Eil. Nr. Mokykla Autorius Darbo pavadinimas (rušis) Anotacija
1. Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazija Matematikos mokytoja Irena Demidova „Funkcijos išvestinė ir jos taikymas Pagrindinis šio darbo tikslas – pakartoti ir susisteminti mokinių žinias „Išvestinės“ tema. Nagrinėjami šie klausimai: išvestinės apibrėžimas, funkcijos išvestinės geometrinė ir mechaninė prasmė, išvestinių skaičiavimo pavyzdžiai, funkcijos grafiko liestinės lygtis, funkcijos išvestinės taikymas, tiriant funkciją ir sprendžiant optimizavimo uždavinius.

Parsisiųsti

2. Klaipėdos Tauralaukio progimnazija Alma Maskolaitienė Integruotas matematikos, informacinių technologijų ir sveikos gyvensenos projektas „Tirtas TAIP sveikam gyvenimui“. Pristatymas
>>Parsisiųsti
3. Hermano Zudermano gimnazija Virginija Stončė Atviros pamokos „Kvadratinė funkcija“ (I gimnazijos klasė) pristatymas Pristatymas
>>Parsisiųsti
4. „Aitvaro“ gimnazija Irena Demidova Lentelės skaičiavimo mintinai lavinimui Metodinė medžiaga
>>Parsisiųsti
5. Klaipėdos „Verdenės“ progimnazija Vilija Prikockienė

Veronika Jasinskienė

Rima Kantauskienė

„Muzika ir trupmenos“ Pristatymas

>>Parsisiusti

6. Klaipėdos „Verdenės“ progimnazija Vilija Prikockienė

Veronika Jasinskienė

„Plokštumos figūros + nata = ?“ Pristatymas

>>Parsisiusti

7. Klaipėdos Tauralaukio progimnazija Raimonda Zaicienė Daugybos lentelė
Užduotys skirtos pradinių klasių mokinių daugybos lentelės žinioms pasikartoti. Priemonė virtuali,  sukurta https://genial.ly/ platformoje, saugoma interneto debesyje, pasiekiama iš bet kurio pasaulio taško. Užduotims atlikti reikalingas kompiuteris, planšetė, telefonas. Idealiai tinka interaktyvioms lentoms. Prieš atliekant užduotis, mokinys gali pasikartoti daugybos lentelę, vėliau, paspaudęs ant pasirinktos daugybos lentelės, jis nukreipiamas į žaismingą, animuotą žaidimą, kur turi pasirinkti teisingą atsakymą iš trijų pateiktų. Žaidimo pabaigoje mokinys gali matyti įvertinimą.

Priemonės nuoroda: https://view.genial.ly/6166dfd327f2b50dcae15ec0/guide-zaisk-ir-pasikartok-daugybos-lentele

8. Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazija Jūratė Dajorienė Interaktyvi Smart programos priemonė
Priemone gali naudotis tik Smart programą turintys vartotojai.

Uždavinys: Remdamiesi turimomis žiniomis, atliks praktinio skaičiavimo užduotis, daugins vienaženklius skaičius iš 2 ir 3.

Priemonėje yra 5 pateiktys su interaktyviomis veiklomis tikslui pasiekti.

Mokytojas sprendžia, kaip jomis naudotis. Galima taikyti individualaus, savarankiško ar kolektyvinio darbo metodus.

1-2 pateiktis skirta nežinomam daugikliui rasti.

3 pateiktis skirta sandaugai rasti.

4 pateiktis prašo surikiuoti duotus veiksmus pagal sandaugos dydį – nuo mažiausios iki didžiausios. Ši užduotis gali būti skirta stipresniems mokiniams.

5 pateiktis kviečia pasitikrinti, kaip išmokote dauginti.

Paskutinė pateiktis yra nuorodos į kitus per matematiką naudojamus puslapius.

https://www.ismaniklase.lt/lt/metodine-medziaga/smart-pamokos

Vakarų Lietuvos regiono matematikos ir pradinių klasių mokytojų metodinės konferencijos „Rašymas ir skaitymas matematikos pamokose“ pranešimai. Konferencija vyko 2016 m. lapkričio 25 d.

