1Logo pskc

                  Visa informacija saugoma senojoje interneto svetainėje www.kpskc.lt

Kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio organizavimas per kolegialią patirtį

Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro koordinuojamas ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir mokyklų-darželių direktoriaus pavaduotojų ugdymui metodinis būrelis gegužės 9 dieną įgyvendino trumpalaikę kvalifikacijos tobulinimo programą „Švietimo pagalba kiekvienam vaikui. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas“. Edukacinio seminaro-išvykos metu mokytojai ir vadovai apsilankė Palangos lopšeliuose-darželiuose „Žilvinas“ (direktorė Rasa Jurgutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė) ir „Pasaka“ (direktorė Dainora Šeižienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Asta Navickienė). Įstaigų vadovai svečiams pristatė įstaigų ugdymo aplinkas, dalijosi švietimo pagalbos vaikui sistema, specialiųjų poreikių vaikų ugdymo galimybėmis, mokyklų komandų gerąja patirtimi, siekiant užtikrinti kiekvieno vaiko mokymosi sėkmę, kreipiant svarbiausią dėmesį į vaiko gerovę, socialinių ir akademinių gebėjimų tobulinimą. Klaipėdiečiai dėkingi už nuoširdų priėmimą ir geranorišką gerosios patirties dalijimąsi. Po diskusijų lopšeliuose-darželiuose išvykos dalyviai vyko į intriguojančią Lietuvos kultūros paveldo ekskursiją „Palangos vilos: paslaptys, legendos ir likimai“.

Mums svarbi Jūsų nuomonė
Parašykite atsiliepimą apie interneto svetainę ar institucijos veiklą