1Logo pskc

                  Visa informacija saugoma senojoje interneto svetainėje www.kpskc.lt

NIJOLĖ DOROTĖJA BENIUŠYTĖ (Lithuania-Italy)

NIJOLĖ DOROTĖJA BENIUŠYTĖ (Lithuania-Italy)

After graduating from the Lithuanian Academy of Music and Theatre in 2009, where she finished her Master Programme in Harpsichord and Music Pedagogy, the class of an associate professor Gediminas Kviklys, Nijolė Dorotėja continues to pursue her further creative path in Italy. She has studied at the Academy of Performing Arts in Prague, class of harpsichord of professor Giedre Luksaite-Mrazkova. She has been twice awarded a scholarship by the Italian Government for studies at Santa Cecilia Conservatory in Rome and Alfredo Casella Conservatory in L’Aquila. In 2017, she graduated from a Master Programme in Harpsichord and Historical Keyboard Instruments at Alfredo Casella Conservatory of L’Aquila, a class of professor Andrea Coen. She further worked with Salvatore Carchiolo, Edoardo Maria Belotti, Fiorella Brancacci, Jaques Ogg, Francis Lengelle to improve her harpsichord art skills.

Nijolė Dorotėja actively performs at various international events, music festivals and she is often invited as a jury member in international music competitions. Together with the traverse master Luigi Tufano she took part in the 15th International Music Festival Sugrįžimai 2013 and the Nordic Lithuanian Music Festival Birzai 2013 and in 2018 together with Italian mandolinist Francesco Mammola. Together with the Early Music Ensemble of L’Aquila Conservatory, she performed at the Early Music Festival Il Rinascimento suona giovane in the Tivoli Villa d’Este Palace. On the occasion of the Lithuanian EU Presidency, she performed in a concert organized by the Lithuanian Embassy under the Order of the Holy See and Malta, at the Portuguese Embassy to the Holy See in Rome. To celebrate the Lithuanian Independence Day, she perfomed in a concert in the La Sala dell’Immacolata Concert Hall in Rome. Together with Réunion de Musiciens ensemble, she has performed at the International Marco Scacchi Early Music Festivals in Italy and Lithuania. She has also performed at the Museum of the Venice Palace in Rome, Palace of the Grand Dukes in Vilnius, in the concert season of the“I Solisti Aquilani“ at the Auditorium Parco del Castello in L’Aquila, the University of Turin, Assamblea Regionale Siciliana – Palazzo dei Normanni in Palermo, Castle of Trakai (Lithuania), Klaipėda City Concert Hall (Lithuania), Oginskis Noble Palace in Plungė (Lithuania), Castle of Biržai (Lithuania) and many others.

She made her solo debut with the Lithuanian National Philharmonic Chamber Ensemble Musica Humana and Čiurlionis String Quartet, the Vilnius Amateur Musicians Symphony Orchestra, the Orchestra of Rome Santa Cecilia Conservatory, the Baroque Music Orchestra of L’Aquila Alfredo Casella. She has recorded for the Lithuanian National Radio and Television LRT.

Nijolė Dorotėja collaborates with various early music ensembles. Together with international baroque music orchestra Stradella Y-Project conducted by Andrea De Carlo, she has performed in the Baroque Music Festival Alessandro Stradella of Viterbo and Nepi in Caprarola, Grandezze & Meraviglie Festival in Modena and the Oratorio del Gonfalone in Rome.

She is a founder and Artistic Director of Lithuanian public institution Musica Vitale (a member of ECMTA). Since 2011 she is an initiator and organizer of the Vilnius International Youth Music Competition Scarlatti Award and International Music Festival Le strade d’Europa. Lithuania-Italy. In 2020, she established the international performance agency BAMA – Beniusyte Artist Management Agency, became the Executive Director of the Italian Cultural Association Antidogma Musica and the Project Manager of the Lithuanian public institution Suonatori del granduca.

