1Logo pskc

                  Visa informacija saugoma senojoje interneto svetainėje www.kpskc.lt

Metodinė veikla

  • Klaipėdos miesto mokytojų metodinių būrelių sąrašas parsisiųsti
  • Klaipėdos miesto metodinių būrelių tarybų sąrašas parsisiųsti
  • Klaipėdos miesto mokytojų metodinių būrelių veiklos nuostatai​  parsisiųsti
  • Metodinių būrelių  veiklos plano rekomenduojama forma​ parsisiųsti
  • Mokytojų gerosios patirties darbų ir parodų organizavimo tvarkos aprašas (informacija ruošiama (parsisiųsti ir metodinio darbo kortelė)).
1. Anglų kalbos mokytojų metodinis būrelis
2. Bendrojo ugdymo mokyklų direktoriaus pavaduotojų ugdymui metodinis būrelis
3. Bendrojo ugdymo mokyklų logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinis būrelis
4. Ugdymo įstaigų bibliotekininkų metodinis būrelis
5. Biologijos mokytojų metodinis būrelis
6. Chemijos mokytojų metodinis būrelis
7. Dailės mokytojų metodinis būrelis
8. Etikos mokytojų metodinis būrelis
9. Fizikos mokytojų metodinis būrelis
10. Geografijos mokytojų metodinis būrelis
11. Ikimokyklinio ugdymo mokytojų metodinis būrelis
12.Ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir mokyklų-darželių direktorių metodinis būrelis
13. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir mokyklų-darželių direktoriaus pavaduotojų ugdymui metodinis būrelis
14. Ikimokyklinio ugdymo logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinis būrelis
15. Ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytojų metodinis būrelis
16. Ikimokyklinio ugdymo neformaliojo švietimo (fizinio ugdymo) mokytojų metodinis būrelis
17. Informacinių technologijų mokytojų metodinis būrelis
18. Istorijos mokytojų metodinis būrelis
19. Fizinio ugdymo mokytojų metodinis būrelis
20. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinis būrelis
21. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų (tautinių mažumų mokyklų) metodinis būrelis
22. Mokytojo padėjėjų metodinis būrelis
23. Matematikos mokytojų metodinis būrelis
24. Muzikos mokytojų metodinis būrelis
25. Neformaliojo vaikų švietimo įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui, skyrių vedėjų ir metodininkų metodinis būrelis
26. Muzikos mokyklų mokytojų metodinis būrelis
27. Pradinių klasių mokytojų metodinis būrelis
28. Prancūzų kalbos ir kitų romanų kalbų mokytojų metodinis būrelis
29. Priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinis būrelis
30. Psichologų metodinis būrelis
31. Rusų (gimtosios) kalbos mokytojų metodinis būrelis
32. Rusų (užsienio) kalbos mokytojų metodinis būrelis
33. Socialinių pedagogų metodinis būrelis
34. Šokio mokytojų metodinis būrelis
35. Teatro mokytojų metodinis būrelis
36. Technologijų mokytojų metodinis būrelis
37. Tikybos mokytojų metodinis būrelis
38. Karjeros specialistų metodinis būrelis
39. Vokiečių kalbos mokytojų metodinis būrelis

Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro metodininkė

 

Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro metodininkė

 

Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro metodininkė

 

Lankytojai 939
Mums svarbi Jūsų nuomonė
Parašykite atsiliepimą apie interneto svetainę ar institucijos veiklą