Eil. Nr.
Mokykla
Autorius
Darbo pavadinimas (rušis)
Anotacija
1. LEU Doc. dr. Viktorija Sičiūnienė Skaitymo strategijos ir jų mokymas per dalyko pamokas Konferencijos „Rašymas ir skaitymas matematikos pamokose“ pranešimas. 2016 m.
>>Parsisiųsti
2. UAB „Lantelis“ Gytis Jablonskis Sudėtingas mokslas paprastai ir aiškiai Konferencijos „Rašymas ir skaitymas matematikos pamokose“ pranešimas. 2016 m.
>>Žiūrėti
3. Technologijų mokymo centras Rasa Karosienė Aktyvieji mokyumosi metodai Konferencijos „Rašymas ir skaitymas matematikos pamokose“ pranešimas. 2016 m.
>>Parsisiųsti
4. Paslaugų ir verslo mokykla Lina Valantinienė Trigonometrinių funkcijų grafikai Konferencijos „Rašymas ir skaitymas matematikos pamokose“ pranešimas. 2016 m.
>>Parsisiųsti
5. Simono Dacho progimnazija Edita Teslenko
Rita Zupkutė
Teksto suvokimo strategijų taikymas sprendžiant tekstinius uždavinius pradinėse klasėse Konferencijos „Rašymas ir skaitymas matematikos pamokose“ pranešimas. 2016 m.
>>Parsisiųsti
6. „Varpo“ gimnazija Daivutė Radzevičienė Raktiniai žodžiai tekstiniuose uždaviniuose. Integruota matematikos ir lietuvių kalbos pamoka I gimnazijos klasėje. Konferencijos „Rašymas ir skaitymas matematikos pamokose“ pranešimas. 2016 m.
>>Parsisiųsti

Vakarų Lietuvos regiono matematikos mokytojų metodinės konferencijos „Kūrybinga matematika, matematikos ryšiai su kitais dalykais pamokoje ir realiame pasaulyje“ pranešimai. Konferencija vyko 2015 m. spalio 28 d.

Eil. Nr.
Mokykla
Autorius
Darbo pavadinimas (rušis)
Anotacija
1. Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija Dalia Bendikienė Kūrybiniai darbai trigonometrijoje Konferencijos „Kūrybinga matematika, matematikos ryšiai su kitais dalykais pamokoje ir realiame pasaulyje“ pranešimas. 2015 m.
>>Parsisiųsti

>>Žiūrėti
2. „Šviesos“ leidykla Mantas Vaišnoras Matematika KITAIP Konferencijos „Kūrybinga matematika, matematikos ryšiai su kitais dalykais pamokoje ir realiame pasaulyje“ pranešimas. 2015 m.
>>Parsisiųsti
3. „Vyturio“ pagrindinė mokykla Irena Jurčienė Mano namas su langais Konferencijos „Kūrybinga matematika, matematikos ryšiai su kitais dalykais pamokoje ir realiame pasaulyje“ pranešimas. 2015 m.
>>Parsisiųsti
4. Pedagoginė psichologionė tarnyba Lijana Brazdeikienė Tyrimas „Klaipėdos m. paauglių mokymosi ir motyvacijos ypatumai“ Konferencijos „Kūrybinga matematika, matematikos ryšiai su kitais dalykais pamokoje ir realiame pasaulyje“ pranešimas. 2015 m.
>>Parsisiųsti
5. Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija Lina Butkutė
Dziuginta Viršilaitė
Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijos mokinių dalyvavimas praktinėje – tiriamojoje veikloje Konferencijos „Kūrybinga matematika, matematikos ryšiai su kitais dalykais pamokoje ir realiame pasaulyje“ pranešimas. 2015 m.
>>Parsisiųsti
6. Šiaulių Jovaro progimnazija Rasa Statkuvienė Kūrybiška matematika tradicinėje ir netradicinėje pamokoje Konferencijos „Kūrybinga matematika, matematikos ryšiai su kitais dalykais pamokoje ir realiame pasaulyje“ pranešimas. 2015 m.
>>Parsisiųsti
7. Vytauto Didžiojo gimnazija Indrė Vitkevičiutė -Jakučiūnienė Mano kontroliniai darbai (9 – 10 klasėse) Konferencijoje „Kūrybinga matematika, matematikos ryšiai su kitais dalykais pamokoje ir realiame pasaulyje“ pranešimas. 2015 m.
>>Parsisiųsti
8. Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija Viktorija Šamrina Tiriamasis darbas – įvairių dalykų integracija ir ryšiai su realiu pasauliu Konferencijos „Kūrybinga matematika, matematikos ryšiai su kitais dalykais pamokoje ir realiame pasaulyje“ pranešimas. 2014 m.
>>Parsisiųsti

Vakarų Lietuvos regiono matematikos mokytoju metodines konferencijos „Kūrybinga matematika, matematikos ryšiai su kitais dalykais pamokoje ir realiame pasaulyje“ pranešimai. Konferencija vyko 2014 m. spalio 27 d.