NIJOLĖ DOROTĖJA BENIUŠYTĖ (LT)

2009 metais baigusi Lietuvos muzikos ir teatro akademijos klavesino ir muzikos pedagogikos magistro studijų programas, doc. G. Kviklio klasę, tolimesnį kūrybinį kelią tęsia Italijoje. Studijavo Prahos HAMU akademijoje, prof. Giedrės Lukšaitės-Mrazkovos vadovaujamoje klavesino klasėje. Du kartus laimėjo Italijos vyriausybės stipendiją studijoms Romos Santa Cecilia ir Akvilos Alfredo Casella konservatorijose. 2017 metais, aukščiausiais įvertinimais baigė klavesino ir istorinių klavišinių instrumentų specialybės magistro studijų programą Akvilos Alfredo Casella muzikos konservatorijoje, profesoriaus Andrea Coen klasę.

Klavesino meno ypatumus tobulinosi pas Salvatore Carchiolo, Edoardo Maria Belotti, Fiorella Brancacci, Jaques Ogg, Francsise Lengelle.

Aktyviai dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose renginiuose, konkursuose, festivaliuose. Nuolat tobulinasi senosios muzikos meistriškumo kursuose. Dalyvavo XV tarptautiniame muzikos festivalyje „Sugrįžimai“, Šiaurės Lietuvos muzikos festivalyje Biržuose (2013, 2018). Su Akvilos konservatorijos senosios muzikos ansambliu dalyvavo Senosios muzikos festivalyje „Il Rinascimento suona giovane 2013“ Tivolio Villa d‘Este rūmuose. Tais pačiais metais Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai proga koncertavo Lietuvos ambasados prie Šventojo Sosto ir Maltos ordino rengtame koncerte, Portugalijos ambasados prie Šventojo Sosto rezidencijoje Romoje. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos progai surengtas koncertas Romos koncertų salėje „La Sala dell‘Immacolata“. Taip pat koncertavo Romos Venecijos muziejaus rūmuose, Vilniaus Valdovų Rūmuose, Trakų ir Biržų pilise, Klaipėdos koncertų salėje, Žemaičių dailės muziejuje, Torino Universiteto Rektorato menėje, Sicilijos parlamento Normanų rūmuose, Akvilės miesto koncertų salėje „Auditorium Parco del Castello“, Romos muzikos instrumentų muziejuje. Su ansambliu „Réunion de Musiciens” koncertavo tarptautiniuose Marco Scacchi senosios muzikos festivaliuose Galėzėje (Italija) ir Vilniuje, Voxonus Festival (Albisolla / Italija). Kaip solistė, 2007 m. debiutavo su Nacionalinės filharmonijos kamerinės muzikos ansambliu „Musica Humana“, Vilniaus muzikos mėgėjų simfoniniu orkestru, Romos Santa Cecilia konservatorijos orkestru, Akvilos Alfredo Casella barokinės muzikos orkestru. Nuo 2017 metų intensyviai bendradarbiauja su Čiurlionio kvartetu. Įrašė Nacionalinei LRT televizijai ir radijui. Kaip klavesinininkė bendradarbiauja su įvairiais senosios muzikos ansambliais. Su tarptautiniu barokinės muzikos orkestru „Stradella Y–Project“ pasirodė Viterbo ir Nepi barokinės muzikos festivaliuose „Alessandro Stradella“ Kapraroloje, „Grandezze&Meraviglie“ Modenoje, Akviloje ir Romos „Oratorio del Gonfalone“, dirigentas Andrea De Carlo.

Apart koncertinės ir pedagoginės veiklos, užsiima ir organizacine veikla, yra VšĮ „Musica Vitale“ steigėja ir meno vadovė, Vilniaus tarptautinio jaunimo muzikos konkurso „Premio Scarlatti“ bei tarptautinio muzikos festivalio „Le strade d‘Europa. Lietuva-Italija“ organizatorė ir meno vadovė. 2020 metais įsteigė tarptautinę atlikėjų agentūrą BAMA – Beniusyte Artist Management Agency ir tapo Italijos kultūrinės įstaigos „Antidogma Musica“ vykdančiaja direktore bei VšĮ „Suonatori del granduca“ projektų vadove.

Mums svarbi Jūsų nuomonė
Parašykite atsiliepimą apie interneto svetainę ar institucijos veiklą