Eil. Nr.
Mokykla
Autorius
Darbo pavadinimas (rūšis)
Anotacija
1. Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla Inesa Balsevičė Kaip atpažinti smurtą santykiuose? Neleisk savęs menkinti. 2015 m. birželio 11 d. vykusios Klaipėdos miesto ugdymo įstaigų psichologų konferencijos pranešimas.

>>parsisiųsti

2. Klaipėdos Stasio Šimkaus koncervatorija Indrė Tamašauskienė

 

Darbas su autizmo sindromą turinčiais vaikais. 2015 m. birželio 11 d. vykusios Klaipėdos miesto ugdymo įstaigų psichologų konferencijos pranešimas.

>>parsisiųsti

3. Klaipėdos r. Dovilų pagr. m-kla Vaida Varnelytė Psichologo vaidmuo krizinėje situacijoje. 2015 m. birželio 11 d. vykusios Klaipėdos miesto ugdymo įstaigų psichologų konferencijos pranešimas.

>>parsisiųsti

4. Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija
Klaipėdos I. Simonaitytės pagr. mokykla 
Jurgita Kadagienė

Akvilė Steponavičiūtė

Ugdymo karjerai įtaka mokinių motyvacijai 2015 m. birželio 11 d. vykusios Klaipėdos miesto ugdymo įstaigų psichologų konferencijos pranešimas.

>>parsisiųsti

5. Klaipėdos „Varpo“ gimnazija Jovita Šimkūnaitė Klaipėdos ugdymo įstaigų psichologų 2014-2015 m. m. veiklos apžvalga. 2015 m. birželio 11 d. vykusios Klaipėdos miesto ugdymo įstaigų psichologų konferencijos pranešimas.

>>parsisiųsti

6. „Smeltės“ progimnazija Lina Kantautienė Pasirinkimo kryžkelė. Pateiktis. Medžiaga skirta padėti paaugliams geriau pažinti save, savo poreikius, gyvenimo tikslus.Užsiėmimas skirtas mokiniams nuo 14 metų, todėl skaidrėse nemažai animacijos, paveiksliukų. Rekomenduojama jį vesti 8-15 mokinių grupei, kadangi pamokoje svarbi vieta skiriama diskusijai, poreikių atskleidimui, kiekvieno dalyvio nuomonės išklausymui. Po skaidrėmis yra pateikti autoriaus komentarai, paaiškinantys kaip panaudoti pateiktą medžiagą. 2014 m.

>>parsisiųsti

7. Šiaulių PPT Audra Bardauskienė Klasės valandėlė „Italijos profesinio orientavimo patirtis – autobiografinis metodas gilesniam savęs pažinimui“. Pateiktis. Autobiografiinis metodas yra retrospektyvus tęstinis metodas, kurį taikant individas skatinamas tyrinėti savo asmenines patirtis. Mokiniai prašomi raštu patyrinėti savo gyvenimus. Skaidrėse pateikiami konkretūs klausimai. Medžiagą galima naudoti užsiėmimuose su 11-12 kl. mokiniais. 2014 m.

>>parsisiųsti

8. RUC Inesa
Balcevič-Kuzmina
Lankstinukas „Renkuosi profesiją“
Jaunimui su spec.poreikiais“.
Lankstinukas skirtas spec.poreikių jaunuoliui, kuris dar tik rengiasi profesinei veiklai. 2014 m.

>>parsisiųsti

9. Maksimo Gorkio pagrindinė  mokykla Jelena Semionova Klasės valandėlė „Gyvenimo tikslai“. Pateiktis. Užsiėmimas skirtas mokyto mokinius kelti gyvenime tikslus ir jų siekti. Pagrindinė veiklos froma – psichologiniai žaidimai ir jų analizė. Medžiagoje rasite keletą žaidimų, kurie padės siekti pamokos tikslų. Pateiktą medžiagą galima panaudoti keliose pamokose. Rekomenduojamas mokinių skaičius 8-12 mokinių. Pateiktą medžiagą galima naudoti psichologijos, ugdymo karjerai pamokose, klasės valandėlėse. 2014 m.

>>parsisiųsti

10. Eduardo  Balsio  menų gimnazija Jurgita Kadagienė Lankstinukas „Mano vaikas kryžkelėje. Kaip padėti vaikui planuoti karjerą?“. Lankstinukas skirtas tėvams, kurių vaikai renkasi profesiją. Jame pateiktos psichologų rekomendacijos ir testas. 2014 m.

>>parsisiųsti

11. „Ąžuolyno“ gimnazija Lina Galvonienė Klasės valandėlė „Profesinės karjeros pasirinkimas“. Pateiktis. Pateikta medžiaga skirta ugdymo karjerai pamokai. Be teorinės medžiagos apie profesijos pasirinkimo svarbą skaidrėse yra pateiktas testas, kurį atlikę mokiniai galės geriau pažinti save. Mokytojo patogumui pridedamas testas ir atsakymų lapas. 2014 m.

>>parsisiųsti

12. Gedminų pagrindinė mokykla Rasa Perminienė Klasės valandėlė  „Pažink save“. Pateiktis. Užsiėmimas skirtas susipažinti mokinius su temperamento tipais. Medžiaga skirta padėti paaugliams giliau pažinti save. Skaidrėse yra surinkti klausimai į kuriuos atsakymus turi rasti patys mokiniai. 2014 m.

>>parsisiųsti

13. „Vėtrungės“ gimnazija Renata Baltrimienė LankstinukasMokymosi galimybės
įgijus vidurinį išsilavinimą“.
Lankstinukas skirtas12 kl.  mokiniams ir jų tėvams. Jame pateikiama psichologiniai patarimai renkantis tolesnį mokymosi kelią ir svarbios intenetinės nuorodos. 2014 m.

>>parsisiųsti

14. „Varpo“ gimnazija Jovita Šimkūnaitė Informacinė brošiūra „PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS APSKRITYJE“ Brošiūra skirta mokiniams ir jųs tėvams. Joje pateikiama informacija apie profesinio mokymo įstaigas Klaipėdos mieste ir rajone (profesijos, adresai, telefonai, stojimui reikalingų dokumentų sąrašas). 2014 m.

>>parsisiųsti

15. „Varpo“ gimnazija Jovita Šimkūnaitė,
Lina Paulauskienė
Žmogaus gyvenimo krizės.
Atvira integruota psichologijos – etikos pamoka.
Tai atvira integruota psichologijos – etikos pamoka apie žmogaus gyvenimo krizes.
Pamokoje dalyvavo IV (12) klasių mokiniai. Tikslas – gebėti atliekant užduotis individualiai ir
grupėje suvokti krizių stadijas, įvertinti situacijas pasitelkiant empatiją, gebėti analizuoti žmonių
savijautą bei kūrybiškai įžvelgti problemos sprendimo būdus. 2012 m.>>parsisiųsti

 

Back to top