Eil. Nr.
Mokykla
Autorius
Darbo pavadinimas (rušis)
Anotacija
1. Maksimo Gorkio pagrindinės mokykla Maja Tarachovskaja Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas pamokose, vadovaujantis humanistinės pedagogikos principais Konferencijos „Kūrybinga matematika, matematikos ryšiai su kitais dalykais pamokoje ir realiame pasaulyje“ pranešimas. 2014 m.
>>Parsisiųsti
2. „Versmės“ progimnazija Virgina Žemgulienė Projektiniai darbai 5-oje klasėje, dirbant pagal vadovėlį „Formulė 5“ iš serijos „Šok“ Konferencijos „Kūrybinga matematika, matematikos ryšiai su kitais dalykais pamokoje ir realiame pasaulyje“ pranešimas. 2014 m.
>>Parsisiųsti
3. Palangos senoji gimnazija Vijutė Mickuvienė Integruota matematikos – chemijos pamoka „Logaritmų savybių taikymas tirpalo pH radime“ Konferencijos „Kūrybinga matematika, matematikos ryšiai su kitais dalykais pamokoje ir realiame pasaulyje“ pranešimas. 2014 m.
>>Parsisiųsti
4. Paslaugų ir verslo mokykla Rita Valaitytė-Petrauskienė Matematikos ir informacinių technologijų integruota pamoka „Erdvinių figūrų skaičiavimas ir pateikimas PPT pagalba“ Konferencijos „Kūrybinga matematika, matematikos ryšiai su kitais dalykais pamokoje ir realiame pasaulyje“ pranešimas. 2014 m.
>>Parsisiųsti
5. Klaipėdos licėjus Rasa Karapetian Tiriamoji veikla matematikos pamokose Konferencijos „Kūrybinga matematika, matematikos ryšiai su kitais dalykais pamokoje ir realiame pasaulyje“ pranešimas. 2014 m.
>>Parsisiųsti
6. Vitės pagrindinė mokykla Jurgita Kupšytė-Karbauskė Praktinio matematikos taikymo idėjos 7-9 kl. pamokose Konferencijos „Kūrybinga matematika, matematikos ryšiai su kitais dalykais pamokoje ir realiame pasaulyje“ pranešimas. 2014 m.
>>Parsisiųsti
7. Vytauto Didžiojo gimnazija Indrė Vitkevičiutė -Jakučiūnienė Mano kontroliniai darbai (9 – 10 klasėse) Konferencijoje „Kūrybinga matematika, matematikos ryšiai su kitais dalykais pamokoje ir realiame pasaulyje“ pristatytas metodinis darbas
>>Parsisiųsti
8. Klaipėdos miesto laivininkų mokykla Jelena Bojarova Matematikos ryšiai su istorija pamokoje ir realiame pasaulyje Konferencijos „Kūrybinga matematika, matematikos ryšiai su kitais dalykais pamokoje ir realiame pasaulyje“ pranešimas. 2014 m.
>>Parsisiųsti
Eil. Nr.
Mokykla
Autorius
Darbo pavadinimas (rušis)
Anotacija
1. Baltijos gimnazija Rimandas Rutavičius Parabolė Darbas atliktas GeoGebra programa. Naudoti rekomenduojama mokant(antis) parabolę. 2014 m.
>>Parsisiųsti (atidaryti naudojant GeoGebra programą)

Klaipėdos krašto matematikos mokytojų metodinės konferencijos „Kūrybinga matematika, matematikos ryšiai su kitais dalykais pamokoje ir realiame pasaulyje“ pranešimai. Konferencija vyko 2013 m. spalio 29 d.

Eil. Nr.
Mokykla
Autorius
Darbo pavadinimas (rušis)
Anotacija
1. „Ąžuolyno“ gimnazija Vilija Šileikienė Mokiniai apie matematiką ir jos mokymą Klaipėdos krašto matematikos mokytojų metodinės konferencijos medžiaga. 2013 m.

>>Parsisiųsti

2. Vytauto Didžiojo gimnazija Nijolė Riaukaitė Kūrybinga matematika. Matematikos ryšiai su kitais dalykais pamokoje ir realiame pasaulyje Klaipėdos krašto matematikos mokytojų metodinės konferencijos medžiaga. 2013 m.

