazija V. Laurašonienė
N. Jucienė
Integruota anglų kalbos teatro pamoka
„Eternal Values of A. de Saint Exupery „The Little Prince“
Filmuota atvira pamoka.
2013 m.
>>Žiūrėti. Filmuota medžiaga.
 
27. „Varpo“ gimnazija V. Laurašonienė
N. Jucienė
Integruota anglų kalbos teatro pamoka
„What happiness is? “
Filmuota atvira pamoka.
2013 m.
>>Žiūrėti. Filmuota medžiaga.
 
28. Naujakiemio suaugusiųjų gimnazija L. Šimkuvienė,
L. Giščenkovienė,
L. Sadauskienė,
S. Rudeičiukienė.
Integruotos geografijos, istorijos, matematikos ir informacinių technologijų pamokos
„Europa – mūsų žemynas“medžiaga.
 Pateiktas išplėstinis pamokos planas, pateiktis, muzikinis failas naudoti pamokoje. >>parsisiųsti  
29. „Žaliakalnio“ gimnazija Ana Pozdniakova, Natalja Ameljančik,
Gražina Gumauskienė
Integruota istorijos, rusų kalbos, lietuvių kalbos pamoka IV  gimnazijos klasėje „Žmogaus likimas, pasirinkimo galimybė, vertybės tragiškų XX a. įvykių sūkuryje“ 2013 m.   Ši pamoka – veiklos „Žaliaklanio” gimnazijoje pagal naują kvalifikacijos tobulinimo modelį rezultatas. Tai mokytojo patarėjos lietuvių kalbos mokytojos ekspertės G. Gumauskienės ir jos kolegių, istorijos mokytojos metodininkės N. Ameljančik bei rusų kalbos mokytojos metodininkės A. Pozdniakovos atvira pamoka kartu suplanuota ir vesta Klaipėdos miesto ir  rajono mokytojams. Pateikiamas detalaus šiuolaikinės pamokos plano pavyzdys taikant NT ir IT. >>I dalis
>>II dalis
 
30. „Žaliakalnio“ gimnazija Ana Pozdniakova Irina Kiseliova Inegruota fizikos ir rusų kalbos medžiaga Fizikos ir rusų kalbos integruota pamokos „M. Lomonosovas-įvairių talentų ir idėjų šaltinis. Šiaurės pašvaistės prigimtis“ medžiaga. >>parsisiųsti  
31. „Saulėtekio“ pagrindinė mokykla Nijolė Žukienė

Giedra Misevičienė

Integruota lietuvių kalbos ir socialinio ugdymo pamoka 7 klasėje. Kalbos ugdymo pamoka – konkursas Metodinė priemonė skirta kalbos ugdymui. Tikslas plėtoti dvasines, intelektines asmens galias, ugdyti aktyvų, kūrybingą, atsakingą pilietį, įgijusį kompetencijas, būtinas sėkmingai socialinei integracijai. Tai pamoka – konkursas, kuriame dalyvavo 7 klasių mokiniai. Pamoka skatina domėtis socialine, kultūrine, gamtine aplinka, logiškai, kritiškai mąstyti, moko konstruktyvaus dialogo, atsakingai vartoti kalbą.>>parsisiųsti  
32. Gedminų pagrindinė mokykla Gediminas Jonauskas Asmeninis mokytojo internetinis dienoraštis (BLOG’as) Iš tiesų internete yra tiek daug įvairių išteklių, resursų, programų skirtų mokymui(si), kad norint atsirinkti geriausius ir tinkamiausius reikia paaukoti daug laiko. Autoriaus tikslas surinkti taikytinų IKT įrankių ir resursų duomenų bazę vienoje vietoje. Dalintis gerąja patirtimi, publikuoti mokinių darbus. Šiuo metu svetainėje gausu įvairios medžiagos matematikos, biologijos, chemijos, fizikos, geografijos, muzikos, istorijos mokymui(si).

Nuoroda: http://it.main.lt

 
33. Gedminų pagrindinė mokykla Saulius Rudelis,
Kristina Rudelienė.
Integruota šokio-užsienio (anglų) kalbos pamoka. „Kūno judesys – kalba be žodžių. The ways you move your body are the language of their own“
5 klasėje
Šios integruotos anglų kalbos – šokio pamokos 5 klasėje tikslas – išmokyti apibūdinti
žmogaus išorę, žodį pakeisti judesiu, darbo grupėse metodu atlikti naują užduotį
– improvizaciją, stiprinti asmeninės atsakomybės ir tarpusavio priklausomybės
jausmą. Sudarant
atitinkamas situacijas žinios gali tapti aktualios asmenybės požiūriu jau jų įgijimo
procese, pvz., taikant šokiui. Pateikiamas pamokos planas, mokomoji pamokos
medžiaga.>>parsisiųsti. Integruota_sokio-anglu_kalbos_pamoka.ppt

>>parsisiųsti. Pamokos planas
.
>>parsisiųsti. Filmuota medžiaga.
 
