1Logo pskc

                  Visa informacija saugoma senojoje interneto svetainėje www.kpskc.lt

Projektas „Salve, Klaipėda“

Projekto pavadinimas ,,Salve, Klaipėda!“, skirtas Klaipėdos miesto 760 –mečiui. Projekto vykdytojai: Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras, visuomeninė organizacija „Muzikos svetainė“.Projekto partneriai: Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo mokyklos.Projekto tikslas: Įvairių dalykų […]

Projektas „Kūrybiška mokykla“

Pedagogų švietimo ir kultūros centro projektas ,,Kūrybiška mokykla“ Projekto vykdytojas – Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras. Projekto partneriai –  Klaipėdos miesto bendrojo ir ikimyklinio ugdymo bei neformaliojo švietimo mokyklos. Projekto […]

Projektas „Kai Google nepadeda, padės Biblioteka!“

INFORMACIJA  APIE  PROJEKTĄ Projekto pavadinimas „Kai Google nepadeda, padės Biblioteka!“Projekto vykdytojas: Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka.Projekto partneriai: Klaipėdos pedagogų ir švietimo centras.Projekto tikslinė grupė: pedagogai, vyresnių klasių moksleiviai. Pristatymas Šiuolaikinėje žinių visuomenėje internetas […]

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo pertvarka

Projektas Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo pertvarka apima veiklas, kurios numato pedagogų kvalifikacijos pertvarką ir kokybinį tobulėjimą inicijuoti nacionaliniu lygmeniu, visose 10 Lietuvos apskričių, atsižvelgiant į mokymosi visą gyvenimą strategijos įgyvendinimą Lietuvos pedagogų kvalifikacijos […]

LEONARDO DA VINCI programos mobilumo projektas

2009–07–01 pradedamas vykdyti LEONARDO DA VINCI programos mobilumo projektas „Profesinis orientavimas ir konsultavimas naujoje socialinėje – ekonominėje aplinkoje“ Projektą konkursui parengė „Vėtrungės“ ir Eduardo Balsio gimnazijų psichologės Renata Baltrimienė ir […]