>>Parsisiųsti

3. Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija Dalia Bendikienė Srautinės matematikos pamokos Klaipėdos krašto matematikos mokytojų metodinės konferencijos medžiaga. 2013 m.

>>Parsisiųsti

4. S. Dacho progimnazija Ingrida Peskovienė IKT diegimas į ugdymą Klaipėdos krašto matematikos mokytojų metodinės konferencijos medžiaga. 2013 m.

>>Parsisiųsti

5. „Aitvaro“ gimnazija Irena Demidova Kelionė po Kvadratinių lygčių jūrą Klaipėdos krašto matematikos mokytojų metodinės konferencijos medžiaga. 2013 m.

>>Parsisiųsti

6. „Vyturio“ progimnazija Irena Jurčienė; Rasa Lyvens Kūrybiškumo ir saviraiškos ugdymas matematikos pamokose Klaipėdos krašto matematikos mokytojų metodinės konferencijos medžiaga. 2013 m.

>>Parsisiųsti

7. Klaipėdos turizmo mokykla Jūratė Vitkienė Statistika ir tinklinis Klaipėdos krašto matematikos mokytojų metodinės konferencijos medžiaga. 2013 m.

>>Parsisiųsti

8. Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija Donata Galeckienė, Julė Mickuvienė, Giedrius Žemaitis PUPP vertinimo instrukcija Klaipėdos krašto matematikos mokytojų metodinės konferencijos medžiaga. 2013 m.

>>Parsisiųsti

9. Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija Regina Gutauskienė Ašinė ir centrinė simetrija Klaipėdos krašto matematikos mokytojų metodinės konferencijos medžiaga. 2013 m.

>>Parsisiųsti

10. Palangos senoji gimnazija Vijutė Mickuvienė Mandala ir ašinė, bei centrinė simetrija Klaipėdos krašto matematikos mokytojų metodinės konferencijos medžiaga. 2013 m.

>>Parsisiųsti

11. Paslaugų ir verslo mokykla Rita Valaitytė Trigonometrija paprasčiau Klaipėdos krašto matematikos mokytojų metodinės konferencijos medžiaga. 2013 m.

>>Parsisiųsti

Eil. Nr.
Mokykla
Autorius
Darbo pavadinimas (rušis)
Anotacija
1. „Varpo“ gimnazija Dalė Bukevičienė
Jolanta Petrauskienė
Lietuvių tautos būties tragizmas Integruota lietuvių kalbos ir matematikos pamoka XXI-oje klasėje. Filmuota atvira pamoka.
2013 m.
>>Žiūrėti. Filmuota medžiaga.
2. „Versmės“ progimnazija Dalia Norkienė Kampai, gauti dvi tieses perkirtus trečiąja Microsoft PowerPoint pagalba sukurtos skaidrės skirtos 7 klasės matematikos pamokai „Kampai, gauti dvi tieses perkirtus trečiąja“ (pagal vadovėlį „Matematika 7 kl. II dalis“ ). Skaidrėse pateikiama  teorinė medžiaga bei mokomosios užduotys.  2013 m.

>>Parsisiųsti

3. „Aitvaro“ gimnazija Tamara Bachvalova;
Irena Demidova;
Svetlana Mineikienė;
Jelena Garbuzova
Matematika, olimpiadiniai uždaviniai. Uždavinių rinkinyje pateiktos keturių (2009 – 2012 m.m.) mokyklinių
matematikos olimpiadų užduočių sąlygos ir sprendimai
I – IV gimn. klasėms. Pateiktą medžiagą galima panaudoti
olimpiadoms paruošti, taip pat ir per matematikos pamokas
gabesniesiems mokiniams. 2012 m. gruodžio 13 d.>>Parsisiųsti

Matematikos mokytojų metodinės konferencijos „Matematikos mokymas šiandien. Aktualijos ir problemos“ pranešimai. Konferencija vyko 2012 m. gruodžio 8 d.

Eil. Nr.
Mokykla
Autorius
Darbo pavadinimas (rušis)
Anotacija
1. „Ąžuolyno“ gimnazija Vilija Šileikienė Mokyklinė matematika – vakar ir šiandien. Klaipėdos krašto matematikos mokytojų metodinės konferencijos medžiaga. 2012 m.

>>Parsisiųsti

2. Vytauto Didžiojo gimnazija; „Vetrunges“ gimnazija Nijolė Riaukaitė;
Laimute Mockiene
Eilėraščiai apie geometrines figūras (parinkti mokytojos). Klaipėdos krašto matematikos mokytojų metodinės konferencijos medžiaga. 2012 m.