34. „Versmės” progimnazija Ina Bodindorfienė,
Judita Bivainienė,
Irena Erniulienė,
Vilija Buivydienė.
Integruotas rusų kalbos, dailės, muzikos ir etikos projektas „Šypsena“. Darbas skirtas pristatyti integruotą rusų kalbos, dailės, muzikos ir etikos projektą „Šypsena“. Projektas vykdytas su 7-os klasės mokiniais. Pristatoma: renginio ir pamokos aprašymas; mokinių iliustracijų nuotraukos; dainos tekstas „Šypsena“ natos; įgarsinta pamokos dalis; medžiaga stendui. >>parsisiųsti  
35. „Versmės” progimnazija Rrusų kalbos mokytoja metodininkė 
Ina Bodindorfienė,
dailės mokytoja metodininkė Judita Bivainienė.
Integruotas rusų kalbos ir dailės projektas „Svečiuose pas pasaką“. Darbas skirtas pristatyti integruotą rusų kalbos ir dailės projektą „Svečiuose pas pasaką“. Projektas vykdytas su 6-os klasės mokiniais. Pristatoma: renginio ir pamokos aprašymas; mokinių pasakų iliustracijų nuotraukos; adaptuoti pasakų tekstai; įgarsintos pasakų skaidruolės. >>parsisiųsti  
36. „Ąžuolyno“ gimnazija Daiva Markevičienė Integracija – vienas pagrindinių mokymo turinio formavimo principų .  

Konferencijos „Integruoptas mokymas, patirtis, problemos ir perspektyvos“ medžiaga. parsisiųsti

 
37. Salio Šemerio suaugusiųjų gimnazija Ulijana Petraitienė Integruotas kurčiųjų/neprigirdinčiųjų mokymas kokybiško ugdymo prielaida.  

Konferencijos „Integruoptas mokymas, patirtis, problemos ir perspektyvos“ medžiaga. parsisiųsti

 
38. Liudviko Stulpino pagrindinė mokykla Virgina Budinavičienė Projektinės veiklos integravimo į mokomuosius dalykus būdai. Comenius projektas „Draugystės kalba“. Konferencijos „Integruoptas mokymas, patirtis, problemos ir perspektyvos“ medžiaga. parsisiųsti  
39. PŠKC UAB EUROPOS KINAS; KINO PAVASARIS Projekto „Film Hunt: legalaus kino savaitės Lietuvos mokyklose 2022“ metodinė medžiaga, sukurta projekte dalyvavusių metodinių dirbtuvių dalyvių „Film Hunt: legalaus kino savaitės Lietuvos mokyklose 2022“ siekia sugriauti vyraujančius mitus apie turinio legalumą ir įkvėpti pokyčiams. „Europos kinas“, bendradarbiaudamas su festivalio „Kino pavasaris“ komanda, kviečia šalies pedagogus atrasti kino sąsają su edukacija.

Virtualios konferencijos metu buvo skaitomi pranešimai ir vyko diskusijos su kino kūrėjais bei švietimo srities profesionalais, o filmų seansai su kūrybinėmis dirbtuvėmis subūrė pedagogus gyvai penkiuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Parengtos 5 metodinės priemonės, galimos taikyti veiklų su mokiniais kino filmų analizės ir darbo grupėse metu po filmo peržiūros:

 Tapytoja ir vagis rež. Benjamin Ree  
 Mažytė mama rež. Céline Sciamma  
 Arthur Rambo rež. Laurent Cantet  
 Viskas bus kitaip rež. Marten Persiel  
 Gagarinas rež. Fanny Liatard, Jérémy Trouilh  

Projekto „Film Hunt: legalaus kino savaitės Lietuvos mokyklose 2022“ metodinė medžiaga, sukurta projekte dalyvavusių metodinių dirbtuvių dalyvių, rasite čia https://kinopavasaris.lt/lt/film-hunt-2022

