1Logo pskc

                  Visa informacija saugoma senojoje interneto svetainėje www.kpskc.lt

Projektas „Kai Google nepadeda, padės Biblioteka!“

INFORMACIJA  APIE  PROJEKTĄ

Projekto pavadinimas „Kai Google nepadeda, padės Biblioteka!“
Projekto vykdytojas: Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka.
Projekto partneriai: Klaipėdos pedagogų ir švietimo centras.
Projekto tikslinė grupė: pedagogai, vyresnių klasių moksleiviai.

Pristatymas

Šiuolaikinėje žinių visuomenėje internetas yra neatsiejama gyvenimo ir veiklos dalis, jis padeda mokytis, dirbti, bendrauti. 
Moksleiviai, studentai, savarankiškai besimokantieji dažnai naršo internete, ieškodami mokymuisi ir studijoms reikalingos informacijos. Auga „google karta“, kuriai būdinga itin greita informacijos paieška, puikūs naudojimosi informacinėmis technologijomis gebėjimai, tačiau tai kartu susiję su nenoru gilintis į informacijos kokybę. Dažnai studentai ir moksleiviai atlikę paiešką Google, klaidingai nusprendžia nebesinaudoti kitais paieškos įrankiais. Studijoms ir mokslui skirta informacija dažniausiai kaupiama duomenų bazėse, specialiuose portaluose arba surandama per specialias paieškos sistemas. Tai yra vadinamoji nematomoji interneto pusė, kurios paieškos robotai tiesiog nepasiekia arba negali pasiekti. 
Bibliotekos specialistai savo nuolatiniame darbe susiduria su vartotojų žinių trūkumu ieškant informacijos internete. Iki šiol didelį dėmesį skyrę pagyvenusių žmonių  kompiuterinio raštingumo ugdymui, pastebėjome, kad vis dažniau pagalbos reikia jaunimui.  Moksleiviai ir studentai dažniausiai nežino, kaip susirasti knygą kompiuterizuotoje bibliotekoje, kaip ją užsisakyti, surasti straipsnį referatui, gauti visatekstį dokumentą, nežino apie Lietuvoje kuriamus kokybiškus informacijos šaltinius, skaitmeninį kultūros paveldą, kurie puikiausiai pasitarnautų mokantis. Tinkamų informacijos išteklių naudojimas turi įtakos mokymosi, studijų ar mokslo darbų sėkmei ir rezultatams.  Matome problemą – moksleiviams skiriama per mažai dėmesio informacinio raštingumo ugdymui. Moksleiviai patys nesidomi, nes jiems neva padeda Google, mokytojai neturi galimybių arba nespėja įsisavinti visų skaitmeninių  naujovių. 
Bendradarbiaudami su mokytojais, galime pasiekti puikių rezultatų. Jau 2011 m. pristatę skaitmeninto kultūros paveldo sklaidai skirtą mokymo programą “Tavo kultūros metaduomenys” 6-šių Klaipėdos gimnazijų moksleiviams ir „Žemynos“ gimnazijos pedagogams, sulaukėme didelio susidomėjimo. Informatikos mokytojų nuomone tokios pamokos yra labai naudingos mokymosi procese, tačiau jų stokoja ir daugelio disciplinų mokytojai. Esant poreikiui, matome būtinybę tęsti informacinio raštingumo mokymus moksleiviams ir pedagogams. 

Tikslas – suteikti žinių apie svarbiausius interneto šaltinius, skirtus švietimui, mokymuisi ir studijoms bei ugdyti gebėjimus naudotis elektroniniais katalogais.

Uždaviniai:

 • Organizuoti informacinio raštingumo mokymus gimnazijų vyresniųjų klasių moksleiviams ir pedagogams, siekiant supažindinti su mokslui ir studijoms reikalingais kokybiškais interneto šaltiniais.
 • Skleisti ir populiarinti Lietuvoje sukurtus kokybiškus ir patikimus skaitmeninės informacijos šaltinius bei bibliotekų elektronines paslaugas, bibliotekose prenumeruojamas duomenų bazes. 
 • Ugdyti gebėjimus bei skatinti naudotis sukurtais skaitmeninės informacijos šaltiniais bei elektroniniais katalogais. 

Priemonės:

Mokytojams:

 • Bendradarbiaujant su Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centru, organizuojami 4 akad. val. mokymai įvairių disciplinų pedagogams. Kiekvienam mokytojui bus įteikta padalomoji – mokomoji medžiaga „Kai Googlenepadeda!“. Registruotis per Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centrą 2013 spalio 15 d. – lapkričio 30d. 

Moksleiviams:

 • 2 pamokų skaitmeninės informacijos paieškos užsiėmimai „Kai Google nepadeda!“ gimnazijų vyresniųjų klasių moksleiviams, pagal galimybes integruojant į informatikos kursą. Netradicines informatikos pamokas siūlome organizuoti moksleiviams patogioje vietoje – bibliotekoje arba mokyklos klasėje (2013 spalio 15 d. – lapkričio 30d., išankstinė registracija info@biblioteka.lt arba tel. 8-46-314725, atsakingas asmuo Jolita Baltrimienė).
 • Gruodžio mėn. numatomas konkursas ––protų mūšis „Pamatuok savo žinias“. Geriausiems moksleiviams bus įteikiami prizai: išorinės laikmenos (išoriniai kietieji diskai, USB atmintukai).

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO LAIKAS

2013 spalio – lapkričio mėn.

PROJEKTO NUMATOMI REZULTATAI

Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos ir partnerių įgyvendinamas projektas „Kai Google nepadeda, padės biblioteka!”:

 • Atskleis kokybiškus mokslui ir švietimui naudingus skaitmeninės informacijos šaltinius;
 • pasieks geresnių vyresnių klasių moksleivių informacinių gebėjimų;
 • kels pedagogų kvalifikaciją informacinių technologijų naudojimo srityje;
 • populiarins Viešųjų bibliotekų elektronines paslaugas; 
 • skatins moksleivių norą domėtis Lietuvoje kuriamais naudingais skaitmeniniais  šaltiniais;
 • tęs ir stiprins ankstesniais projektais pradėtą socialinių partnerių bendradarbiavimą.

Moksleiviai ir pedagogai bus supažindinti su  naujausiomis informacijos paieškos skaitmeninėje erdvėje galimybėmisLietuvoje sukurtais kokybiškais ir patikimais skaitmeninės informacijos šaltiniais, atminties institucijų skaitmenintomis kultūros paveldo vertybėmis, bibliotekose prenumeruojamomis duomenų bazėmis, bibliotekų elektroniniais katalogais. 

Mums svarbi Jūsų nuomonė
Parašykite atsiliepimą apie interneto svetainę ar institucijos veiklą