>>Parsisiųsti

3. Vytauto Didžiojo gimnazija Indrė Vitkevičiutė-Jakučiūnienė Savarankiškas matematikos mokymasis. Klaipėdos krašto matematikos mokytojų metodinės konferencijos medžiaga. 2012 m.

>>Parsisiųsti

4. „Vyturio“ progimnazija Irena Jurčienė Mokymosi mokytis kompetencijos įgyvendinimas matematikos pamokose. Klaipėdos krašto matematikos mokytojų metodinės konferencijos medžiaga. 2012 m.

>>Parsisiųsti

5. „Baltijos“ gimnazija Rasa Kruopė
Sandra Stankutė
Informacinių technologijų ir matematikos integravimo galimybės ugdant mokinių bendrąsiais kompetencijas. Klaipėdos krašto matematikos mokytojų metodinės konferencijos medžiaga. 2012 m.

>>Parsisiųsti

6. Palangos senoji gimnazija Vijutė Mickuvienė Produktyvaus ir reproduktyvaus mąstymo darna matematikoje. Klaipėdos krašto matematikos mokytojų metodinės konferencijos medžiaga. 2012 m.

>>Parsisiųsti

7. Palangos senoji gimnazija Asta Pantelejeva I-II ir III-IV gimnazijos klasių mokinių gebėjimų spręsti matematinius taikomuosius uždavinius. Statistinė analizė. Klaipėdos krašto matematikos mokytojų metodinės konferencijos medžiaga. 2012 m.

>>Parsisiųsti

8. „Ažuolyno“ gimnazija Vilija Šileikiene Matematikos mokymo(si) efektyvinimas naudojant IKT. Geogebros taikymo pavyzdžiai. Klaipėdos krašto matematikos mokytojų metodinės konferencijos medžiaga. 2012 m.

>>Parsisiųsti

9. „Vėtrungės“ gimnazija Anisija Karmanova Klaipėdos krašto tautinio kostiumo detalė – delmonas Klaipėdos krašto matematikos mokytojų metodinės konferencijos medžiaga. Mokinių konferencijos darbo pristatymas. 2012 m.

parsisiusti_dežutes,
>>Parsisiųsti_delmonai

10. Vytauto Didžiojo gimnazija Nijolė Riaukaitė Ornamentų kūrimas quiling-o technologija. Klaipėdos krašto matematikos mokytojų metodinės konferencijos medžiaga. Mokinių konferencijos darbo pristatymas. 2012 m.

>>Parsisiųsti

11. „Vėtrungės“ gimnazija Rasa Brazinskaitė Trigonometrija muzikoje. Klaipėdos krašto matematikos mokytojų metodinės konferencijos medžiaga. Mokinių konferencijos darbo pristatymas. 2012 m.

>>Parsisiųsti

12. „Žaliakalnio“ gimnazija Klavdija Machalina

Jelena Chanykova

Matematika ir verslas. Klaipėdos krašto matematikos mokytojų metodinės konferencijos medžiaga. Mokinių konferencijos darbo pristatymas. 2012 m.

>>Parsisiųsti

13. „Žaliakalnio“ gimnazija Olga Kradko Matematika aplink mus. Klaipėdos krašto matematikos mokytojų metodinės konferencijos medžiaga. Mokinių konferencijos darbo pristatymas. 2012 m.

>>Parsisiųsti

14. „Žaliakalnio“ gimnazija Tatjana Kazakova
Irina Kiseliova
Matematika mechanikoje ir dailėje. Klaipėdos krašto matematikos mokytojų metodinės konferencijos medžiaga. Mokinių konferencijos darbo pristatymas. 2012 m.

>>Parsisiųsti

Eil. Nr.
Mokykla
Autorius
Darbo pavadinimas (rušis)
Anotacija
1. „Aitvaro“ gimnazija I. Demidova

J. Malinovskaja

Seminaro „Skaičių teorija“ medžiaga (pateiktys, skaičių teorijos uždaviniai). Skaičių teorija labai tinka loginio mąstymo vystymui(si). Tema gana nesudėtinga, pagrindinius dalykus supranta visi mokiniai, netgi turintys spragų mokyme. Daug paprastų taikomųjų užduočių, jais galima naudotis popamokinėje veikloje, sudominti mokinius matematika.  Mokiniai gali tobulinti  „spėjimo metodiką”, o po to tik pabandyti pagrįsti savo atsakymą.
Tema išbarstyta nuo pirmos iki dvyliktos klasės, mokytojui būtinai reikia apibendrinti pačiam pagrindinius klausymus. 2012 m.>>Parsisiųsti
2. Baltijos gimnazija R. Rutavičius PUPP užduotys pagal naują programą. PUPP užduotys pagal naują programą. 2012 m.