 
40. PŠKC PŠKC; Lietuvos jūrų muziejus Mokymo(si) ciklas MOKYK(IS) MUZIEJUJE. Atrask. Pažink. Patirk.

Lietuvos jūrų muziejus, organizavo 4 dalių mokymo(si) ciklą „MOKYTIS MUZIEJUJE”, kurio pagrindas – kultūros ir švietimo įstaigų bendradarbiavimas. Šio bendradarbiavimo tikslas – pritaikyti Lietuvos jūrų muziejuje saugomų intelektualinių resursų ir muziejaus rinkinių arsenalą bendrosioms programoms. Siekiamas mokymo(si) ciklo rezultatas – mokytojo drauge su Lietuvos jūrų muziejumi paruoštos bendrojo ugdymo programą atitinkančios pamokos bei pamokų turinį lydinti metodinė medžiaga; sukurtų pamokų prieinamumas visiems Lietuvos mokytojams.

MOKYK(IS) PASITELKĘS NEIŠSENKAMĄ LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJAUS LOBYNĄ Lietuvos jūrų muziejus siūlo mokykloms, šeimoms ir kitiems lankytojams daug įvairių edukacinių patirčių. Viena iš jų – savarankiškos pamokos, skirtos mokytojams, atvykstantiems į muziejų su savo mokiniais. Savarankiškų pamokų ciklą sudaro devynios integruotos pamokos, kuriose integruojami socialinių, humanitarinių, gamtos ir menų srities dalykai, trys lietuvių kalbos ir literatūros bei viena anglų kalbos pamoka, skiriamos priešmokyklinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo pakopoms. Savarankiškos pamokos leidžia mokytojams įtraukti mokinius į prasmingas patirtis pasitelkiant Jūrų muziejaus erdves, eksponatus, virtualius šaltinius. Šias pamokas sukūrę mokytojai praktikai, gerai suprantantys realius mokinių ir mokytojų poreikius, detaliai aprašo, kaip reikėtų pasirengti pamokoms prieš atvykstant į muziejų, kaip įgyvendinti įvairias veiklas muziejuje, kaip įtvirtinti ir įsivertinti įgytus gebėjimus. Kiekvieną pamokos planą sudaro kompetencijų ir mokomojo dalyko ugdymo tikslai bei uždaviniai, detalus veiklų aprašas, vertinimo ir įsivertinimo kriterijai, mokinių veiklos lapai, nuorodos į muziejaus išteklius bei kitus šaltinius. Parengta medžiaga suteikia mokytojams kūrybiškų idėjų, padeda sutaupyti laiko pasinaudojant jau sukurtais ištekliais.

Mokytojų pamokos muziejuje https://muziejus.lt/lt/edukacija

 
41. PŠKC PŠKC metodininkė Giedrė Pertošienė ir projektų partneriai PŠKC vykdytų tarptautinių projektų intelektiniai produktai Intelektiniai produktai Erasmus+ projekto „Mokinių sąmoningumo ir prevencijos įgūdžiai, susiję su elektroninėmis patyčiomis ir internetine neapykantos kalba“  2020-1-LT01-KA201-077819.

4 produktai randasi čia:

https://cyberaware.inerciadigital.com/intellectual-outputs-2/intellectual-outputs-1/

https://cyberaware.inerciadigital.com/intellectual-outputs-2/intellectual-outputs/

https://cyberaware.inerciadigital.com/intellectual-outputs-2/intellectual-outputs-3/

https://cyberaware.inerciadigital.com/download/io4-priemoniu-rinkinys-skirtas-socialiniams-darbuotojams/

Kortelės su informacija: https://drive.google.com/drive/folders/1oHjdEzmjBcULxvhu5ykHCyH0DSdu0ew3?usp=sharing

 Erasmus+ projekto „Įtraukiantis ir interaktyvus švietimas muziejuose: dalijimasis gerąja patirtimi“ (2020-1-LT01-KA201-077818) naujienlaiškiu (laiško prieduose) ir nuorodomis į galutinius rezultatus, kuriuose galima rasti idėjų pamokoms kultūros įstaigose ir muziejuose.

