Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras 2021 m. rugpjūčio–spalio mėnesiais aktyviai vykdė eTwinning projekto „IKT programų integracijos į projektinę ir ugdomąją veiklą galimybės“ veiklas. Projekto veiklos skirtos Klaipėdos miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams bei vadovams. Idėja rengti projektą tikslinei dalyvių grupei paskatino augantis mokytojų poreikis giliau tobulinti IKT įrankių ir programų valdymo kompetencijas, kur konsultacijų rengti jau nepakako.

Klaipėdos miesto pedagogų švietimo centro metodininkų komanda ėmėsi iniciatyvos taikyti „Europos pedagogų skaitmeninių kompetencijų sistemą“ (DigCompEdu) ir parengė mokymų programą(-as), atitinkančias švietimo bendruomenės aktualųjį poreikį: numatyta tobulinti įstaigos darbuotojų mokymų programų ir situacijos analizės kompetencijas bei ieškoti galimybių gerinti mokymų turinį, analizuoti naujai atsirandančius IT valdymo metodus, perteikti plačiai pedagogų auditorijai reikalingus ir naudingus mokomuosius skaitmeninius įrankius.

Paskelbus pirmąjį kvietimą registruotis į eTwinning projekto mokymus, nustebino norinčių dalyvauti aktyvumas – per keletą dienų į mokymus užsiregistravo 138 dalyviai. 2021 m. rugsėjo 15 d., 13.00 val., įvyko pirmasis susitikimas nuotoliu, kur metodininkai Silvija Simpukienė, Giedrė Petrošienė ir Edgaras Gervaitis pristatė projekte numatytas veiklas, siektinus rezultatus ir supažindino su eTwinning programos erdvėmis.

Programos rengėjai ir įgyvendintojai kiek įmanoma stengėsi atliepti dalyvių skaitmeninių kompetencijų lygius ir dalyvių poreikį: dalyviai suskirstyti ir mokomi programų (-os) pagal tobulintinus ir turimus įgūdžius. Iš viso mokymuose buvo sudarytos 6 dalyvių grupės, kurios vykdė mokymus tiek kontaktiniu būdu, tiek nuotoliu atsižvelgiant į pandemijos situaciją ir pokyčius. Mokymų ir grupinių konsultacijų pirmoje dalyje visi dalyviai buvo pakviesti registruotis eTwinning platformoje, o vėliau darbus tęsė pagal numatytą tvarkaraštį ir lektorių parengtas mokymų programas, atitinkančias pasiekimų lygį. 

Projekto metu sukurtas apie galimybes tobulėti naujienlaiškis, kurio dėka mokymų programa pasiekė Klaipėdos miesto ikimokyklines įstaigas ir dalyvius asmeniškai. Informacija skelbiama Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro internetinėje svetainėje, socialiniuose tinkluose. Priemonės, kurias projekto mokymų dalyviai sukūrė ir sutiko dalintis bei viešinti, bus aprašytos ir skelbiamos projekto organizatorių svetainėje, Edukaciniame banke.           

Įvertinus gautus mokymų vertinimo rezultatus ir mokymų dalyvių sukurtas skaitmenines priemones, daroma prielaida, kad projektas, įvykdytas per trumpą laiką, atnešė didžiulę naudą, nes padėjo Klaipėdos miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams bei vadovams gilinti skaitmeninio raštingumo kompetencijų įgūdžius ir įgyvendino eTwinning kvietimo tikslą – padėti švietimo įstaigoms geriau naudotis eTwinning platforma, kaip įrankiu, nuotoliniam ir mišriam mokymuisi, stiprinti gebėjimą teikti aukštos kokybės įtraukiojo skaitmeninio švietimo paslaugas, plėtoti mokytojų skaitmenines pedagogines kompetencijas.

2021 m. spalio 29 d. įvyko eTwinning projekto „IKT programų integracijos į projektinę ir ugdomąją veiklą galimybės“ baigiamasis renginys „Galimybių studija“, kuriame dalyvavo 125 dalyviai iš Klaipėdos miesto ir apskrities ugdymo įstaigų. Svarbu pastebėti, kad renginio metu apibendrindami ir sumuodami įvykusio projekto patirtis, dalyviai akcentavo išliekamąją vertę ir praktinę veiklų naudą, išmokus taikyti ir valdyti tam tikras kompiuterines programas. Baigiamojo renginio metu buvo pristatyta 13 pranešimų apie programų Canva, Padlet, Thinglink, Quizizz ir Mentimeter pritaikymo galimybes. Pristatytos dalyvių patirtys buvo labai naudingos ir papildė prisijungusių klausytojų idėjų bagažą. Džiugiai nuteikė ir projekto vykdytojų pateiktų anketų rezultatai, kur projekto mokymų veiklos buvo įvertintos teigiamai.