>>Parsisiųsti(PUPP bandomasis I variantas)

>>Parsisiųsti(PUPP bandomasis II variantas)

3. Baltijos gimnazija R. Karapetian Projektinis darbas  „IKT taikymas. Funkcijų grafikai ir jų savybės“ 11klasės mokinių darbas. Darbo tikslas-susisteminti žinias apie funkcijas naudojant IKT, mokantis grupėje ir bendradarbiaujant su kitos mokyklos mokiniais. 2012 m.

>>Parsisiųsti

4. Baltijos gimnazija R. Karapetian Projektiniai darbai  „11 klasės matematikos kurso sisteminimas. Kartojimo medžiagos rengimas“ 11 klasės mokinių darbai. Darbo tikslas- paruošti 11 klasės matematikos dalyko pagrindinių temų kartojimo medžiagą. 2012 m.

>>Parsisiųsti

5. L. Stulpino pagr. m-kla J. Jakštienė Trikampio aukštinė Pateiktis skirta smailiojo ir stačiojo trikampio aukštinių aiškinimui. Pateiktyse yra vaizdžiai paaiškinta aukštinės sąvoka, parodyta kaip nubrėžti smailiojo ir stačiojo trikampio aukštines. 2011 m.
>>Parsisiųsti
         

2011 m. konferencijoje, vykusioje „Ažuolyno“ gimnazijoje pristatyti pavyzdžiai.