Projekto publikacijos:

https://issuu.com/giedre.pskc/docs/publication_of_interdisciplinary_lessons_plans/1

https://issuu.com/giedre.pskc/docs/the_bank_of_good_practices_-2

Nordplus Adult projekto „Interaktyvūs vaizdo įrašai ekologiškesnei ateičiai“ / Interactive videos for the greener future (NPAD-2021/10072)

KPSKC interaktyvios pamokos anglų kalba

  1. https://www.thinglink.com/videocard/1632868243448266755
  2. https://www.thinglink.com/videocard/1633748306737758211
  3. https://www.thinglink.com/videocard/1641500237124075522

KPSKC interaktyvios pamokos lietuvių kalba

https://youtu.be/DVZnjEHQs28

https://youtu.be/sGbnsANf3R8

 
42. Švietimo institucija  Asociacija „Gyvoji planeta“ Koordinatorius – asociacija „Gyvoji planeta“(Lietuva) ir projekto vadovė Loreta Valuckienė, projekto partneriai – UAB „Tag of Joy“ (Lietuva), ELA (Italija), ASPECT (Bulgarija)

 

Pareigos Projektų vadovė

Kvalifikacinė kategorija

Žanras (monografija, knyga, programa, lentelės, pamokų ciklas, tyrimas, testas, mokomosios užduotys, kt.) Video žaidimas su žinynais – susistemintu dorybių aprašymu („Dorybių enciklopedija“) ir tyrimo apie mokinių žinias informacija Vaizdo žaidimas MORALSTEAM

Dorinis ugdymas dažnai klaidingai laikomas tik taisyklių ir nuostatų visuma, o mokyklose dėstomas nepatraukliai ir nuobodžiai. Mokomieji kompiuteriniai žaidimai gali būti naudinga priemonė, skatinanti mokymąsi klasėje. Tai pagerina mokymosi motyvaciją ir inovatyvaus įrankio, kaip teigiamų technologijų, panaudojimą. Kompiuterinis žaidimas moraliniam ugdymui suteikia besimokantiesiems sprendimų priėmėjų vaidmenį, pastūmėja juos į vis sunkesnius iššūkius, įtraukdamas žaidėją eksperimentuoti su skirtingais mokymosi ir mąstymo būdais.

MORALSTEAM metu sukurtas vaizdo žaidimas – intelektinis produktas, kurį galima pasiekti jungiantis virtualiai per nuorodą. Žaidimo metu vaikai renka dorybes – taškus, sprendžia su STEAM temomis susijusias moralines dilemas, turi galimybę motyvuoti klasės draugus, užduoti klausimą mokytojui. Žaidimo privalumas – adaptacija dorinio ugdymo pamokose, klasės valandėlių metu, socialinio ugdymo, gimtosios ir kitų kalbų (anglų, lietuvių, italų, bulgarų) pamokose, taip pat STEAM pamokose (gamta, matematika, IT, menai ir kt.).

Sukurtas vaizdo žaidimas turi žinynus – susistemintą dorybių aprašymą („Dorybių enciklopediją“) ir tyrimo apie mokinių žinias informaciją.

„Dorybių enciklopedija“ – tai dorybių sąrašas su aprašymais, pritaikytas mokinių supratimui, naudingas mokytojams, padedantis pasiruošti pamokoms, rinkti įdomią medžiagą vaikams. Atrinkta medžiaga atsižvelgiant į spiralės ir koncentriškumo principus. Medžiaga paremta trijose šalyse atliktu vaikų tyrimu pagal mokinių, mokytojų ir mokslininkų rekomendacijas, t.y. remiantis bendru europiniu požiūriu. Žinynas inovatyvus, universalus, pritaikomas STEAM dalykų pamokose, dorinio ugdymo ir kitose pamokose, taip pat klasės valandėlių pamokose, neformaliajame ugdyme.

“Video game for moral education and STEAM development” (MORALSTEAM) – Erasmus+ projektas, sprendžiantis mokyklose iškilusią problemą, kaip padidinti mokinių susidomėjimą STEAM dalykais, ugdant bendražmogiškas dorybes, būtinas sėkmingam tolesniam mokymuisi, profesinei ir visuomeninei veiklai. Projekto koordinatorius – asociacija „Gyvoji planeta“(Lietuva), projekto partneriai – UAB „Tag of Joy“ (Lietuva), ELA (Italija), ASPECT (Bulgarija). Pagrindinis projekto tikslas – sukurti efektyvius atvirojo kodo dorinio ugdymo ir STEAM plėtojimo įrankius 10-14 m. amžiaus mokiniams.

Nuoroda į žaidimą: https://gyvojiplaneta.lt/moralsteam/

Daugiau informacijos apie projektą, sukurtas priemones ir vaizdo medžiagą iš sklaidos renginių galima rasti čia: https://gyvojiplaneta.lt/tag/moralsteam-video-zaidimas/

Žaidimo pristatymas You tube: https://www.youtube.com/watch?v=7XadOdoltk8

Projekto ir priemonių pristatymo konferencijos įrašas You tube: https://www.youtube.com/watch?v=7bm0s2zOcpU

 

 

Back to top