Visos renginyje pristatytos mokymų dalyvių sukurtos skaitmeninės priemonės skelbiamos projekto tinklalapyje  https://www.kpskc.lt/ikt-programu-integracijos-i-projektine-ir-ugdomaja-veikla-galimybes-nr-2021-etw-projektas-0007/  (kiek vėliau bus perkeltos į Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro Edukacinį banką).

Mokymų akimirkos

Mokymų dalyvių sukurtos ugdomosios priemonės ir kitas turinys, ką pavyko mokymų dalyviams sukurti:

Thinglink:

https://www.thinglink.com/video/1509465905103372290

https://www.thinglink.com/video/1509604884813447171

https://www.thinglink.com/scene/1504899091023265794

Paddlet:

https://padlet.com/aitvarelio11grupe/7v7l1msw5gt2weya https://padlet.com/praktinedalis/ij095j2vok75bb9e

Quizizz:

https://quizizz.com/admin/quiz/614c5d549b284c001d5216a4/muzikos-ra%C5%A1tas-terminai-gamos-garsai

https://quizizz.com/admin/quiz/615450c7a7b119001d9ceec3

Canva:

https://www.canva.com/design/DAEsVQF3H98/share/preview?token=871HsXum7KxOGqa2beYkMA&role=EDITOR&utm_content=DAEsVQF3H98&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton

https://www.canva.com/design/DAEgy_HF6fU/sBx7vuRGj85d0hwHUZ5n_w/view?utm_content=DAEgy_HF6fU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu

https://www.canva.com/design/DAEcdIynbUU/share/preview?token=LPE4bMwky-3hqcjNU9jIYw&role=EDITOR&utm_content=DAEcdIynbUU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton

https://www.canva.com/design/DAEtb1lj1D4/RTBVjhccgw8yZqC46ZZTDA/view?utm_content=DAEtb1lj1D4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu

https://www.canva.com/design/DAEsbwCMrhc/cVy3Ui5FH-9l-5TuY9k5cw/edit

https://www.canva.com/design/DAEtFR4nWhI/HYYLbfBtyUswfnzv4JpOfQ/view?utm_content=DAEtFR4nWhI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishpresent

https://www.canva.com/design/DAEtq-xrPJA/VXuS9_WG6fVw64DU98OSJw/watch?utm_content=DAEtq-xrPJA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

https://www.canva.com/design/DAEsylk-8PY/OIPjhtmSkTdazPppKQj7iQ/view?utm_content=DAEsylk-8PY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=viewer

https://www.canva.com/design/DAEuHPKQjb8/ezKs7opN_Z_0IVHdhwEBng/view?utm_content=DAEuHPKQjb8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=viewer

https://www.canva.com/design/DAEt8BmqpOM/nD_ktgiK574tjIpx3ntxNQ/watch?utm_content=DAEt8BmqpOM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

https://drive.google.com/file/d/1L7WDx1U2E2gXTDJV1_l3IAr_YO5APuv6/view

https://drive.google.com/file/d/1Hwjn779qboFrGZkKUGLOEwa4Ib-AQhVm/view

https://www.canva.com/design/DAEtq-xrPJA/VXuS9_WG6fVw64DU98OSJw/watch?utm_content=DAEtq-xrPJA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

https://www.canva.com/design/DAEtFhHeTls/AP9Yiw0kkSPH1NlL7H-iWw/view

https://www.canva.com/design/DAEtQkW0GjA/Ytjk8S1faIKIIycl-Q4H-g/edit

https://www.canva.com/design/DAEom4geeck/0SCYQSk59pvidxgN3pnn9A/view?utm_content=DAEom4geeck&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=viewer

Galutinio renginio „Galimybių studija“ akimirkos

Dėkojame Švietimo mainų paramos fondui ir eTwinning Lietuva už galimybę vykdyti projektus!

Back to top