Užduotis 8-okams Paruošė D. Benetienė
Užduotis 9-okams Paruošė D. Benetienė

Eil. Nr.
Mokykla
Autorius
Darbo pavadinimas (rušis)
Anotacija
1. „Versmes” vidurine mokykla D. Norkiene Tel. 8-61287319 Praktinis darbas. „Statistiniu duomenu pateikimas PowerPoint programos pagalba 8 kl.“ Mokiniu darbai. Statistiniu duomenu rinkimas, apdorojimas ir pateikimas kompiuterines programos PowerPoint pagalba (visi darbai diskelyje).
2. „Versmes” vidurine mokykla R. Brazinskaite Projektinis darbas. „Simetrija mene ir gamtoje” 8 kl. Nagrinejamos ašine ir centrine simetrija, ivedamos savokos – posukis, postumis, fraktalas. Simetrijos apraiškos gamtoje, simetrijos taikymas meno kuriniuose.
3. „Versmes” vidurine mokykla V. Žemguliene Tel. 8-68623427 Projektinis darbas. „Matematinio laikrašcio apie Klaipeda kurimas“ 5 kl. Sukurti matematine plokštumine figura, kurioje butu visu rušiu kampai (statieji, smailieji, bukieji, ištiestiniai). Išvardinti visu kampu rušis.
4. H. Zudermano gimnazija Laima Ramašauskaitė, Robert Paul Plakatas „Ploto vienetų liniuotė“ Plakatas
5. H. Zudermano gimnazija Ramunė Jakubsevičienė Žaidimas „Trupmenų daugybos, dalybos ir procentų uždaviniai“ Žaidimas
6. H. Zudermano gimnazija Ramunė Jakubsevičienė Žaidimas „Domino“ Žaidimas
7. H. Zudermano gimnazija Gintana Butkuvienė „Ploto vienetų liniuotė“ Metodinė priemonė
8. „Vėtrungės“ gimnazija Lina Balčaitienė, Laimutė Mockienė MATEMATIKA. Uždavinynas gimnazijų I klasei Mokomoji priemonė. Uždavinynas yra matematikos IX klasei ir gimnazijų I klasei mokomojo komplekto dalis. Jame pateikiama per 750 įvairaus sudėtingumo uždavinių. Uždavinynas suskirstytas į tokius pat skyrius ir skyrelius, kaip ir vadovėlis. Leidinio pabaigoje yra uždavinių atsakymai.
Uždavinynas pravers mokantis bei kartojant matematikos kursą, rengiantis kontroliniams darbams ar egzaminui.
9. „Vėtrungės“ gimnazija Anisija Karmanova, Lina Balčaitienė, Laimutė Mockienė Prezentacija „Nelygybių sistemų grafinis sprendimas“ Prezentacija apie nelygybių sistemų grafinius sprendimus.
10. „Vėtrungės“ gimnazija Anisija Karmanova, Lina Balčaitienė, Laimutė Mockienė Prezentacija „Simetrija“ Prezentacija apie simetriją.
11. „Vėtrungės“ gimnazija Anisija Karmanova, Lina Balčaitienė, Laimutė Mockienė Prezentacija „Plotų skaičiavimas „ Prezentacija apie plotų skaičiavimą.
12. „Ąžuolyno“ gimnazija Vilija Šileikienė „Piešiame grafikus“ „Nelygybių, lygčių grafinis sprendimas“
„Apskritimo lygtis“
13. Vytauto Didžiojo gimnazija Irina Didžbalienė 11 klasės kurso kartojimas 11 klasės kurso kartojimas ir vaizdinių priemonių rengimas su PowerPoint programa.
14. Vytauto Didžiojo gimnazija Rimutė Račienė 12 klasės moksleivių 1 semestro pažymių statistinis tyrimas (matematika-informacinės technologijos) Statistinis tyrimas. Pamokos planas.
15. „Varpo“ gimnazija Jolanta Ramanauskienė Trupmenos ir muzika Integruota muzikos ir matematikos pamoka, pamokos planas
16. „Varpo“ gimnazija Elena Dvarionienė Grafinis nelygybių sprendimo būdas Integruota matematikos ir informacinių technologijų pamoka, pamokos planas
17. Liudviko Stulpino pagr. mokykla Jolanta Andrijauskienė 5 kl. dėlionės „Kampų matavimas“
Žaidimai: dėlionės ir domino 5-6 klasėms
Žaidimai: dėlionės ir domino 5-6 klasėms
18. Liudviko Stulpino pagr. mokykla Jolanta Andrijauskienė 5 kl. domino „Skaitome natūraliuosius skaičius“ Žaidimai: dėlionės ir domino 5-6 klasėms
19. Liudviko Stulpino pagr. mokykla Jolanta Andrijauskienė 5 kl. dėlionė „Veiksmai su natūraliaisiais skaičiais“ Žaidimai: dėlionės ir domino 5-6 klasėms
20. Liudviko Stulpino pagr. mokykla Jolanta Andrijauskienė 6 kl. dėlionė „Mišriųjų skaičių sudėtis ir atimtis“ Žaidimai: dėlionės ir domino 5-6 klasėms
21. Martyno Mažvydo pagr. mokykla Lina Stancelienė Statistinių duomenų vaizdavimas Integruota pamoka (matematika – informacinės technologijos). Pamokos planas
22. „Versmės“ pagrindinė mokykla Dalia Norkienė Gyvūnų piešimas ir geometrinių figūrų ir plotų skaičiavimas Integruota 5 kl. pamoka (matematika – informacinės technologijos). Pamokos planas
23. Klaipėdos „Santarvės“ pagrindinė mokykla Zinaida Tkačiova, matematikos mokytoja metodininkė
8 (46) 346000
Animacija matematikos pamokose 5-6 klasė Mokomoji priemonė yra matematikos 5-6 klasei mokomojo komplekto dalis. Jame pateikiama įvairaus sudėtingumo uždavinių. Pabaigoje yra uždavinių atsakymai. Priemonė pravers mokantis bei kartojant matematikos kursą.
24. Klaipėdos „Santarvės“ pagrindinė mokykla Zinaida Tkačiova, matematikos mokytoja metodininkė
8 (46) 346000
Grafinis lygčių sprendimas. Kvadratinių nelygybių grafinis sprendimas. Matematika integruota su IT.  Pabaigoje yra uždavinių atsakymai. Padės mokantis bei kartojant matematikos kursą.
25. Klaipėdos „Santarvės“ pagrindinė mokykla Zinaida Tkačiova, matematikos mokytoja metodininkė
8 (46) 346000
„Keturkampiai“. Uždavinių sprendimas. Mokomoji priemonė. Jame pateikiama įvairaus sudėtingumo uždavinių ir testai. Pabaigoje yra uždavinių atsakymai. Padės mokant bei kartojant matematikos kursą, rengiantis kontroliniams darbams ar  PUPP.
26. Klaipėdos „Santarvės“ pagrindinė mokykla Zinaida Tkačiova, matematikos mokytoja metodininkė
8 (46) 346000
Trikampio nelygybė Pristatyme pateikiama įvairaus geometrinių sudėtingumo uždavinių. Pabaigoje yra uždavinių atsakymai. Priemonė pravers mokantis bei kartojant matematikos kursą, rengiantis kontroliniams darbams.
27. Klaipėdos „Santarvės“ pagrindinė mokykla Liudmila Belčikova, matematikos mokytoja metodininkė
8 (46) 346000
Kvadratinė lygtis. Kvadratinės lyties sprendinių formulė. Darbas naudingas mokantis bei kartojant matematikos kursą ir papildomam mokymui. Jame pateikiama įvairaus sudėtingumo uždavinių ir testai.
28. Klaipėdos „Santarvės“ pagrindinė mokykla Liudmila Belčikova, matematikos mokytoja metodininkė
8 (46) 346000
Taisyklingieji briaunainiai Pristatyme pateikiama įvairaus sudėtingumo geometriniai uždaviniai ir papildoma informacija. Pabaigoje yra uždavinių atsakymai. Pravers mokantis bei kartojant matematikos kursą.
29. Klaipėdos „Santarvės“ pagrindinė mokykla Liudmila Belčikova, matematikos mokytoja metodininkė
8 (46) 346000
Tiesiškai trupmeninė funkcija. Mokomoji priemonė matematikos moduliui. Jame pateikiama įvairaus sudėtingumo uždavinių ir grafikų sudarymas.
30. Klaipėdos „Santarvės“ pagrindinė mokykla Liudmila Belčikova, matematikos mokytoja metodininkė
8 (46) 346000
Pitagoro teorema Darbas  pravers mokantis bei kartojant matematikos kursą. Daug papildomos  informacijos apie teoremos sukūrimą.
31. Klaipėdos „Santarvės“ pagrindinė mokykla Svetlana Michejeva, matematikos mokytoja metodininkė
8 (46) 346000
Pitagoro teorema Mokomoji priemonė. Jame pateikiama įvairaus sudėtingumo uždavinių. Pravers mokantis bei kartojant matematikos kursą.
32. Klaipėdos „Santarvės“ pagrindinė mokykla Svetlana Michejeva, matematikos mokytoja metodininkė
8 (46) 346000
Didžiausias bendras daliklis Mokomoji priemonė, pravers mokantis bei kartojant matematikos kursą, rengiantis kontroliniams darbams.
33. Klaipėdos „Santarvės“ pagrindinė mokykla Svetlana Michejeva, matematikos mokytoja metodininkė
8 (46) 346000
Veiksmai su dešimtainėmis trupmenomis Mokomoji priemonė mokant bei įtvirtinant matematikos kursą, rengiantis kontroliniams darbams ir PUPP.
34. Klaipėdos „Santarvės“ pagrindinė mokykla Valentina Liašenko, istorijos mokytoja metodininkė
8 (46) 346000
„Šalis, kurioje tu gyveni…“  5 klasė. Lietuvos istorijos pamoka-viktorina Pateikiama medžiaga apie Lietuvos istoriją: žymiausios vietos, herbas, žymiausi žmonės. Mokomoji priemonė, kurioje daug kryžiažodžių, klausimų – atsakymų.
35. Klaipėdos „Santarvės“ pagrindinė mokykla Irina Cygankova, matematikos mokytoja metodininkė
8 (46) 346000
Netradicinė matematikos pamoka 9 kl. „Matematikos turnyras“ Darbas naudingas mokantis bei kartojant matematikos kursą ir papildomam mokymui. Jame pateikiama įvairaus sudėtingumo uždaviniai ir kryžiažodžiai.
36. Klaipėdos „Santarvės“ pagrindinė mokykla Irina Cygankova, matematikos mokytoja metodininkė
8 (46) 346000
Netradicinė matematikos pamoka 6kl.
„Kryžiukai – nuliukai“
Mokomoji priemonė. Jame pateikiama įvairaus sudėtingumo uždavinių. Pravers mokantis bei kartojant matematikos kursą. Visos užduotys žaidybinio pobūdžio.
37. Klaipėdos „Santarvės“ pagrindinė mokykla Irina Cygankova, matematikos mokytoja metodininkė
8 (46) 346000
Netradicinė geometrijos  pamoka 7 kl. „Keturkampis paradas“ Darbas naudingas mokantis bei kartojant matematikos (geometrijos) kursą ir papildomam mokymui. Jame pateikiama įvairaus sudėtingumo uždavinių ir kryžiažodžiai.
Back to top